Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
478 postów 11026 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Dieta neandertalczyków

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ostatnio na portalach ogólnych pojwiły się notki dotyczące najnowszych odkryć w dziedzinie badania diety ostatniego przed nami gatunku człowieka, człowieka neandertalskiego, z którym każdy dzisiejszy europejczyk ma wspólne geny.

Czytając te notki mające za zadanie przybliżyć temat zwykłemu człowiekowi odniosłem wrażenie, że autorzy nie bardzo wiedzą o czym napisali, zaś same notki miały bardziej formę sensacji niż rzetelnej wiedzy. Stąd postanowiłem sięgnąć po oryginalny artykuł, a ponieważ i tak już go przetłumaczyłem, to podzielić się jego treścią z innymi Polakami. Może kogoś zainteresuje.
 
Osobiście nie zajmuję się zawodowo archeologią ale traktuję to jako hobby. Neandertalczykiem zainteresowałem się kilka ładnych lat temu, po przeczytaniu książki opisującej historię sekwencjonowania genomu neandertalczyka przez zespół Svante Paablo z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka.

Warto zwrócić również uwagę, że w rozumieniu tego tekstu, "padlinożercą" jest również mięsożerca, która odbiera ofiarę upolowaną przez innego drapieżnika. 
 
 
 
W tekście podaję link do artykułu, tam znajdują się tabele oraz literatura do której odnosili się autorzy tego tekstu. Zdjęcie prezentuje model człowieka neandertalskiego będący eksponatem w Muzeum archeologii w Krakowie
 
 
 
Abstrakt
Analiza archeologiczna szczątków fauny oraz narzędzi kamiennych i kostnych sugeruje, że polowanie na średnie i duże ssaki było ważnym elementem egzystencji neandertalczyków. Żywność roślinna jest prawie niewidoczna w archeologicznych zapisach i nie jest możliwe dokładne oszacowanie jej znaczenia w diecie. Jednak analiza stabilnego izotopu (δ13C i δ15N) kolagenu kości ssaków stanowiąca bezpośrednią miarę diety została zastosowana do badania dwóch neandertalczyków i różnych gatunków fauny z jaskini Vindija w Chorwacji. Dowody izotopowe w przeważającej mierze wskazują na neandertalczyków zachowujących się jak mięsożerne na najwyższym poziomie, uzyskując niemal wszystkie białka pochodzące ze źródeł zwierzęcych. Wcześniej badane osobniki neandertalczyków we Francji i Belgii dały podobne wyniki, stąd postawiono teorię określającą europejskch neandertalczyków jako drapieżników. Dane te wzmacniają obecnie tafonomiczną ocenę powiązanych elementów fauny i wskazują, że jest mało prawdopodobne, aby neandertalczycy pozyskiwali białko zwierzęce głównie poprzez padlinożerstwo. Zamiast tego, odkrycia te przedstawiają ich jako skutecznych drapieżników.
 
Rekonstrukcje strategii żywienia europejskich neandertalczyków w przeważającej mierze skupiały się na specjalistycznym polowaniu i padlinożerstwie na roślinożercach jako dominującej metody pozyskiwania żywności (1-6). Te rekonstrukcje opierają się głównie na analizie obficie zachowanych szczątków fauny, uzupełnionych o dowody artefaktyczne kamiennych i drewnianych narzędzi łowieckich, a także o relatywnej wagi biomasy fauny w środowiskach, które zajmowali europejscy neandertalczycy podczas późniejszego poziomu izotopu tlenu 5 a zwłaszcza poziomów izotopu 4 i 3 tlenu późnego plejstocenu. Na zrozumienie diety neandertalczyków ma wpływ zrozumienie użytkowania ziemi przez neandertalczyków, organizacja społeczna i złożoność behawioralna. Jednak pomimo licznych dowodów na udane techniki łowiectwa w Neandertalskiej Eurazji, szczątki fauny mogą wskazywać tylko na epizody łowiectwa lub padlinożerstwa; nie mogą nam powiedzieć o dominującej żywności w diecie w dłuższym okresie.
 
Natomiast pomiar stosunków stabilnych izotopów węgla i azotu w kolagenie kości ssaków pozwala na określenie aspektów diety w ostatnich kilku latach życia (7-9). Ten stabilny dowód izotopowy może więc dostarczyć nam bezpośrednich informacji na temat diety neandertalczyka. Metodę tę zastosowano do szczątków neandertalczyków ze stanowisk Marillac, Francja (10) i jaskini Scladina w Belgii (11). Badania te, ze szczególnym uwzględnieniem ich wysokich wartości δ15N, wskazywały, że badane osobniki neandertalczyków zajmowały najwyższy poziom troficzny, uzyskując niemal całe białko pokarmowe ze źródeł zwierzęcych. W kontekście tego odkrycia podjęliśmy analizy izotopów stabilnych dwóch późnych okazów neandertalczyka z jaskini Vindija, w Hrvatsko Zagorje w północnej Chorwacji [Vi-207 i Vi-208 (12)] oraz fauny, z którą byli powiązani stratygraficznie.
 
Okazy neandertalczyka i fauny z Vindija
Niedawno próbki Neandertalczyka Vi-207 i Vi-208, a także różne inne materiały archeologiczne z poziomu G1 Jaskini Vindija w Chorwacji, zostały poddane datowaniu radiowęglowodorowemu za pomocą spektrometru masowego w Oksfordzkiej Radiocarbon Accelerator Unit, University of Oxford (13) . Dwie próbki neandertalczyka były datowane na 29,080 ± 400 lat temu (OxA-8296, Vi-207) i 28 020 ± 360 lat temu. (OxA-8295, Vi-208), co czyni je najmłodszymi, bezpośrednio datowanymi okazami neandertalczyka w Europie (13). Ponieważ proces przygotowania próbek do badania radiowęglowego obejmuje oceny stabilnych izotopów, częściowo w celu kontroli potencjalnego zanieczyszczenia, analiza ta dała także stabilne profile izotopów dla tych późnych archaicznych ludzi. W połączeniu z podobnymi danymi uzyskanymi od szczątków fauny z poziomu G1 i starszego poziomu G3 jaskini Vindija, zapewnia to metodę oceny profili dietetycznych tych neandertalczyków.
 
Analizy izotopów stabilnych
Dane dotyczące wartości wyjściowej δ13C i δ15N dla kolagenu pozyskiwanego z kości ssaków odzwierciedlają wartości δ13C i δ15N białka pokarmowego (14). Dostarczają długookresowego zapisu diety, podając średnie wartości δ13C i δ15N wszystkich białek spożytych w ostatnich latach życia badanego osobnika. Wartości δ13C można stosować w celu rozróżnienia między białkiem zwierząt lądowych a białkiem pochodzącym od zwierząt wodnych spożywanych przez ludzi i inne ssaki (15, 16). Ponadto, ze względu na efekt czaszy[osłony koronami drzew], gatunki żyjące w środowiskach leśnych mogą mieć niższe wartości δ13C, niż obserwujemy u gatunków żyjących w środowisku otwartym (17). Wartości δ15N są średnio o 2-4 ‰ wyższe niż średnia δ15N spożywanego białka (18). Dlatego wartości δ15N mogą być użyte do określenia poziomu troficznego spożytego białka. Mierząc wartości δ13C i δ15N różnych gatunków fauny w ekosystemie paleo, możliwe jest odtworzenie relacji poziomu troficznego w tym ekosystemie. Zatem, porównując wartości δ13C i δ15N wszystkich zwierząt wszystkożernych, takich jak hominidy z wartościami uzyskiwanymi dla roślinożerców i mięsożerców z tego samego ekosystemu, można określić, czy te wszystkie wszystkożerne pozyskiwały dietetyczne białka ze źródeł roślinnych czy też zwierzęcych.
 
Wartości izotopowe dla Neandertalczyków i fauny z Vindija
Kolagen został wyekstrahowany z dwóch próbek neandertalskich z poziomu G1 jaskini Vindija oraz z różnych szczątków fauny z poziomu G1 i ze starszego poziomu G3 zgodnie ze standardowymi procedurami ekstrakcji kolagenu; Próbki neandertalczyka ekstrahowano zgodnie z metodami określonymi w Law and Hedges (19), a próbki fauny ekstrahowano zgodnie z procedurą opisaną w Richards i Hedges (16). Ekstrakty kolagenowe różniły się jakością i stosowano tylko te próbki, które miały akceptowalne atrybuty kolagenu. Atrybuty te są oparte na wartościach określonych przez DeNiro (20) i Ambrose (21) i używane przez większość badaczy stabilnych izotopów i laboratoriów datowania radiowęglowego. Dopuszczalne wartości to stosunek C: N między 2,9 i 3,6, "procent kolagenu" > 1%, i C% oraz N% w ekstrahowanym kolagenie> 13% dla węgla i > 5% dla azotu. Te cechy kolagenu pozwalają nam zidentyfikować i wykluczyć kolagen, który jest mocno zdegradowany lub zanieczyszczony. Różni się to do stabilnych pomiarów izotopów bioapatytu w minerałach i szkliwie kości, gdzie nie stosuje się takich kryteriów. Wartości izotopów stabilnych i różne atrybuty kolagenu podano w Tabeli 1; na tej podstawie jesteśmy pewni, że podane tu wartości δ13C i δ15N kolagenu są rzetelne i odzwierciedlają pierwotne wartości kolagenowe δ13C i δ15N dla organizmów. Próbki neandertalczyków zbadano za pomocą urządzenia Oxford Radiocarbon Accelerator, a próbki fauny zbadano w laboratorium izotopów stabilnych, Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, na Uniwersytecie Oxford.
 
Zastosowaliśmy podejście ekosystemowe i porównaliśmy zwierzęta wszystkożerne, w tym przypadku neandertalczyków, z wartościami izotopów fauny związanej czasowo i geograficznie. Niestety, udało się wydobyć kolagen tylko z kilku próbek fauny pobranych z Vindija. Szczególnym problemem była nasza niezdolność do ekstrakcji kolagenu z naszych próbek od zwierząt mięsożernych. Z tego powodu uzupełniliśmy próbkę fauny Vindija danymi z nieco późniejszych (δ 23 000-26,000 lat temu obiektów Dolní Vδstonice II i Milovice w Republice Czeskiej (22). Ponadto przebadaliśmy próbkę jednego roślinożercy z terenu Brno-Francouzská, która datowana jest w tym przedziale czasowym (23).
 
Występują wahania w czasie wartości δ15N dla fauny, które są skorelowane ze zmianami klimatu (24, 25). Na przykład Richards i in. (26) zaobserwował wartości δ15N dla fauny datowanej na δ12,000 lat temu z Gough's Cave, U.K., które były o δ2 ‰ niższe niż wartości δ15N podobnych gatunków z holocenu. W związku z tym porównywanie wartości izotopów między miejscami, a zwłaszcza miejscami w różnym wieku, może być problematyczne. Jednakże, wykorzystując faunę geograficznie i czasowo bliską naszym próbkom, na ile to możliwe, można założyć iż spełniliśmy odpowiednie ramy porównawcze dla próbek neandertalczyków Vindija. Co więcej, rozkład względny, zwłaszcza wartości δ15N, dla gatunków zawartych w tej zbiorczej próbce jest podobny do rozkładów uzyskanych dla różnych gatunków fauny z pojedynczych miejsc (10, 11)
 
Fauna
Próbki bydło / bizon i jeleń z Vindija (Tabela 1) mają wartości charakterystyczne dla roślinożerców δ13C i δ15N mieszczące się w zakresie obserwowanym dla próbek holocenu europejskiego (25, 27). Wartości δ13C są bardziej wskazujące na gatunki żyjące w otwartej przestrzeni (δ20Math), a nie na gatunki zamieszkujące lasy (δ22Math), ale ze względu zakresy zmian późnego plejstocenu bydło / bizon δ13C (24), a także wpływ pagórkowatego terenu w pobliżu jaskini Vindija powoduje, że trudno jest ocenić, który z tych rodzajów bydła był najprawdopodobniej reprezentowany. Próbki niedźwiedzi jaskiniowych są interesujące z perspektywy paleobiologicznej, a nie antropologicznej, ponieważ mają bardzo niskie wartości δ15N. Podobnie niskie wartości dla Niedźwiedzia Jaskiniowego δ15N zaobserwowano w próbkach ze Słowenii (28), Francji (29) i Belgii (30). Niskie wartości u Niedźwiedzia Jaskiniowego odzwierciedlają prawdopodobnie wysoki stopień roślinożerstwa (31); mogą być również wynikiem ich nietypowego metabolizmu związanego ze stanem hibernacji (32), chociaż model hibernacji został rozważony (30).
 
Próbki dla neandertalczyka z Vindija mają wysokie wartości δ15N, co wskazuje, że przytłaczająca większość ich białka pokarmowego pochodzi ze źródeł zwierzęcych, a nie roślinnych (Tabela 1, ryc. 1). Powiązane wartości δ13C wskazują na eksploatację roślinożernych, pomimo pagórkowatego terenu Hrvatsko Zagorje. Wartości dla neandertalczyka są zbliżone do wartości izotopów późniejszych mięsożernych z Dolní Vδstonice II i Milovice (22), jak również wcześniejszych mięsożerców z Marillac i Scladina (10, 11), co wskazuje, że ci neandertalczycy mieli dietę podobną do nie-ludzkich drapieżników.
 
Niewystarczające ilości próbek fauny uniemożliwiają określenie, które gatunki roślinożernych były preferencyjnie konsumowane przez neandertalczyków. Wysokie wartości δ15N z Milovice są intrygujące, ponieważ są wyższe niż u innych roślinożerców. Ten wzór wyższych wartości charakterystycznych dla mamuta zaobserwowano już wcześniej (30, 33, 34) i może odnosić się do mamutów spożywających określone gatunki roślin, podczas gdy inne zwierzęta roślinożerne spożywały szerszy zakres gatunków. Wyższe wartości δ15N dla mamutów mogą mieć tutaj znaczenie, ponieważ wartości δ15N neandertalczyków mogą mieć sens, jeśli ich głównym źródłem białka pokarmowego były mamuty, a nie inne gatunki fauny. Jednak archeologiczne dowody na neandertalską eksploatację probosfery są niezwykle rzadkie, a szerszy ciąg fauny musi zostać przeanalizowany, zanim spektrum wcześniejszych roślinożerców zostanie ocenione za pomocą analizy izotopów stabilnych.
 
Nasze wyniki badań dotyczące diety neandertalczyków z Vindija są niezwykle zbliżone do obserwowanych przez Bocherensa i jego kolegów dla innych europejskich neandertalczyków (10, 11). Uzyskali oni podobne wartości δ13C i δ15N dla dwóch neandertalczyków ze stanowiska Marillac z okresu ~40,000-45,000 lat temu oraz dla wcześniejszego neandertalczyka z Jaskini Scladina w Belgii, gdyż datowanego między 80 000 a 130 000 lat temu (Tabela 2). Co więcej, wysokie δ15N dla szczątków neandertalczyków Marillac są najbliższe wartościom określonym dla wilka (Canis lapus) i krokuty cętkowanej (hieny cętkowanej) z tego miejsca (10), podczas gdy poziom δ15N dla wcześniejszego neandertalczyka ze Scladiny jest najbliżej zbliżona do wartości wyznaczonych dla Lwa jaskiniowego i nieco niższe wartości dla hieny cętkowanej i wilka (11). Dla tych pięciu neandertalskich okazów mamy zatem stabilne dane izotopowe wskazujące, że geograficznie i chronologicznie rozproszeni neandertalczycy konsekwentnie zachowywali się jak mięsożercy na najwyższym poziomie.
 
Neandertalczycy jako drapieżnicy
Strategie wyżywienia neandertalczyków były zróżnicowane w czasie i przestrzeni, a zakres wykorzystania padliny różni się między siedzibami i gatunkami (4, 35). Rola polowania w porównaniu z pozyskiwaniem mięsa z padliny przez ludzi środkowego paleolitu była szczególnie dyskutowana w ciągu ostatnich dwóch dekad (3, 36, 37), a z tej dyskusji jasno wynikało, że neandertalczycy byli zdolni do polowań i często zaangażowani w drapieżnictwo w stosunku do ssaków.
 
W szczególności, analizy tafonomiczne szeregu środkowopaleolitycznych, powiązanych z neandertalczykiem zbiorowisk fauny ssaka w ostatnich latach doprowadziły do tego, że skoncentrowane i selektywne strategie łowieckie, które doprowadziły do wysokiego uzyskiwania pożytku z mięsa, zostały przeprowadzone przez tych późno archaicznych ludzi w obszarach Europy i Bliskiego Wschodu. jak Francja (Bau de l'Aubesier, La Borde, Canalettes, Coudoulous, Mauran, Le Portel), Niemcy (Salzgitter Lebenstedt, Wallertheim), Włochy (Grotta Breuil), Chorwacja (Krapina), Iran (Kobeh), Izrael (Kebara) i Rosja (Il'skaja) (1-3, 6, 35, 38-44). Interpretacje te opierają się głównie na profilach śmiertelności i / lub rozkładach częstotliwości występowania szkieletów gatunków drapieżnych, rozważanych w połączeniu z bezpośrednimi dowodami występowania ludzi oraz szkieletów noszących ślady wykorzystania narzędzi kamiennych. We wcześniejszych, określonych wiekiem zbiorowiskach zwykle przyjmuje się selektywne i aktywne drapieżnictwo hominidów. W tym drugim przypadku, bliższe występowanie kończyn lub zachowany układ szkieletu odpowiadający układowi anatomicznego ofiary, określane są jako wskazujące dostęp do niepodzielonego ciała ofiary, a zatem aktywne drapieżnictwo.
 
Jednak nie tylko ze względu na fakt występowania znacznej liczby tych zgrupowań kości nie spełniających obu kryteriów dla czynnego drapieżnictwa ze strony neandertalczyków, coraz bardziej oczywistym jest, że wiele czynników może przyczynić się do śmiertelności i dystrybucji elementów szkieletowych udokumentowanych w archeologicznych zbiorach faunistycznych. Czynniki te obejmują dynamikę demograficzną populacji ofiar, nie-ludzkie wzory wybierane przez drapieżniki, wzorce konsumpcji padliny przez ludzi i inne zwierzęta mięsożerne, zmienność przemieszczania elementów ciała ofiar przez ludzi i procesy pokonsumpcyjne oddziałujące różnie na elementy szkieletu. Co więcej, pozostaje niejasne, w jakim stopniu takie epizody wpływają na reprezentatywną ogólną dietę neandertalczyka. W związku z tym obecne analizy tafonomiczne tych i innych archeologicznych zbiorowisk pokonsumpcyjnych pozostałości ciał ofiar nie zawsze pozwalają na ocenę stopnia, w którym zgromadzenie kości ofiar wynikały z aktywnego drapieżnictwa czy też z padlinożerstwa.
 
Dowodem na drapieżność neandertalczyków są narzędzia takie jak włócznie (z grotem kamiennym lub drewniane) stosowane zarówno przez neandertalczyków, jak i ich europejskich poprzedników w środkowym plejstocenie (45-49), w połączeniu z rzadkimi przykładami użycia takiej broni w szczątkach ofiar zwierzęcych (np. drewniana włócznia w żebrach szkieletu słonia w Lehringen w Niemczech i grot krzemienny odkryty w kości szyjnej konia z Umm el Tlel w Syrii (45, 50)]. Ponadto, pośrednie wyniki występowania grotów neandertalskich, pozwalają sugerować, iż neandertalczycy na Bliskim Wschodzie byli w wysokim stopniu drapieżnikami (poz. 51, patrz również poz. 52 i 53), pomimo braku dowodów na stosowanie tego rodzaju broni występujących w górnym paleolicie, która zwiększyłaby mechaniczną efektywność i bezpieczeństwo polowania lub na zmienność w technologiach pozyskiwania, powszechnie spotykanych w górnych paleolicie i nowszych znaleziskach narzędzi myśliwsko-zbierackich (54).
 
Wnioskowanie czynnego drapieżnictwa ze strony neandertalczyków jest dodatkowo poparte ich anatomicznym rozmieszczeniem urazów, co sugeruje bliską walkę z dużymi zwierzętami (55) tego rodzaju, czego wymagała dostępna im głównie ciężka broń (45, 47, 48, 56) . Jednak ich wzorzec urazów nie pozwala na rozróżnienie pomiędzy obrażeniami odniesionymi podczas polowań a tymi, wynikających z walki z innymi drapieżnikami o padlinę lub miejsce.
 
W związku z powyższym, chociaż kilka linii dowodowych popiera aktywne drapieżnictwo neandertalczyków w stosunku do ssaków i zaprzecza wcześniejszym modelom neandertalczyków, jako pozyskujących białko zwierzęce głównie poprzez padlinożerstwo, dane archeologiczne pozostają jednak często niejednoznaczne co do stopnia, w jakim ci późni archaiczni ludzie byli pierwotnymi drapieżnikami polującymi na ssaki, których ciała spożywali. Spójne, stabilne dane izotopowe wskazujące na ich pozycję jako drapieżników najwyższego poziomu zapewniają wgląd w tę kwestię.
 
Nie ma prawdziwych padlinożerców wśród ssaków, ponieważ wszystkie są wszystkożerne (niedźwiedzie i psowate) i / lub aktywnie polują (hieny) (57). Dzieje się tak dlatego, że czas poszukiwań padliny w stosunku do zysku jest zbyt kosztowny dla naziemnych kręgowców domowych, a większość drapieżników aktywnie broni swoje ofiary, zwiększając w ten sposób ryzyko dla każdego potencjalnego padlinożercy lądowego (57). Gdyby neandertalczycy uzyskiwali swoje białko zwierzęce głównie poprzez padlinożerstwo, musieliby zdobyć większość żywności z roślin, jako podstawowe źródło pożywienia, i uzupełniać to jedynie produktami zwierzęcymi pochodzącymi z padliny. Chociaż dane dotyczące izotopów nie pozwalają na odróżnienie gatunku, a nawet rozmiarów konsumowanych zwierząt, wyraźnie pokazują, że produkty zwierzęce były przytłaczającym źródłem białka w europejskich dietach neandertalczyka i że białko z roślin było nieznacznym uzupełnieniem. Jest zatem prawdopodobne, że padlinożerstwo, choć niewątpliwie praktykowane w przypadku wystąpienia takiej możliwości, przez tych europejskich neandertalczyków, musiało być wyraźnie wtórne do drapieżnictwa.
 
Podsumowanie i wnioski
Analizy izotopowe dwóch neandertalczyków i związanej z nimi fauny z jaskini Vindija w Chorwacji wykazały, że większość spożywanego przez nich białka pochodzi ze źródeł zwierzęcych. Porównanie z pozostałościami fauny z tego i innych miejsc o podobnym wieku wskazuje, że wartości poziomów izotopów dla Vindija były podobne do wartości oznaczanych u innych zwierząt mięsożernych. Wyniki te są bardzo zbliżone do wyników dla wcześniejszych neandertalczyków późno plejstoceńskich z Francji i Belgii.
 
Dlatego rysujący się obraz europejskiej diety neandertalczyka wskazuje, że chociaż fizjologicznie byli prawdopodobnie wszystkożerni, zachowywali się podobnie do zwierząt mięsożernych, a białko zwierzęce było głównym źródłem spożywanego białka. To odkrycie jest zgodne z pośrednimi dowodami archeologicznymi i zdecydowanie wskazuje iż neandertalczycy, byli czynnymi drapieżnikami.

KOMENTARZE

 • @Autor
  "To odkrycie jest zgodne z pośrednimi dowodami archeologicznymi i zdecydowanie wskazuje iż neandertalczycy, byli czynnymi drapieżnikami."

  I to jest podstawowy powód wyginięcia.
  Tylko wegetarianizm, a najlepiej weganizm (trawa na łące) jest wskazany dla przetrwania plemienia zamieszkującego krainę między Bugiem i Odrą.
 • @Autor
  A jeszcze. Ten osobnik na zdjęciu wielce przypomina mi jednego z PO w trakcie przemowy do ludu. Wiek (zbliżony do czasu występowania dinozaurów) pasuje.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:00:50
  Panie Krzysztofie, nie porównywałbym neandertalczyków z naszymi politykami, bo to dla polityków mogłoby być bardzo niekorzystne porównanie. Neandertalczycy miel instynkt samozachowawczy, a ci nasi jak się do złobu dorwą to żrą ile wlezie nie myśląc o jutrze.

  Niestetym neandertalczycy nie jadali dinozaurów, to już nawet w ich czasch było mięsko lekko nie świeże. Neandertalczyk pojawił się ok. 400 tys lat temu, ostatnie dinozaury padły jakieś 200 mln lat temu. I pomyśleć, że zgodnie z Biblią, Bóg stworzył świat 6000 lat temu. Nie ma Pan gdzieś cytrynówki, bo na trzeźwego tego nie rozbieriosz :)
 • @Zawisza Niebieski 16:13:26
  "ostatnie dinozaury padły jakieś 200 mln lat temu"

  200 mln lat temu dopiero zaczynały swoją karierę. Padły jakieś 65 milionów lat temu po tym jak wielka asteroida rąbnęła w Jukatan.
 • @Zawisza Niebieski 16:13:26
  Z pewnoscia Pan wie jak tworzy sie C14.Swiat nauki jest niewolnikiem wlasnych dogmatow,ktore staly sie podstawa czy tez punktem odniesienia nastepnych do nastepnych badan i wnioskow.Cos jak z ruchem Slonca,gwiazd i planet wg Euklidesa.Jego tlumaczenie chociaz bledne bylo na tyle przekonujace,ze towarzyszylo tzw nauce przez wiele stuleci.I nikt nie widzial wad jego teorii czy to z braku wiedzy czy tez tyranii autorytetu religinych przywodcow.
  Z datowaniem metoda C14 jakos nie slychac by brano pod uwage to,ze dawno temu warunki atmosferyczne na ziemi musialy byc diametralnie inne na co wskazywalyby rozmiary roslin i ich odpowiednikow dzis(skrzypy np).Obecnosc izotopu C14 mogla byc duzo duzo nizsza, a mysle ze byla z uwagi na duza ilosc wody w atmosferze co powodowalo iz zwloki zwierzat juz w chwili smierci mozna bylo okreslic jako majace miliony lat.Jak to jest, ze do dzis odkrywa sie kosci dinozaurow w plytkich warstwach ziemi czasami nawet wystawione na dzialanie wiatru,Slonca i bedace w dobrym stanie.Ponoc odkryto szczatki ktoregos z tych gadow z zachowana skora!A tymczasem szczatki wspoczesne rozpadaja sie czasem juz po kilkudziesieciu latach.Metoda badania poprzez szacowanie ilosci C14 jest warta by ja o kant d..y potluc jezeli nie uwzglednia zmieniajacej sie ilosci C14 w atmosferze.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:59:03
  „I to jest podstawowy powód wyginięcia.
  Tylko wegetarianizm, a najlepiej weganizm (trawa na łące) jest wskazany dla przetrwania plemienia zamieszkującego krainę między Bugiem i Odrą.”

  Pan Wojtas nigdy nie zawodzi i jak zwykle wygaduje kompletne bzdury. Jest wręcz przeciwnie, vegetarianizm/ veganizm jest religią New Age i NWO i najłatwiejszym sposobem na zniewolenie i całkowite wyniszczenie plemienia znad Wisły, aczkolwiek nie tylko.
  W historii swiata, wbrew obowiązującej religii, nie istniało plemię, które przetrwało nie jedząc białek pochodzenia zwierzęcego. Długotrwałe stosowanie wegetarianizmu prowadzi do przedwczesnego starzenia, uszkodzenia mózgu i niepłodności w wyniku wychudzenia i wycieńczenia organizmu, nie wspominając o szeregu chorób, od układu pokarmowego, utracie włosów i zębów począwszy.

  Jeśli ktoś nie wierzy, niech posłucha nawróconych vegan, którzy opowiadają o swojej wierności dogmatom i sprzeniewierzaniu się własnemu organizmowi.
  Wystarczy choćby obejrzeć obrazki tych samych vegan, kiedy przystąpili do kultu i po kilku latach stosowania diety, a ostrzegam, jest to widok mrożący krew w żyłach.

  https://youtu.be/PJnPZgLHHWQ
  https://youtu.be/PFnkWjmvMOA

  The NWO DIEt
  https://youtu.be/8_CXwa-_5Uk
 • @Herkules, masz Rację - Zgubieni są ci, którzy wierzą na słowo "uczonym w piśmie i mowie"- (EX-per-Tom) - Urojony NEANDERTALCZYK
  miał za zadanie wmówić nieświadomym masom ludzkim, że ich pra, pra, pra,... pra dziadem, było NIC, które zamieniło się w COŚ, następnie w gaz, wodę, kamyk, bakterię, kartofelek, banana, MAŁPĘ, ŚWINIĘ no i ostatecznie zamieniło się w tych, co w te, niemożliwe do udowodnienia brednie wierzą, że ta niesamowita, doskonałość symbiozy przyrody, precyzyjność czasu, pór roku, oraz innych zauważalnych zjawisk na Ziemi, jest przypadkowm (po)tworem, który powstał w efekcie bezmyślnych przypadków.


  To wszystko ma udowadnić tylko to, że Stwórca Nie Istnieje!


  Że naszymi bogami są RZĄDZACE ELITY (ARYSTOKRASCJA), a bożkami, wytypowani przez nich OSZUŚCI, których nazwali przekornie "EXPERTAMI"/ "AUTORYTETAMI" np.;

  POLITYCY, PROFESOROWIE, LEKARZE, FIZYCY, BIOLODZY,..., PRAWNICY, SĘDZIOWIE, URZĘDNICY,..., KAPŁANI i inni wróżbici.  Fibonacci sequence - "Boskie proporcje"
  https://www.google.com/search?biw=1103&bih=660&tbm=isch&sa=1&ei=N-FyXK-rH4SJjwSNiq_IDQ&q=fibonacci+sequence+in+nature&oq=fibonacci+sequence+in+nature&gs_l=img.3..0i67.1672.2844..4221...0.0..0.459.1234.2j1j2j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i24.yyKQSSg9usQ
  https://www.shutterstock.com/blog/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/image11.jpg
  https://i.pinimg.com/originals/c8/86/e7/c886e75a38b3ca9460fa786f873c4871.jpg


  .
 • @Krzysztof J. Wojtas WEGETARIANIZM i WEGANIZM są wymyślonymi DLA GOJÓW KULTAMI, których zadaniem jest KULTYwacja LUDZKIEGO BYDŁA
  .  .
 • Zastanawiam się
  czy badacze biorą pod uwagę fakt potopu, który pozamieniał chociażby układ warstw geologicznych, czy biorą pod uwagę zmiany położenia orbitalnego Ziemi co zmieniło ciśnienie, gęstość atmosfery oraz zawartości gazów ( w tym tlenu i co2) . Polecam "Projekt Boga" na YT - cykl wykładów prof. Aleksanrda Woźnego.
 • @Lotna 19:19:08
  "Pan Wojtas (...) wygaduje kompletne bzdury" nie wiem czy zawsze, ale tym razem zgoda.
 • @Krystyna Trzcińska 19:39:47
  "Urojony NEANDERTALCZYK
  miał za zadanie wmówić nieświadomym masom ludzkim, że ich pra, pra, pra,... pra dziadem ..."

  Gorzej, wmawiają nam, że Ziemia nie jest płaska.

  https://i1.wp.com/mattbishopwrites.com/wp-content/uploads/2016/06/yggdrasil.jpg
 • @Pedant 20:10:51
  Trollujesz.
 • @Lotna 20:28:56
  "Trollujesz."

  Co żartować też nie wolno?
 • @Lotna, "Pan Wojtas nigdy nie zawodzi i jak zwykle wygaduje kompletne bzdury" - takie wojtasy to starzy naziści/komuniści
  .

  (To są KADRY DZISIEJSZEJ KONTROLOWANEJ OPOZYCJI,
  WICHRZY-CIELI, którzy dorabiają sobie do emerytury PARTYJNO-SBeckiej i przyokazji próbują wykazać przełożonym, że są jeszcze przydatni i niezastąpieni, jak równiez zabijają też swoją nudę.)  którzy od najdawniejszych czsów w podczas rewolucji i wojen (które prowadzą dla elit), pod KARĄ ŚMIERCI konfiskuja (rabują, kradną): bydło, trzodę chlewną drób, jaja, masło, smietanę,...


  Jak równierz mordują ludzi za przewóz i handel żywcem i jego przerobami.  Natomiast w czsie "POKOJU" powodują ich ograniczenia produkcji, urzywając takich metod jak:


  1) drakóńskie przepisy uniemożliwiajace lub powodujące nieopłacalność chowu żywca i produktócję przetworów pochodzenia zwierzecego.


  2) masowe i całkowite ZBRODNICZE ZATRUWANIE JAKIEJKOLWIEK NATURALNEJ ŻYWNOŚCI, ale przede wszystkim tej pochodzenia zwierzęcego - Jak również WODĘ !!!!!!!!!!!!!!!!  3) ZMASOWANA i KŁAMLIWA PROPAGANDA NA WSZYSTKICH MOŻLIWYCH NOSNIKACH INFORMACJI, w tym OSRODKI EDUKACYJNE która ironicznie jest finanasowana za pieniędze PODATNIKÓW i CZERPIĄCYCH ZYSKI KORPORACJI (w tym FARMAKOLOGICZNE i MEDYCZNE) !!!!!!!!!!!!!
  Na zdrowych ludziach nikt się nie dorobił, natomiast na impotentach, bezmyslnych schorowanych, obolałych, zdeformowanych, znerwicowanych - ZDEGENEROWANYCH wrakach ludzkich czerpanie kożyści majątkowych jest praktycznie nieograniczone - TOTALNA KONTROLA RÓWNIEŻ !!!  VEGANS are Dropping like FLIES, They need MEAT
  https://www.youtube.com/watch?v=x_W_JK6BZFg


  Vegans are LIARS!
  https://www.youtube.com/watch?v=WQHdIuBpT4o


  VEGANS are AFRAID: The end of a Cult
  https://www.youtube.com/watch?v=JPT6uBN_r9U


  Calcium is DANGEROUS! We don't need it
  https://www.youtube.com/watch?v=drItRDycWP8


  VEGAN ROTS Children's Teeth
  https://www.youtube.com/watch?v=0w5HzS_YJ64


  Fruits and Vegetables AREN'T Healthy!
  https://www.youtube.com/watch?v=ksJ9Z710Q_g


  Vegans KILL BABIES
  https://www.youtube.com/watch?v=ZRzbpXw3IZQ
  http://3.bp.blogspot.com/-8hSC0b7wxD4/VADNA8NjEHI/AAAAAAAAAG4/-0SLY2ixXLw/s1600/thin-skinny-woman.jpg
  https://memegenerator.net/img/instances/62815526/the-future-sans-diet.jpg
  https://i.imgflip.com/2jx7sf.jpg  .
 • @Pedant, jeśli na Ziemi są do-wody na NEANDERTALCZYKA, to tak NAMALOWALI CIEBIE EXPERCI OD BAJEK DLA szczęśliwych NIMYŚLACYCH.
  .


  http://www.q-mag.org/_media/img/small/neandertal-mirror-3.png
  https://geneticliteracyproject.org/wp-content/uploads/2017/11/neanderthal-1-e1507613648358.jpg
  https://i.ytimg.com/vi/3nCJTc9Y3BU/hqdefault.jpg
  https://i.ytimg.com/vi/wXo9OKwP6rk/maxresdefault.jpg
  .
 • @Krystyna Trzcińska 21:05:25
  "jeśli na Ziemi są do-wody na NEANDERTALCZYKA"

  Jest dużo dowodów. Proszę zacząć od tego fajnego filmiku:

  https://www.youtube.com/watch?v=4ZDso0bCU8A
 • @Zawisza Niebieski 16:13:26
  Szanowny Zawiszo.
  Pieprzysz jak potłuczony. przecież gdyby dinozaury wyginęły nawet nie 200 a 65 mln lat temu - to skąd tacy przedstawiciele jak Buzek, Cimoszewicz, czy Kopacz?
  Ewidentne przekłamanie celem manipulacji. Dinozaury są wśród nas!!!

  PS. A jak pojawia się Lotna, to
  wskazanie, że zachowały zdolność rozrodczą. Ze skamieniałych jaj.
 • @Krystyna Trzcińska 20:50:13
  A dlaczego te lwy napadły na antylopę?
  Przecież mogły na tę babę, co to się przygląda jatce. Byłoby bardziej naturalnie.
 • @Krystyna Trzcińska 19:39:47
  Ludzie wola wierzyc kaplanom zarówno tym od religii jak i nauki,ktora jest tez swego rodzaju religia.To zwalnia ich od myslenia i podejmowania wlasnych decyzji.wystarczy,ze jakas teza,elaborat itp upstrzony jest niezrozumialymi dla laika (laikat-ha,ha) sformulowaniami by zostal przyjety z nabozna czcia.Taka lipa jak "czlowiek z Piltdown"sluzyla jako dowod na brakujace ogniwo przez 41 lat.Pitecantropus Javais to byla kosc udowa czlowieka i Zab swini znalezione na przeciwnych stronach Jawy.
  Na liczbe Fi
 • @Krystyna Trzcińska 19:39:47
  Na ciag liczbowy Fibonacciego antykreacjonisci jako odpowiedz maja glebokie milczenie.Nie kazdy wie,ale w instrumentach jak skrzypce,klawiatura rowniez mozna znalezc ciag Fibonacciego.Czlowiek majac wbudowane w "twardy dysk"poczucie proporcji i piekno intuicyjnie wprowadzil boski bodzial w swoje dziela.
 • @Lotna 19:19:08
  Myślę, że trochę wylewasz dziecko z kąpielą.
  Jest wielka różnica pomiędzy wegetarianizmem a weganizmem.
  To co poniżej napiszę wzięło się z mojego własnego wieloletniego doświadczenia oraz studiowania tego tematu przez wiele lat.
  Przez kilkacie lat byłem wegetarianinem (w tym okresie także weganinem, witarianinem).
  Z wieloletniej perspektywy jestem w 100% przekonany, że można skonstruować zdrową dietę wegetariańską.
  Przypomnijmy, że w skaład tej diety wchodzą tak doskonałe pełnowartościowe produkty jak: jajka, mleko, sery, masło, twaróg, jogurty itp.
  Natomiast dieta wegańska która wyklucza tego rodzaju produkty jest dietą szkodliwą.
  Początkowo ludzie na tej diecie mogą nawet czuć poprawę zdrowia co zawdzięczają głębokiemu oczyszczeniu organizmu (podobnie jak głodówka) ale pozostawanie dłuższy czas na tej diecie jest niebezpieczne dla zdrowia (młode organizmy, kobiety myślące o potomstwie - to grupa wysokiego ryzyka).
  W tym miejscu warto przypomnieć tak wielką postać jak Makary Sieradzki. Aresztowany przez UB-ecję w 1947r, skazany na karę dożywotniego więzienia (torturowany, 17 miesięcy w izolatce, zwolniony z więzienia w 1956 na mocy amnestii) opuszcza więzienie jako wrak człowieka któremu lekarze dawali kilka miesięcy życia.
  Skaracając całą historię; dzięki głodówce i diecie wegetariańskiej dochodzi do perfekcyjnego zdrowia.
  W 1992 roku zeznaje jako świadek w procesie UB-eckich zbrodniarzy i "przypadkowo" zostaje przejechany na pasach tuż przed swoimi 93 urodzinami (brakowało mu 4 dni). W ten sposób pozbyto się świadka.
  W tym wieku był zupełnie sprawnym, (wielu młodych ludzi mogłoby jemu pozazdrościć tej sprawności) zdrowym człowiekim.
  Osobiście znam wielu zdrowych wegetarian.
  Natomiast weganie to już inne zwierzęta...
 • @Robik 08:31:41
  Napisałam:
  „W historii swiata, wbrew obowiązującej religii, nie istniało plemię, które przetrwało nie jedząc białek pochodzenia zwierzęcego.”
  co jest prawdą, bo dieta, o której mówisz zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego. Jaja zawierają najłatwiej przyswajalne białko.

  Być może, można z powodzeniem stosować dietę wegetariańską, tylko po co, w imię czego? Dieta wegetariańska jest ostatecznością, kiedy są niedostatki pożywienia, bo można na niej przeżyć, co nie znaczy, że się powinno.

  Wojtas w swoim wieku ma trudności z przetrawienie i przyswojeniem dużej ilości mięsa, dlatego je mięso raz w tygodniu, a nie kilka razy, ja’ kiedyś, co w starszym wieku jest zupełnie normalne, i w związku z tym uważa się za wegetarianina (sam mówił), a na dodatek rozgłasza propagandę o dobrodziejstwach wegetarianizmu i weganizmu. Zapewne w dalszym ciągu pije mleko, je jaja, masło i inne produkty zwierzęce, czyli stosuje dietę, która ani wegetarianizmem, ani, tym bardziej, weganizmem nie jest, ale bredzi o dobrodziejstwach wegetarianizmu, a najlepiej weganizmu dla wszystkich.

  Stosuję termin weganizm/ wegetarianizm zamiennie, bo bardzo często dieta wegetariańska jest faktycznie dietą wegańską z dodatkiem np. odchudzonego jogurtu, a tendencje i presja prowadzą w kierunku całkowitego wyeliminowania produktów zwierzęcych, podczas gdy np. zjedzenia kawałka wątróbki raz w tygodniu dostarcza praktycznie więcej pożywienia niż cała reszta roślin spożywanych w ciągu całego tygodnia.

  Weganie/wegetarianie przetrwają na tzw. suplementach, czyli wszelkich sfabrykowanych produktach, często również pochodzenia zwierzęcego, zawierających witaminy i mikroelementy i to ich utrzymuje dłużej przy życiu i względnym zdrowiu o wiele dłużej niż gdyby tych środków nie spożywali. Ktoś, kto je to wszystko i produkty roślinne plus raz na jakiś czas trochę beztłuszczowego jogurtu, techniczne weganem nie jest, ale czy jest wegetarianinem? A tak b. często wyglada tutaj „wegetarianizm”, który w razie dolegliwości przeistacza się w całkowity weganizm.

  Nie przeczę, dieta wegańska oczyszcza organizm, np. dieta Ewy Dąbrowskiej, ale jest to dieta krótkotrwała i na tym polega jej dobrodziejstwo, że organizm sam się konsumuje ze wszystkimim toksynami włącznie. Po czym należy stopniowo, ale szybko, wrócić do normalnego pożywienia żeby zachować zdrowie. Z pewnością takiej diety nie mogą stosować dzieci, kobiety ciężarne i matki karmiące, co jest najlepszym wykładnikiem, jak „zdrowe” jest stosowanie diety wegańskiej i wegetariańskiej.

  Byłabym bardzo ostrożna z propagowaniem weganizmu/wegetarianizmu, bo są to diety propagowane i rozpowszechniane przez rządzących światem. Populacja chora, fizycznie i umysłowo, niedożywiona, nie potrafiąca logicznie myśleć jest łatwiejsza do sterowania, a ponadto niekończącym się źródłem dochodów (przetworzone produkty roślinne i dodatki do pożywienia wegańska i wegetarian i oczywiście leki - i lekarze, o wegańskich hochsztaplerach nie wspominając).
 • @Robik 08:31:41
  P.S. Jeśli byłeś przez kilkanaście lat wegetarianinem/weganinem ( czy weganem?), to dlaczego nim nie jesteś, skoro to taka cudowna dieta?
 • @Lotna 15:56:07
  Ja uprawiam pełny weganizm.
  Ale mam też od weganizmu trochę postu.
  Zwykle 6,5 dnia w tygodniu.
 • @Lotna 16:07:40
  Ngdzie nie napisałem, że "wegetarianizm/weganizm" jest "cudowną" dietą.
  Nie ma "cudownych" diet.
  Jeszcze raz powtórzę; dieta wegetariańska MOŻE być zdrową dietą jeśli jest dobrze skonstruowana.
  Dieta wegańska nigdy na dłuższą metę nie może być "zdrową" dietą.
  To, że ktoś włącza mięso do swojej diety nie oznacza automatycznie, że jego dieta jest "zdrowa".
  Ludzie różnią się między sobą i z tego względu dieta powinna być indywidualnie dobrana - ze względu na różne typy metaboliczne.
 • @Robik napisałeś: "Ludzie różne typy metaboliczne" - Możesz podać różnice w systemach trawiennych ludzi (budowa i działanie)?
  Pytania;

  Czy np. lwy z różnych rejonów, też mają różne typy metaboliczne (np. wegetariańskie)?

  A jekie są różnice metaboliczne u krokodyli? Albo weżów??

  Czy słyszałeś o miesożernych gorylach, antylopach lub krowach?


  A czy orły, sokoły lub sępy też byś karmił indywidualnie dobrana dietą? Skąd byś wiedział, które muszą być na djecie mięsnej, a które na roslinnej?

  mI tak dalej, i tak dalej...


  Czy widzałeś pszczoły co by jadły trawę albo polowały naprzykład na myszy lub nietoperze??


  Jeśli ktoś nie wie czym rózni się budowa przewodu pokarmowego krowy lub owcy od przewodu pokarmowego człowieka lub wilka, to czy mądrym jest by zajmował stanowisko i nauczał innych??


  Mądry człowiek wie co wie i wie czego nie wie!

  I jeśli nie wie, to nie wymandrza sie, tylko słucha, zadaje pytania, czyta i sprawdza i oczywiscie używa zdrowego rozsądku (logiki) !!!!!!!!!!!!!!


  OBSERWUJĘ PRZYRODĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  Nie ma zdrowej diety wegetariańskiej dla ludzi!!!


  Dieta wegetariańska jest stosowana Z BRAKU LAKU przez ludzi biednych i przez ZAMOŻNYCH GŁUPCÓW !!!!!!  PROTEINY ZWIERZĘCE, A PRZEDE WSZYSTKIM KWASY TŁUSZCZOWE POCHODZENIA ZWIERZECEGO SA JEDYNYM ZDROWYM POKARMEM ODZYWCZYM DLA CZŁOWIEKA !!!


  Reszta to OSZUSTWO ELIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  ---- Oczywiście BARANOM, OWCOM, OSŁOM, GĘSIOM, ZAJĄCOM, SŁONIOM, HIPOPOTAMOM, WIELORYBOM,... i ŚWINIOM, żywność roślinna BARDZO SŁUŻY - JEST DLA NICH NAJZDROWSZA!!!  Bogumił Boguchwał Bogusław !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  .
 • @Robik, Swiat dzieli się na zjadanych i na zjadaczy, na MYŚLIWYCH (polujacych) i NIEMYŚLĄCYCH (polowanych)!
  .

  W przyrodzie wszystko jest z gory ustalone i jasne.


  Natomiast człowiek po przez grzech pierworodny ma wybór kim chce być - MŚLIWYM, czy tym na którego sie poluje i "zjada".

  .
 • @Lotna, Pierwszy ROLNIK, Kain (Cain), jest twórcą ludzkiej cywilizacji zbrodni! Wegetarianizm był i jest GRZECHEM PIERWORODNYM,
  a ROLNICTWO jest PRZEKLEŃSTWEM tej Ziemi!!!
  http://2.bp.blogspot.com/-PMk_5MhQJhk/UvKw0sHK8pI/AAAAAAAAADo/md_XcDe5frg/s1600/13.png
  http://stepintothestory.ca/wp-content/uploads/2014/03/cain.jpg
  http://www.poslaniec.saletyni.pl/content/uploads/foto_19_1_005.jpg
  .

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930