Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
477 postów 11021 komentarzy

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Chrześcijaństwo - od Jezusa po religię władzy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Uważnie czytającego Nowy Testament uderzają dwa fakty, dlaczego uczniowie Jezusa byli całkowicie nieprzygotowani na jego misję? Dlaczego Piotr, człowiek bardzo słaby stał się opoką dla Chrześcijaństwa? Dlaczego w NT tak mała jest rola uczniów Jezusa?

Śledząc wydarzenia, które co roku przypominamy sobie w misterium wielkanocnym wyraźnie widzimy, że uczniowie, którzy mieli zbudować Kościół Jezusa nic o misji Jezusa nie wiedzieli. W Ogrodzie Oliwnym, gdy Jezus modlił się gorliwie, uczniowie spali, nie zdawali sobie sprawy z wydarzeń, które miały nadejść a Jezus miał im to za złe. Gdy przyszedł Judasz i z ludźmi z Świątyni by aresztować Jezusa, Piotr chciał go bronić mieczem, nie wiedział, że to aresztowanie jest częścią odkupienia ludzkości? Później Piotr trzykrotnie wyrzeka się Jezusa. Po śmierci Jezusa na krzyżu uczniowie uznali, że misja ich się nie powiodła, nie ma przywódcy czas wracać do domów. Również uczniowie niczego nie wiedzieli o mającym nastąpić zmartwychwstaniu. To Maria Magdalena, osoba o bardzo mistycznym usposobieniu przynosi im informację „Pan zmartwychwstał”, uczniowie nie wierzą, gdyby wcześniej wiedzieli o tym, co ma nastąpić od razu z radością przyjęli by informację, że to co im Jezus głosił spełniło się. Piotr z drugim uczniem biegną do grobu. Tam w środku drugi uczeń uwierzył, Piotr nadal nie wierzy. Z pewnością uczniowie Jezusa o znaczeniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa ani o samych wydarzeniach uprzednio nic nie wiedzieli.

Ciekawą tu rolę pełni Magda Magdalena, w apokryficznych ewangeliach Tomasza i Marii Magdaleny określana jako umiłowany uczeń Jezusa, konkurujący z Piotrem. To jej się ukazuje Jezus. To ona pierwsza zanosi ideę zmartwychwstania o której, nie tylko, że nie wiedzą uczniowie ale nawet nie chcą w nią uwierzyć.

W wieczerniku, jak głoszą ewangelie, pod wpływem Ducha Świętego uczniowie zakładają Kościół, w religioznawstwie określany jako Kościół Jerozolimski, ale swoją misję kierują tylko do Żydów, ludzi w pełni zachowujących prawo żydowskie. Nie jest to w swych założeniach religia ogólnoświatowa a jedna z wielu ówcześnie istniejących sekt żydowskich. Chrześcijaństwo w tym czasie rozwija się w innych rejonach cesarstwa ale nadal tylko w środowisku gmin żydowskich, ludzi spełniających surowe prawa.

Jednak nauka Jezusa jest czymś nowym w tamtych czasach. Jest nauką dla, i biorącą pod obronę ludzi uciemiężonych. A ci w Cesarstwie Rzymskim nie tylko byli wśród Żydów, powstaje problem, poganie (rozumiani jako nie Żydzi) garną się do nowej wiary, chcą być członkami Kościoła ale nie chcą się poddać rygorystycznym nakazom jak obrzezanie czy koszerność posiłków. Powstał problem, judaistyczne gminy chrześcijańskie odrzucają ich.

Dzieło św. Pawła

W tym momencie historii Kościoła pojawia się Szaweł, człowiek który pierwotnie zwalczał chrześcijan, później po nawróceniu w drodze do Damaszku przyłącza się do nich. Jest Żydem, obrzezanym, wypełniającym prawa, czyli spełnia wymagania ówczesnego Kościoła judeochrześcijańskiego, a dodatkowo jest człowiekiem uczonym.

Chrześcijaństwo poznał z ust Ananiasza, prawdopodobnie zwierzchnika gminy chrześcijańskiej w Damaszku, zaliczano go do grona 70 lub 72 uczniów Jezusa (różne wersje), co w wielu przypadkach oznacza uczni uczniów Jezusa. Dziś trudno powiedzieć, czy Ananiasz słuchał nauk Jezusa, czy też już tylko uczniów Jezusa ze ścisłego grona 12 apostołów. Zanim poznał Piotra i Jakuba, brata Jezusa Paweł nauczał i przekonywał do nauki Jezusa już przez trzy lata.

Sprawę warunków przyjmowania pogan do Kościoła rozstrzygnięto w wielkich sporach w czasie tak zwanego Soboru Jerozolimskiego ok. roku 49. Określono, że aby poganin, rozumiany jako nie Żyd został chrześcijaninem musi spełniać warunki obowiązujące cudzoziemców w Jerozolimie. Wiernych przyjmowanych na tych zasadach, czyli do Kościoła tworzonego przez Pawła określamy jako poganochrześcijan, w odróżnieniu od judeochrześcijan, którymi byli wszyscy uczniowie i rodzina Jezusa a także nawróceni Żydzi. Zrezygnowano z obrzezania, koszerności potraw. Jednak nadal chrześcijanie obrzezani są traktowani jako bliżsi Bogu. Pisał o tym Paweł w swych listach, pisał tam również o tym, że Piotr w obecności judeochrześcijan, Jakuba, brata Jezusa zachowuje się jak chorągiewka, gdy judeochrześcijan nie ma, jest im bratem, gdy są się pojawiają traktuje grono uczniów Pawła jako kogoś gorszego.

Zwróćmy uwagę, że gro tekstów Nowego Testamentu pochodzi ze środowisk związanych z Pawłem. Paweł jest autorem większości listów, przynajmniej dwie ewangelie napisali uczniowie Pawła, Łukasz, lekarz, towarzysz Pawła w podróżach i Marek, towarzysz Pawła a w Rzymie tłumacz św. Piotra.

Judeochrześcijaństwo traci swe pierwszeństwo po powstaniach żydowskich w latach 66-70 i 132-135. Jeden z nurtów judeochrześcijaństwa, prawdopodobnie ebionici, to nurt, na nauce którego Mahomet zbudował islam, w Koranie wymieniani są jako „dobrzy chrześcijanie”.

Od upadku powstań żydowskich w Cesarstwie Rzymskim rozwija się już kościół Pawła i jego nauka.

Dzieło św. Konstantyna Wielkiego

Kolejnym przełomowym okresem chrześcijaństwa były rządy w Rzymie Konstantyna Wielkiego. Już wcześniej Cesarstwo Rzymskie dorosło do budowy jedności państwa w oparciu o jedną religię i jednego Boga. Za cesarza Aureliana powstaje zjednoczony kult, będący połączeniem występujących w Rzymie kultów solarnych: greckiego Apollona, indoirańskiego Mitry, egipskiego Seta, ogólno semickiego El Gabal, Baala, Astrate z połączenia których utworzono boga Sol i nadano mu tytuł Sol Invictus (Słońce niezwycieżone). Jednak była to religia, można by powiedzieć salonowa, jej wdrażanie w lud zajęło by wiele czasu, czego ówczesny Rzym nie miał. Wsparcie jakie chrześcijanie udzielili Konstantynowi w walce o tron z znacznie silniejszymi oddziałami Maksensjusza w bitwie przy moście Mulwijskim (312 rok) zwróciło jego uwagę właśnie na Chrześcijaństwo. Była to religia rozpowszechniona wśród ludności całego imperium prześladowania chrześcijan nie było procesem ciągłym, były fale za Nerona, Domicjana, Dioklecjana to były krótkie okresy w 300 letnim okresie obecności chrześcijaństwa w Rzymie. Właśnie wtedy Konstantyn, który do końca swych dni był wyznawcą kultu "Słońca Niezwyciężonego” (zgodnie z przekazem chrześcijańskim nawrócił się na łożu śmierci) połączył te dwa kulty tworząc z nich hierarchiczną religię państwową. W kościele pojawiają się takie elementy mitraizmu jak hostia, mitra biskupia, niedziela - dzień poświęcony słońcu staje się dniem świętym, jako dzień narodzenia Jezusa przyjmuje się 25 grudnia, dzień narodzin w wielu kultach solarnych, m.in. mitraizmie. Jezus uzyskuje tytuły takie jak „Słońce sprawiedliwości”. Bazylika Watykańska zbudowana została na miejscu świątyni Mitry, która po dziś dzień znajduje się w podziemiach Watykanu.

Chrześcijaństwo zmieniło się z religii wspierającej ludzi upośledzonych społecznie w hierarchiczną religię wspierającą państwo. Utrzymano w niej hierarchię Rzymu Cesarz, senatorowie, lud zamieniono na papież, kler, lud, a później powielając to na władzę świecką Król - urzędnicy państwa - lud stworzono podstawę państwa średniowiecznego, państwa dwuwładzy, króla i biskupa.

Elementy innych religii w chrześcijaństwie

W chrześcijaństwie znajdziemy wiele elementów znanych z wcześniejszych religii, Są elementy zupełnie nieistotne jak pochodząca z mitraizmu czapka biskupia zwana mitrą, pastorał, monstrancja czy pochodzący z egipskiego kultu Izydy wizerunek Matki Boskiej Karmiącej. Elementami, które znajdziemy w wierzeniach egipskich jest spowiedź opisana w Egipskiej księdze zmarłych, która była masowo produkowana i owijano nią zmarłych, sąd ostateczny, który w Egipcie odbywał się po śmierci przed 12 głównymi bogami Egiptu. Jest śmierć i zmartwychwstanie Boga: Ozyrys zamordowany i poćwiartowany przez Seta po złożeniu jego kawałków przez Izydę zmartwychwstaje. Dionizos rozszarpany i zjedzony przez tytanów, miał być „odtworzony” przez Zeusa z uratowanego jego serca umieszczonego w łonie ziemianki Semele. Bezsprzecznie występują takie podobieństwa z innymi religiami.

I wreszcie najłatwiej wytłumaczalne, czyli pochodzenie pewnych świąt. Czysto chrześcijańskim świętem jest tylko Wielkanoc (Wielki Tydzień) i to bez drugiego dnia, które jest pozostałością z naszego święta wiosennego Jare. Pozostałe święta stanowią upamiętnienie pewnych wydarzeń z chrześcijaństwa nałożonym na święta różnych ludów, które nawracano na chrześcijaństwo a święta te były tak mocno zakorzenione w kulturze tych narodów, że jedynym wyjściem było ich ochrzczenie. Święta te nie mają związku czasowego z wydarzeniami chrześcijańskimi. Przykłady można by mnożyć. Św. Jan - Kupała, Zielone świątki (Stado) - Zesłanie ducha świętego.

Czy to jednak coś zmienia? Istotą chrześcijaństwa jest Wielki Tydzień i przeistoczenie chleba i wina, reszta to już tylko otoczka kulturowa.

p.s. Dla tych co chcieli by zapoznać się z katolickim punktem widzenia sprawy wspólnoty mitraizmu i chrześcijaństwa podaję link do ciekawej strony:
http://lewandowski.apologetyka.info/inne-tematy/kult-mitry-a-chrzescijanstwo,158.htm

prawa autorskie: jestem autorem tekstu i zdjęcia

KOMENTARZE

 • @
  W tym arcie jest baaaaaaardzo duzo bledow. Zbyt wiele, abym mogla o wszystkich pisac w tym komencie.
  O ile prawda jest ze obecnie katolicy, proestanci..., to chrzescijanie, o tyle bledem jest nazywane uczniow Pana Jezusa chrzesci-janami.

  Uczniowie Zbawiciela nie byli uczniami chrztu, lecz uczniami Chrystusa, nalezacymi doChrystusa, czyli Chrystusowymi (5546. Christianos, CHRIST-ianos).

  Nazywanie ich chrzescijanami, to jest kardynalny blad!

  http://biblehub.com/interlinear/acts/11-26.htm

  5546. Christianos from Christos:

  http://biblehub.com/greek/5546.htm


  //
  ''Uważnie czytającego Nowy Testament uderzają dwa fakty, dlaczego uczniowie Jezusa byli całkowicie nieprzygotowani na jego misję? Dlaczego Piotr, człowiek bardzo słaby stał się opoką dla Chrześcijaństwa? Dlaczego w NT tak mała jest rola uczniów Jezusa''
  //

  Co wedle autora znaczy: ''Uważnie czytającego Nowy Testament ...''?

  Bo wedle mnie znaczy to sprawdzanie z Biblia interlinearna!

  Co wedle autora znaczy nieprzygotowani?
  Przeciez oczekiwali Mesjasza! Wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa-Mesjasza!

  Czy wedlug autora tego artu, Apostol Piotr byl slabszy od niego?
  Zawiszo, czys silniejszy od Apostola Piotra?
  Jeslis silniejszy, to w czym?

  Apostol Piotr NIE jest opoka chrzescijanstwa. Tak NIE napisano i mozna to sprawdzic w Biblii intelinearnej.

  //
  ''Śledząc wydarzenia, które co roku przypominamy sobie w misterium wielkanocnym wyraźnie widzimy, że uczniowie, którzy mieli zbudować Kościół Jezusa nic o misji Jezusa nie wiedzieli.''
  //

  Gdziez w Biblii jest mowa o tym, ze uczniowie mieli budowac Kosciol???

  Greckie slowo ekklesia to NIE kosciol!
  Geckie slowo petros to nie opoka, a kamyk!
  A greckie slowo petra to skala!

  Na marginesie, czy wiesz, ze sa ruiny starozytnego miasta w Jordanie, ktore nazywa sie Petra?
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Petra_%28Jordania%29
  I to jest miasto wykute w czym? W skale-'petra'!

  I nie uczniowie mieli budowac ekklesie , lecz sam JEZUS CHYRYSTUS buduje ekklesie!

  http://biblehub.com/interlinear/matthew/16-18.htm
 • Autor
  Witam
  Nie znam misterium wielkanocnego, lecz o działalności uczniów Jezusa dużo można przeczytać w Biblii.

  "(19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (20) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

  (Ew. Mateusza 28:1-20, Biblia Tysiąclecia)

  Mieli nauczać wszystkie narody.

  Intensywna działalność kaznodziejska dotyczyła najpierw Żydów i prozelitów:

  "(31) A tak zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, i Samaryi miały pokój, budując się i chodząc w bojaźni Pańskiej, a przez pociechę Ducha Świętego rozmnażały się. "
  (Dz. Ap. 9:31 Bg)

  Co ciekawe, proroctwo Daniela (spisane w VI wieku pne), dokładnie określa czas przyjęcia do zboru pierwszego poganina.
  W roku 36 ne rzymski setnik Korneliusz został ochrzczony wraz z całym swoim domem.

  BTW
  proroctwo Daniela o siedemdziesięciu tygodniach, które dokładnie podaje datę przyjścia Mesjasza i datę jego śmierci oraz datę chrztu Korneliusza, jest jednym z wielu dowodów na boskie pochodzenie Pisma Świętego

  Pozdrawiam
 • @
  Trzeba na prawde nie znac (nie rozumiec) Biblii, aby napisac cos takiego:

  ''Po śmierci Jezusa na krzyżu uczniowie uznali, że misja ich się nie powiodła, nie ma przywódcy czas wracać do domów.''
  //

  Ich misja???
  Jaka ich misja???

  Oni nie mieli wtedy zadnej misji, oprocz tego by byc uczniami Chrystusa!

  Autorze dlaczego nie wiesz, ze napisano:

  '' ... Uderz Pasterza i będą rozproszone owce...'' (Zach.13:7)

  '' (31) Wtedy mówi do nich Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze Mnie tej nocy; NAPISANO bowiem:
  Uderzę Pasterza i będą rozproszone owce trzody. '' (Mat.26:31)

  Zawiszo, ja nie wiem jak do ciebie mowic, ale jedno wiem, ze bladzisz nieprzecietnie.

  Zawiszo badz jak Berejczycy! Sprawdzaj!
 • Polecam historię Apoloniusza z Tiany;
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Apoloniusz_z_Tiany
 • @Bara-bar 20:13:27
  A kiedyż to dokonano podziału na 'słuszne" i "niesłuszne", czyli kanoniczne i apokryficzne Ewangelie?
 • @mania przepraszania 21:28:06
  Dziękuję za link.
  Bardzo interesujący
 • @roux 21:42:31
  Cóż takich "cudownych postaci" w tamtym okresie było bez liku, jedna doczekała sie nawet wzmianki w NT, Szymon Mag;
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Mag
 • @mania przepraszania 21:44:13
  Ps. Z postacia Szymona związany jest inny arcyciekawy temat, czyli gnostycyzm...
 • @Bara-bar 18:37:05
  Barbara nie chodzi o misje uczniow mówmy o misji Jezusa nie uczniów. Jaka była misja Jezusa, o jakiej mówił w Ogrodzie Oliwnym gdy prosił Boga, by odwrócił czarę goryczy. Misja Jezusa, o której dziś mówimy była męczeńską śmiercią na krzyżu dla odkupienia ludzi, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Znajdziesz w NT słowa które by potwierdzały, że uzniowie tę misję znali, ją rozumieli i akceptowali?
  Jest tam napisane wręcz przeciwnie, nawet będąc w pustym grobie Jezusa Piotr nie wierzył.

  Uczniiwie, jak sama mówisz mieli nauczać, Duch święty miał im dać umiejętność mówienia we wszystkich językach ale przeczy temu fakt, że dla porozumiewania się po łacinie Piotr potrzebował tłumacza, byl nim Marek Ewangelista.

  Nazwa chrześcijanie, czyli ludzie ochrzczeni może być umowna, nie znajduję innego słowa, może to moja ułomność. Ale od dawna ci mówię, czytasz Nowy Testament i go nie rozumiesz, bo czytasz wyrazy, podkładasz pod nie dzisiejsze znaczenie i opowiadasz bzdury. Sam przyznaję nie rozuiem, ciągle chcę poznać gnostycyzm, również naukę wszystkich uczniów Jezusa judeochrześcijaństwo, nie naukę Pawła poganochrześcijaństwo i wiem, że stoję na straconej pozycji, te dokumenty są bardzo skąpe, wręcz niedostępne. Ty zaś bierzesz naukę Pawła, nie Jezusa, PAWŁA i uznajesz to za słowa Jezusa. Są tam słowa Jezusa, nie przeczę ale Paweł, człowiek wykształcony, można powiedzieć, jeden z Ojców Kościoła mówił o swoich interpretacjach tego co mówili mu ludzie którzy znali i słuchali Jezusa. TO informacja z trzeciej ręki.
 • @roux 19:09:31
  Mówisz, że o działalności innych ucznów dużo wiadomo? Powiedz ilu z tych uczniów Jezusa bierze aktywny udział w tworzeniu Nowego Testamentu? Paweł mówi wyraźnie, że większość jego działalności nie akceptowała, dopuszczenie pogan (nie Żydów) była kompromisem z którym jednak wielu się nie zgadzało. Według uczniów Jezusa chrześcijaństwo miało być skierowane wyłącznie do Żydów tylko nieliczni akceptowali pogan traktując ich jako mniej wartościowych. Popatrz do Paweł pisze o zaletach obrzezania.
 • @Bara-bar 20:13:27
  Widzisz Barbaro, ja w swej pracy zawodowej wielokrotnie jestem tłumaczem wielu tekstów i znam prawa rządzące tłumaczeniami. Dlatego jak na dłoni widzę Twoje błędy. Popełniasz błędy raczkującego tłumacza. Tłuamacz nigdy nie tłumaczy wyrazów, bo już dawno systemy elektroniczne zastąpiły by tłumaczy. Tłumacz tłumaczy sens myśli autora tekstu oryginalnego najpierw musi zrozumiec przekazywaną myśl. A dla jej rozumienia, w przypadku tekstów starozytnych trzeba ogromnej wiedzy o kulturze, myśleniu tamtych ludzi. Ty zaś uważasz, że jak się pomodlisz i do dawnych słów przypiszesz dzisiejsze znaczenie będziesz wszystko wiedziała. Po prostu błądzisz jak ślepy we mgle w błogim myśleniu, że to ty właściwie rozumiesz.
 • @Zawisza Niebieski
  Chyba jest błąd logiczny w przypisywania istnienia chrześcijaństwa od Chrystusa; wszak i Chrystus był ochrzczony przez Jana. Zatem sama idea chrztu jest dużo starsza i jest formą oddzielenia od czegoś poprzedzającego.
  Są chrzty "wody", "Ognia", "krwi".

  Myślę, że aby mówić o chrześcijaństwie należy najpierw wyjaśnić , czym ono jest.
  Czym jest "oddzielenie Chrystusowe"?
  Ja sądzę, że to jest oddzielenie od grzechu, czyli "wyjście" spod działania prawa mojżeszowego.
  Od tego momentu - jest nie grzech, a wina.
  Na tej zasadzie ukształtowano prawa dla szlachty RP.
 • @Zawisza Niebieski 23:48:13
  Pisarze Pism Greckich (Nowy Testament): apostoł Mateusz , Marek, Łukasz, apostoł Jan, apostoł Paweł, apostoł Piotr, Jakub brat Jezusa, Juda brat Jezusa.
  Faktem jest, że chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nie do końca rozumieli swoją rolę ewangelizatorów mających nauczać wszystkich ludzi.
 • @Zawisza Niebieski 23:58:06
  /Tłumacz tłumaczy sens myśli autora tekstu oryginalnego najpierw musi zrozumiec przekazywaną myśl. /

  Otóż to.
  Jak przetłumaczyć z gwary śląskiej zdanie?

  "Idzie ją ciulnyć?

  Bez znajomości kontekstu się nie da.
  Podaję prawidłowe tłumaczenie:

  "Czy istnieje sposób na zawyżenie odczytu wagi elektronicznej?"
  :)
 • @Krzysztof J. Wojtas 00:57:07
  Oczywiście, że idea chrztu jest znacznie starsza niż Jezus. Przecież to Jan był chrzcicielem. Można powiedzieć, że przynajmniej znał esseńczyków tak jak i Jezus musiał się z nimi spotkać. W ewangeliach spotykamy ślady sporów między uczniami Jezusa i Jana właśnie w tym, jak wyraźnie podkreślane jest iż Jan uznawał wyższość Jezusa. Warto by zapoznać się z dokumentami tworzonymi przez uczniów Jana, ale ktoś zadbał o to, by do naszych czasów nie dotrwały. Tak sobie właśnie pomyślałem, że warto by się zapoznać z rękopisami z jaskiń Qmran albo przynajmniej z ich jakimś sensownym opracowaniem.
 • @roux 08:41:46
  Właśnie dlatego tłumaczę Barbarze, że jej sposób czytania Biblii doprowadza ją często do błędnych wniosków.
 • @Zawisza Niebieski 09:19:01
  nie do końca masz rację z tymi uczniami Jana ,bo przecież gnostycka sekta mandejczyków przetrwała do dzisiaj , przetrwały też ich święte księgi , jedyną zagadką jest to , czy sam Jan Chrzciciel był inicjatorem tego ruchu czy też ma on wcześniejsze korzenie
 • @puuuq 10:12:19
  Przyznaję, że gnostycyzm to coś co dopiero chcę poznać na razie mam tylko wiedzę ogólną, wiem, że dzwonią ale jeszcze nie wiem w którym kościele. Człowiek podobnież uczy się całe życie a i tak głupi umiera :)

  Wiele rzeczy potraciliśmy, zniszczono. Nie znamy treści wszystkich ewangelii jakie wtedy powstały nie znamy do końca wersji judeochrześcijan. To co dziś mamy, czyli 4 ewangelie jest już obciążone kulturą Rzymu, choćby wybielanie Piłata, który robił wszystko by nie skazać Jezusa. Jezus popełnił ogromne wykroczenie dla Rzymian. Wypędzając kupców ze świątyni stworzył tumult w okresie szczególnym dla Rzymian, w okresie świąt, gdy szczególnie pilnowali by jakiś bunt nie powstał. Piłat jak wiemy z historii jakoś szczególnie skazywaniem ludzi na śmierć się nie martwił. Elementy te pokazują, że chrześcijaństwo próbowało pokazać iż nie jest ruchem rewolucyjnym a religijnym, podczas gdy Żydzi oczekiwani mesjasza, bojownika jak np Bar Kochba.

  Pozdrawiam
 • @Zawisza Niebieski 09:19:01
  Teksty z Qumran wyzwalają lawiny ogromnych spekulacji , jedna z nich dotyczy słynnego rajdu jeszcze na usługach Sanhedrynu Pawła do Damaszku , co ciekawe , ten Damaszek w Syrii to za bardzo nie mógł być , bo tam nie sięgały kompetencje świątyni ale wspólnota z Qumran jak najbardziej i tu dopiero można spekulować , bo są tacy , których zdaniem Paweł był tajnym agentem ,celowo wprowadzonym w środowisko wczesnych wyznawców Jezusa by osłabić cały ten ruch od środka , generalnie to się udało bo przecież śmierć Jakuba zakończyła działalność tych wyznawców , dla których prawo mojżeszowe było nie do ruszenia , ewentualnie dopuszczało niewielkie zmiany .
 • @puuuq 13:00:15
  Mówienie, że Paweł był agentem Sanhedrynu wydaje mi się dość daleko posuniętą spekulacją. Paweł na pewno był twórcą poganochrześcijaństwa, czyli twórcą podwalin pod dzisiejszy Kościół. Nie zgodzę się z Tobą, że judeochrześcijaństwo upada wraz ze śmiercią Jakuba, jeśli mówisz o bracie Pańskim. On umiera w 62 roku ukamieniowany z polecenia Ananiasza zdaje się tego samego, co przyjął do gminy Pawła. Judeochrześcijaństwo podupada po powstanu Bar Kochby, w pierwszym nie brali udziału, wynieśli się z Jerozolimy. Jakuba uznaje się za pierwszego lub jednego z pierwszych przywódców ebionitów, których uznaje się za tych, od których chrześcijaństwo przyjął Mahomet i na jego podstawie utworzył Islam. Tak więc judeochrześcijaństwo nie zakończyło swojej działalności a po prostu przestało grać pierwsze skrzypce.
 • @Zawisza Niebieski 13:49:19
  Po analizach niektórych tekstów z Qumran dociekliwi badacze dopatrzyli się podobieństw tej wspólnoty z grupą skupioną wokół Jakuba , tu trzeba pamiętać o interesach różnych środowisk w tamtym rejonie wtedy , każda z nich usiłowała z pewnością zachować jak największe wpływy , zawsze tak jest , z czasem o jednych nawet się nie wspomina zaś inni skutecznie te wpływy pielęgnują
 • @puuuq 13:00:15
  Właśnie otrzymałem książkę o wspólnotach chrześcijańskich, będzie okazja dowiedzieć się czegoś więcej. Opracowanie dominikanów, ale myślę, że dla niektórych to i tak zbyt rewolucyjne.
 • @Zawisza Niebieski 15:18:18
  no to przyjemnej lektury , ciekawych wniosków i ich tu publikacji :))
 • @Zawisza Niebieski 23:58:06
  //"Ty zaś uważasz, że jak się pomodlisz i do dawnych słów przypiszesz dzisiejsze znaczenie będziesz wszystko wiedziała. Po prostu błądzisz jak ślepy we mgle w błogim myśleniu, że to ty właściwie rozumiesz"// __

  Świetna diagnoza "odchylenia" Bara-bar! Może to nadgorliwość neofitki?

  Bara-bar idzie dalej: Od brzmienia i znaczenia dzisiejszych słów w języku polskim, przypisuje znaczenie niektórym słowom.
  Np, słowo 'chrześcijanin' wywodzi od chrzest Janowy(!)

  Dlatego nie pozwala siebie nazywać chrześcijanką, tylko 'chrystusową'

  Pozdrawiam
 • @grishyn 16:17:28
  Dla mnie po prostu arogancją jest mówienie, że jak ja będę chciał to mi Jezus Bóg pomoże np zrozumieć tekst bo w Biblii napisano "stukajcie, a będzie wam otworzone." Tak powiedziano, tylko nie powiedziano kiedy będzie otworzone. Człowiek nie raz modli się o coś, o szczęście na egzaminie, o zdrowie, o uśmiech losu i okazuje się, że jest niepowodzenie.Modlitwa nie zawsze jest wysłuchana. To Bóg nie człowiek decyduje.
 • @mania przepraszania 21:41:36
  ''A kiedyż to dokonano podziału na 'słuszne" i "niesłuszne", czyli kanoniczne i apokryficzne Ewangelie?''
  //

  Pytasz kiedy dla katolikow, czy protestantow..., tego dokonano?

  Dla mnie (a nie jestem ani katoliczka, ani protestantka, ani chrzescijanka wogole, lecz uczennica Chrystusa) dokonal tego Pan Jezus Chrystus.

  Upraszczajac, wszystkie to co jest zgodne z ''kanonem protestanckim'' jest ''sluszne'', a to co przeczy jest niesluszne.
 • @Bara-bar 19:17:35
  Nie, chodziło mi kiedy dokonano tego dla całego chrześcijaństwa...
 • @Zawisza Niebieski 23:42:21
  ''Ale od dawna ci mówię, czytasz Nowy Testament i go nie rozumiesz, bo czytasz wyrazy, podkładasz pod nie dzisiejsze znaczenie i opowiadasz bzdury. Sam przyznaję nie rozuiem...''
  //

  Jak ty przyznajac, ze sam nie rozumiesz, mozesz twierdzic, ze ja nierozumiem???

  Przeciez to kloci sie z logika.

  To tak jakby slepiec twierdzil, ze inny nie widzi, bo on sam nie widzi!

  I napisales:

  ''czytasz Nowy Testament i go nie rozumiesz, bo czytasz wyrazy, podkładasz pod nie dzisiejsze znaczenie''

  Jakie dzisiejsze znaczenie???

  Co znaczy chrzest - baptizó o jakim Pan Jezus mowi np. w Mat.28:19 wedle ciebie?
  Pokropienie woda?

  Czy calkowite zanurzenie w Imieniu Ojca i Syna, w Duchu - Tchnieniu Boga?

  //
  ''ciągle chcę poznać gnostycyzm, również naukę wszystkich uczniów Jezusa judeochrześcijaństwo, nie naukę Pawła poganochrześcijaństwo i wiem, że stoję na straconej pozycji, te dokumenty są bardzo skąpe, wręcz niedostępne. ''
  //

  Cokolwiek ty rozumiesz przez poznawanie tych nauk, to powinienes wiedziec, ze nie ma to nic wspolnego z Biblia- spisanym Slowem Boga.

  Nie wiem jakich ty dokumentow chcesz, bo jedynym danym nam od Boga i zawierajacym wszystko co powinnismy wiedziec, to jest Slowo Boga i nie tylko to spisane, ktorego nie chcesz poznac, a najwazniejsze to Zywe Slowo Boga - Jezus Chrystus, bez Ktorego spisane Slowo Boga jest niezrozumiale.

  Brakuje ci wiary w Boga, a tego zaden ''dokument'' ci nie da.

  Myslisz ''szkielkiem i okiem'', czyli jak w Biblii napisano cilesnie-zmyslowo.

  Jestes jak cielesny Izrael i wlasnie dlatego nie rozumiesz spraw duchowych.

  Czyli nie narodziles sie z Ducha-Tchnienia Bozego.

  Czy wiesz kto o tym w Biblii mowi?


  //
  ''Ty zaś bierzesz naukę Pawła, nie Jezusa, PAWŁA i uznajesz to za słowa Jezusa.''
  //

  Udowodnij, ze Apostol Pawel glosi wbrew nauce PANA Jezusa!!!


  //
  '' Są tam słowa Jezusa, nie przeczę ale Paweł, człowiek wykształcony, można powiedzieć, jeden z Ojców Kościoła mówił o swoich interpretacjach tego co mówili mu ludzie którzy znali i słuchali Jezusa. TO informacja z trzeciej ręki.''
  //

  Wyksztalcenie Szawla nie ma NIC do rzeczy, bo byl wtedy faryzeuszem, pzesladowcom Chrystusowych!!!

  Czyli TY podwazasz, ze Pan Jezus nawrocil faryzeusza Szawla!

  Przeciez wszystko co glosi Apostol Pawel jest zgodne z nauka Pana Jezusa!

  No, ale dla ciebie, to po prostu Jezus, a NIE Pan Jezus.

  Dla ciebie, ci ktorzy wszem i wobec przecza, ze Pan Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem naszym, sa wiary-godni, bo przeciez inaczej nie wysylalbys zydowskim rabinom maile z pytaniami, a jednak wysylasz i IM WIERZYSZ!!!

  Ogarnij sie Zawiszo!!!

  //
  ''nie przeczę ale Paweł, człowiek wykształcony, można powiedzieć, jeden z Ojców Kościoła mówił o swoich interpretacjach tego co mówili mu ludzie którzy znali i słuchali Jezusa. TO informacja z trzeciej ręki.''
  //

  Jakich ojcow kosciola???
  Przeciez Apostol Pawel NIGDY nie glosil kosciola, nie kosciol tworzyl, nie budowal...!

  Jesli to, co pisze Apostol Pawel jest wedle ciebie info z ''trzeciej ręki'', to tylko dlatego, ze czerpiesz twoje informacje od (jak Pan Jezus nazywa) 'pleinia zmijowego', ktore calkowicie przeczy Ewangelii Chrystusowej!

  Ogarnij sie Zawiszo!
 • @Bara-bar 19:17:35
  Przecież jeżeli chodzi o Nowy Testament biblie Katolicka i Protestancka się nie różnią. Tak więc korzystasz z tego samego podziału na słuszne - kanoniczne i niesłuszne - nie kanoniczne co i katolicy. Kanon ustalono w IV w ale jest dokument datowany na ok. 170 rok, w którym wymienia się te same 4 ewangelie co w kanonie, różnica jest co do listów.

  Jeszcze wracając do Twojego wcześniejszego wpisu ja pokazałem tylko, że Piotr ani pozostali uczniowie nie mają zielonego pojęcia ani o tym, że Jezus ma umrzeć na krzyżu, ani że ma być to odkupienie grzechów ludzkich, ani że Jezus zmartwychwstanie, ani o tym, że to oni uczniowie Jezusa mają dalej ponieść jego naukę. Co więcej nie ma być to wiara wszystkich ludzi a tylko wiara dla tych co wypełniają prawo żydowskie, czyli Żydów. To wszystko "rodzi się" między rokiem 33 a 49. A cała koncepcja Kościoła, zasady jego działania to myśl Pawła i jego uczniów akceptowana w jakiejś tam formie przez Piotra i może jeszcze kilku uczniów.
 • @Zawisza Niebieski 23:58:06
  ''Widzisz Barbaro, ja w swej pracy zawodowej wielokrotnie jestem tłumaczem wielu tekstów i znam prawa rządzące tłumaczeniami. Dlatego jak na dłoni widzę Twoje błędy. Popełniasz błędy raczkującego tłumacza. Tłuamacz nigdy nie tłumaczy wyrazów, bo już dawno systemy elektroniczne zastąpiły by tłumaczy. Tłumacz tłumaczy sens myśli autora tekstu oryginalnego najpierw musi zrozumiec przekazywaną myśl. A dla jej rozumienia, w przypadku tekstów starozytnych trzeba ogromnej wiedzy o kulturze, myśleniu tamtych ludzi.''
  //

  O czym ty piszesz czlowieku???
  Ty mozesz tlumaczyc. Jest wielu tlumaczy, ale nie znaczy, ze wszyscy sa dobrzy!
  Niektorzy ledwo zdali egzamin i z nich sa tlumacze jak z koziej..... traba!

  Tu na wtedy Nowym Ekranie tlumaczka angielskiego Polonia, ale nie umiala zadnego linku, ktory jej podalam przetlumaczyc!

  Wiesz, jak tumacz w Norwegii przetlumaczyl, gdzie ja chodzilam do ogolniaka?

  Przetlumaczyl, ze chodzilam do ogolniaka na Litwie!

  Ja NIGDY na Litwie nie bylam, chodzilam do szkol TYLKO w Polsce!
  Moje swiadectwa byly z Polski!

  Ja kieruje ludzi nierozumiejacych greki do sprawdzania wszystkich wersow Biblii z danym slowem!

  Gdybys na prawde byl tlumaczem, to wiedzialbys, ze to najlepsze z mozliwych wyjsc, dla tych, ktorzy nie rozumieja danego jezyka!

  Ty po prostu chcesz, aby ludzie wierzyli w zle tlumaczenia, aby NIE sprawdzali tlumaczy!

  Gdyby tlumacze Biblii byli dobrzy, to nie mielibysmy tak wielu sprzecznych ze soba tlumaczen Biblii!

  Przestan mydlic ludziom oczy!


  //
  ''Ty zaś uważasz, że jak się pomodlisz i do dawnych słów przypiszesz dzisiejsze znaczenie będziesz wszystko wiedziała. Po prostu błądzisz jak ślepy we mgle w błogim myśleniu, że to ty właściwie rozumiesz.''
  //

  Tak, wiara w Boga i modlenie sie do niego jest KONIECZNE, aby zrozumiec Slowo Boga!

  A ty uwazasz, ze jak sie zwrocisz z modlitwa-pytaniem..., do zydow, to oni oswieca cie!

  Twoja propaganda plemienia zmijowego przeraza mnie!
 • @Bara-bar 20:29:04
  Gdzie ja mówię, że do Żydów trzeba się zwracać? Dzisiejszy Żyd wie o swych ziomkach z I w tyle samo, co my o naszych czyli wielkie zero. Nie musisz mi mówić, że są źli tłumacze, sam nie raz tłumacza przysięgłego poprawiałem. Właśnie o to chodzi, że człowiek tłumacząc musi mieć znacznie większą wiedzę niż znajomość słownika. Nigdy bym nie dał tłumaczowi przysięgłemu tłumaczenia dokumentacji medycznej, technicznej, chyba, że jego dodatkowa wiedza wskazuje, że będzie miał pojęcie o czym jest dany tekst. Jeśli będę chciał się dowiedzieć o czasach Jezusa sięgnę do prac Żyda Flawiusza a mniej będę ufał jakiemukolwiek Rzymianinowi. Jak będę chciał dowiedzieć się, jak robi się potrawę Żydowską zapytam Żydów, jeśli takowi będą pod ręką, ale jeśli Ukraińską, to Ukraińca. Tak więc zostaw Żydów w spokoju, niech sobie żyją swoim życiem i niech Bóg im szczęści.

  Ty zaś swoim podejściem, przynajmniej na tyle na ile tu prezentujesz spełniasz wszelkie normy złego tłumacza, tego co zna tylko słownik. Ja tłumaczę teksty techniczne, bo jestem inżynierem, ale nie wezmę się za tekst medyczny, bo się po prostu na tym nie znam. Weźmy tego twojego tłumacza od świadectwa, czy uważasz, że nie znał języków z którego i na który przekładał? Nie znał realiów, miał goły tekst przed sobą i zastępował wyrazy jednego języka wyrazami drugiego. Dokładnie to co ty robisz. Co masz w Biblii linearnej? Słowo greckie i słowo angielskie, ale jednemu słowu odpowiada wiele słów, weźmy słynne angielskie "put" mam słownik amerykański (amerykańsko amerykański) który chwali się 136 znaczeniami tego słowa. Masz Jakuba brata Pańskiego. Bo brat rodzony, kuzyn, syn Józefa z innego małżeństwa?

  Tłumacząc coś z Biblii nie wystarczy tylko biblia linearna, ale niezbędna jest wiedza historyczna.
  Weźmy choćby sprawę Jezusa i Samarytanki, dlaczego Samarytanka zdziwiła się wydawało by się oczywistą prośbę Jezusa o kubek wody? Potrafisz to wyjaśnić posługując się biblią linearną?
 • @Zawisza Niebieski 21:25:02
  Nie mam czasu teraz odpowiadac na wszystko co piszesz, ale odpowiem na to, bo wydaje mi sie, ze tu tkwi twoj blad.
  Piszesz:


  ''Tłumacząc coś z Biblii nie wystarczy tylko biblia linearna, ale niezbędna jest wiedza historyczna.''
  //

  Ja nigdy nie twierdzilam, ze aby zrozumiec wystarczy Biblia interlinearna.

  Ja zawsze pisze, ze any zrozumiec Biblie trzeba do Pana Jezusa sie zwracac!

  Ale to co ty mowisz, ze trzeba miec wiedze historyczna, potwierdzona dokumentami graniczy z calkowita naiwnoscia!!!

  Jak zginal gen.Sikorski? Jak Przeydent Kennedy? Jak...

  Przeciez to NIE jest starozytna historia, wiec SA dokumenty, a jednak nikt nie ma do nich dostepu!!!

  OTRZEZWIEJ!
 • @Bara-bar 20:09:08
  Napisalam:

  ''Wyksztalcenie Szawla nie ma NIC do rzeczy, bo byl wtedy faryzeuszem, pzesladowcom Chrystusowych!!!''

  Mialo byc: przesladowcem Chrystusowym.

  Pewnie zrobilam wiele innych podobnych bledow...
 • @grishyn 16:17:28
  Podaj zrodlo!
 • @Bara-bar 23:17:18
  A tak w ogóle - to jak Pani gotuje?
  Bo to ważne jest; żeby Panią zrozumieć to trzeba się napić. A picie wymaga zakąszania.
  To jak?
 • @Bara-bar 23:06:22
  Błędy, ja zawsze twierdzę, język służy do porozumiewania, jak drugi zrozumie, jest OK

  Właśnie do ciebie apeluję o otrzeźwienie. Nikt nigdy nie powiedział, że Jezus "to chłopiec na posyłki", a ty go tak traktujesz, pomodlisz się to jest. Nie jest i nie będzie. Będzie kiedy On będzie chciał, nie wtedy gdy Ty, a możesz na to czekać do końca życia.
  Nie wiesz nawet ile książek czytam, by tamte czasy zrozumieć. A akurat czasy Jezusa są dobrze opisane, rzymianie to ludzie pisma. Udało się nawet znaleźć grób Panthera, człowieka którego Celsus wskazywał jako gwałciciela Marii, i zgodnie z jego słowami, z tego gwałtu miał narodzić się Jezus. Znowu pism Celsusa nie mamy, ale wiemy to z polemik ojców Kościoła, "Przeciw Celsusowi".
  Prawda, nikt nie opisał Jezusa, ale chrześcijan już historycy tamtych czasów zobaczyli. Właśnie dziś dostałem książkę o sektach tamtych czasów, na razie przekartkowałem, wygląda na ciekawą. Pokazuje ile różnych sekt było w ówczesnym judaizmie a takimi sektami byli esseńczycy, judeo-, pogano- chrześcijanie, czy też gnostycy - których wywodzi się od Szymona Maga. Później masz Marcjona, twórcę dualizmu Boskiego, czyli mściwy Bóg Izraela, co po 3 pokolenie karze i łaskawy Bóg Jezusa, co grzechy wybacza. Ten w którego ty wierzysz. Chrześcijaństwo odrzuciło Marcjona, ale to pozostało.
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:46:10
  Masz rację, bez pół litra nie "rozbieriosz" :)
 • @Zawisza Niebieski 23:50:12
  Dziwi mnie jak ktos reaguje tak nerwowo na kogos kto stawia pytania? Przecież " kto pyta, nie błądzi"...
 • @mania przepraszania 00:03:17
  Czy do mnie to pytanie? Ja nie reaguję nerwowo, nawet mi to przez myśl nie przejdzie. Wszystko można wytłumaczyć na chłodno, posługując się argumentami.
 • @Zawisza Niebieski 00:08:31
  Nie, oczywiście że nie . Miałem na mysli nerwową przedmówczynię...
 • @Bara-bar 23:17:18
  //O ile prawda jest ze obecnie katolicy, proestanci..., to chrzescijanie, o tyle bledem jest nazywane uczniow Pana Jezusa chrzesci-janami.

  Uczniowie Zbawiciela nie byli uczniami chrztu, lecz uczniami Chrystusa, nalezacymi doChrystusa, czyli Chrystusowymi (5546. Christianos, CHRIST-ianos).

  Nazywanie ich chrzescijanami, to jest kardynalny blad!//
  http://Zawisza.neon24.pl/post/113186,chrzescijanstwo-od-jezusa-po-religie-wladzy#comment_1026435
 • @Bara-bar 23:17:18
  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/98578,chrzescijanin-czy-chrystusowy-czyli-buntu-ciag-dalszy
 • @Bara-bar 23:17:18
  "Wyraz ``chrześcijanin``, jest nie biblijny i raczej bliższy w języku polskim ``chrztu Jana``, niźli określeniem przynależności do Pana Jezusa Chrystusa." __Wyraz ``chrześcijanin``, jest nie biblijny i raczej bliższy w języku polskim ``chrztu Jana``, niźli określeniem przynależności do Pana Jezusa Chrystusa.__ TO ODNOŚNIK TWOJEGO GURU, KEREN ORA.
  Jestem na 100% PEWNY, ŻE UŻYŁAŚ TEGO ARGUMENTU.
 • @grishyn
  ''"Wyraz ``chrześcijanin``, jest nie biblijny i raczej bliższy w języku polskim ``chrztu Jana``, niźli określeniem przynależności do Pana Jezusa Chrystusa." __Wyraz ``chrześcijanin``, jest nie biblijny i raczej bliższy w języku polskim ``chrztu Jana``, niźli określeniem przynależności do Pana Jezusa Chrystusa.__ TO ODNOŚNIK TWOJEGO GURU, KEREN ORA.
  Jestem na 100% PEWNY, ŻE UŻYŁAŚ TEGO ARGUMENTU.''
  //

  Jestes tego na 100% pewny? Dalbys sobie reke uciac?

  To bardzo ciekawe, bo to klamstwo. Tym stwierdzeniem skladasz o mnie falszywe swiadectwo, glosisz o mnie klamstwo i bierzesz za to odpowiedzialnosc na siebie ''na 100%''.


  Mnie to nie dziwi, bo Pan Jezus uprzedzil Swoich uczniow, ze ludzie beda o nas klamali, i ty wlasnie klamiesz ze wzgledu na Chrystusa!
  Tym twoim klamstwem czynisz mnie szczesliwa, bo ze wgledu na Chrystusa klamiesz o mnie.

  ''Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i wypowiadać wszelkie niegodziwe KŁAMSTWA przeciwko wam ze względu na Mnie.'' (Mat.5:11)

  Ty nie bedac uczniem Chrystusowym (lecz uczniem straznicy), nie mozesz zniesc uczniow Chrystusowych, czyli tych wszyskich ktorzy Pana Jezusa CHRYSTUSA glosza, Ewangelie CHRYSTUSOWA glosza!

  Keren nie jest moim guru, ani moim nauczycielem (i kazdy, kto czyta wpisy Kerena i moje wie o tym).
  Ja mam TYLKO Jednego Nauczyciela, Tego w niebie! Ale dla ciebie, ktory sluchasz twoich nauczycieli ze stranicy, jest to rzecz niepojeta.

  Ja mam tez 100% pewnosc, ale nie we mnie (ani w zadnym czlowieku), lecz tylko w Chrystusie!

  Natomiast wyglada na to, ze swiadek straznicy jest twoim guru, bo jak inaczej wytlumaczyc to, ze polecasz jego art:

  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/98578,chrzescijanin-czy-chrystusowy-czyli-buntu-ciag-dalszy

  w ktorym miedzy innymi pisze on:

  ''Panuje też opinia, iż to ludność pogańska nadała im przydomek „chrześcijanie” — ironicznie lub wręcz pogardliwie. Jednakże według Biblii określono ich tak za sprawą Boga: „Dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami” Dzieje Ap. 11:26.''

  Czy ty sprawdziles to co Nafali glosi? czy tez jest on twoim guru i dlatego slepo mu wierzysz?

  Czy mozesz podac gdzie w greckich manuskryptach napisano:

  ''„Dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami” Dzieje Ap. 11:26.''?

  Bo ja szukalam i nie znalazlam!

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/11/verse/26
  http://biblehub.com/interlinear/acts/11-26.htm
 • @Bara-bar 09:11:30
  http://jeznach.neon24.pl/post/112158,skosne-oczy-kosciola#comment_1003719
  _____

  Tam m.in. toczyła się rozmowa na temat etymologii słowa chrześcijanin.
  Niestety sprytnie wycięłaś swoje komentarze albo naruszyłaś zasady forum i posprzątali twoje bluzgi.
 • @grishyn 11:05:02
  Czy ja ciebie pytalam o rozmowy na blogu Jeznacha???

  Nie!

  Powtorze ci pytanie, bo widze, ze uniki robisz:

  ''Czy mozesz podac gdzie w greckich manuskryptach napisano:

  ''„Dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami” Dzieje Ap. 11:26.''?''

  Czy potrafisz odpowiedziec, czy tez nie, lecz zamiast odpowiedzi bedziesz (jak kazdy swiadek straznicy) krecil i wil sie jak waz?
 • @Zawisza Niebieski 23:50:12
  '' Nikt nigdy nie powiedział, że Jezus "to chłopiec na posyłki", a ty go tak traktujesz, pomodlisz się to jest. Nie jest i nie będzie. Będzie kiedy On będzie chciał, nie wtedy gdy Ty, a możesz na to czekać do końca życia.

  Nie wiesz nawet ile książek czytam, by tamte czasy zrozumieć. ...''
  //

  On jest moim Panem, Nabyl mnie na Krzyzu!
  Nie jest dla mnie Jezusem, lecz Panem Jezusem!
  Nie pisze ''go'', ''jego'', lecz Go, Jego.

  Podobnie jak nie jest On dla mnie ''bogiem'', lecz Bogiem!

  //
  ''a ty go tak traktujesz, pomodlisz się to jest. Nie jest i nie będzie.''
  //

  Przeczysz teraz Panu Jezusowi:

  '' a tego, który DO Mnie przychodzi, precz NIE odrzucę'' (Jan.6:37)


  //
  ''Nie wiesz nawet ile książek czytam, by tamte czasy zrozumieć.''
  //

  Myslisz jak faryzeusze!

  Tak jak oni czytasz, badasz, zglebiasz ksiegi-pisma...! I tak jak oni do Pana Jezusa nie chcesz przyjsc!

  '' 39 Zgłębiacie Pisma, gdyż zdaje wam się, że w nich macie życie wieczne. A one składają świadectwo o Mnie;
  40 jednak do Mnie NIE CHCECIE PZYJŚĆ , aby mieć życie.'' (Jan.5:39, 40)

  Trzeba tak niewiele, trzeba tylko zwrocic sie do Pana Jezusa Chrystusa, przyjsc do Niego, pasc przed Nim, jednak to dla medrcow tego swiata, ktorzy wlasnym oczytaniem, intelektem chca blyszczec, zwrocenie sie do Zbawiciela jest najtrudniejsza rzecza na swiecie!
 • @Bara-bar 11:53:12
  Oczywiście, że "dzięki bożej opatrzności", lecz żeby to zrozumieć należy czytać Biblię ze zrozumieniem.
 • @roux 13:18:53
  ''Oczywiście, że "dzięki bożej opatrzności", lecz żeby to zrozumieć należy czytać Biblię ze zrozumieniem.''
  //

  Nie rozumiesz prostego pytania?

  ''Czy mozesz podac gdzie w greckich manuskryptach napisano:

  ''„Dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami” Dzieje Ap. 11:26.''?''
 • @Bara-bar 13:56:12
  Zawisza Niebieski już ci wyjaśnił na czym polega tłumaczenie z obcego języka.  Jezus Chrystus,
  Jezus «imię Syna Bożego we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich» (SJP)

  chrześcijaństwo
  «religia opierająca się na nauce Jezusa Chrystusa»(SJP)
  Chrzest
  „zapelityzowane imię własne Chrystus,por.grec Christos ( z grec. Chrio ‘namaścić’, tłumaczenie hebr. Maszyach‘namaszczony’, ‘Mesjasz’, określenia dodawanego do imienia Jezus), łac.Christus, stgniem.Crist, Krist, Christ,stczes. křest,a stąd stpol. krzest(XV w) następnie chrzest.”(Słownik Etymologiczny Języka Polskiego)

  Moim zdaniem, z powyższego wynika, że „chrześcijanin” pochodzi od Chrystusa i oznacza jego naśladowcę.
  Wydaje się natomiast, że hipoteza o pochodzeniu „chrześcijanina” od „chrztu” bierze się z obserwacji „kościołów chrześcijańskich”. Trudno jest niezauważyć rozbieżności pomiędzy nauczaniem Chrystusa a nauczaniem Kościołów.

  http://roux.neon24.pl/post/104290,czy-slowo-chrzescijanin-oznacza-ucznia-chrystusa
 • @roux 14:07:33
  W kilku językach, w tym słowiańskich słowo chrzest wywodzi się od Chrystus, ale nigdy odwrotnie. W innych językach jest inaczej.

  Chrzest:
  Alban. Pagëzimi,
  Ang. baptism,
  Arabs. معمودية
  Fr. baptême,
  Hebr. טבילה
  Hindi बपतिस्मा,
  Jidysz באַפּטיסם,
  Korea 세례,
  Niem. Taufe,
  Ormiański մկրտություն,
  Bułg. Кръщението,
  Czesk. Křest,
  Ros. Крещение,
  Serbs. крштење,
  Słowa. krst,
  Słowe. Krst,
  Szwedz. Dop,
  Węgr keresztség,
  Perski غسل تعمید,
  Portug. batismo,
  Rumu. botezul,
  Norwe. dåpen,
  Niderl. doop,
  Fiński kaste,
  Duński dåb,
  Chiński 洗禮,
  Wietnam Bí Tích Rửa Tội
  .... Itp

  Pokrętne blogerka dokonuje manipulacji wmawiając następującą jedyną etymologię : chrzest -> chrześcijanin.
 • @roux 14:07:33
  Skoro ani ty, ani grishyn nie odpowiadacie na moje pytanie, znaczy to, ze po prostu nie mozecie, nie wiecie, bo nie sprawdzacie...

  Czyli, zamaist sprawdzac jak Berejczycy, wy wierzycie ludziom w ich nauki.

  Piszesz:

  ''Zawisza Niebieski już ci wyjaśnił na czym polega tłumaczenie z obcego języka.''
  //

  Nie, on mi nic nie wyjasnil, bo ja go o wyjasnienia nie prosilam i wlasciwie zgodzil sie ze mna, ze mamy wielu zlych tlumaczy i dlatego zlych tlumaczen.

  Jest takie łacińskie powiedzenie: "Omnis traductor traditor", czyli "Każdy tłumacz jest zdrajcą".
  https://translate.google.com/#la/pl/Omnis%20traductor%20traditor

  Ale NIEwielu tlumaczy jest tak bezczelnych, jak tlumacze straznicy, ktorzy wpisuja do Biblii nieistniejce tam slowa!!!

  Takim slowem jest Jehowa!

  Wpisali je w ST, tam gdzie wystepuje Yhvh, a w Nowym Testamencie, po prostu wpisali je tam, gdzie IM sie spodobalo, w miejsce greckiego slowa 2962. kurios - Pan, absolutny Wladca!

  http://biblehub.com/greek/2962.htm

  A teraz spytam ciebie, ile obcych jezykow ty znasz?

  Ja znam kilka.
 • @roux 14:07:33
  I prawie zapomnialabym, pamietaj, ze TYLKO Syn Objawia Ojca i tylko Tym, ktorym Sam chce!

  ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

  Nie straznica chlopie, lecz TYLKO Syn!

  A ty nauk straznicy sluchasz!
 • @grishyn 15:15:05
  W greckim, niemieckim, angielskim, szwedzkim , norweskim, holenderskim, dunskim..., nazwa chrzescijanie to baptysci, od greckiego 907. baptizó!
  http://biblehub.com/greek/907.htm

  Jesli chcesz byc chrzescijanem, wtedy baptysta jestes!

  Byl Jan baptysta, czyli Jan chrzczacy-zanurzajacy!

  W powyzszych jezykach uczniowie Chrystusa, to tylko Chrystusowi!

  Znam kilka z tych jezykow chlopie, wiec nie pouczaj mnie!
 • @
  W niektorych jezykach, jak na przyklad w polskim slowa jak Duch i dusza sa tak zblizone, ze ludzie myla Ducha z dusza!

  Jednak Duch -Tchnienie- greckie Pneuma Swiety-Swietosci, to NIE dusza .

  Dusza jest smiertelna!

  Innym zblizonymi slowami w tych jezykach jest chrzest i Chrystus.

  Tu akurat ta bliskosc nie jest wielka, ale wysarczajaca dla zwodzicieli, aby wielu oszukac.

  Od chrztu pochodzi chrzesijanie.

  Od Chrystusa pochodzi Chrystusowi.

  Trzeba byc niesamoicie zwiedzionym, aby tego nie widziec.
 • @
  Czlowkieku, kimkolwiek jestes, jesli twierdzisz, ze slowo Chrystusowi NIE pochodzi od slowa Chrystus, to mylisz sie!

  Od jakiego slowa, wedle ciebie, pochodzi nazwa Chrystusowi?

  Nie od Chrystusa???

  Jesli nie, to od jakiego?

  Bo na pewno nie od chrztu!
 • Kolejne cykliczne kłamstwo Bara-bar:
  /// Czlowkieku, kimkolwiek jestes, jesli twierdzisz, ze slowo Chrystusowi NIE pochodzi od slowa Chrystus, to mylisz sie! ///
  _____________________________

  Nigdy i nigdzie tak nie twierdziłem !
 • @Bara-bar 15:36:44
  Oto dowód na bezczelne kłamstwo Bara-bar:

  // Jestem na 100% PEWNY, ŻE UŻYŁAŚ TEGO ARGUMENTU.''
  //

  Jestes tego na 100% pewny? Dalbys sobie reke uciac?

  To bardzo ciekawe, bo to klamstwo. Tym stwierdzeniem skladasz o mnie falszywe swiadectwo, glosisz o mnie klamstwo i bierzesz za to odpowiedzialnosc na siebie ''na 100%''. http://Zawisza.neon24.pl/post/113186,chrzescijanstwo-od-jezusa-po-religie-wladzy#comment_1027374 //
  ~~~~~~~~~~~~~~~


  A czyje to słowa , kłamczucho ????

  // Jesli chcesz byc chrzescijanem, wtedy baptysta jestes!

  Byl Jan baptysta, czyli Jan chrzczacy-zanurzajacy! //__http://Zawisza.neon24.pl/post/113186,chrzescijanstwo-od-jezusa-po-religie-wladzy#comment_1027577
 • @Bara-bar 15:18:06
  Znam kilka języków.
  Ale co to ma do rzeczy?
  Czy jesteś pewna, że znasz język polski?
 • @grishyn 16:41:38
  Mozesz krzyczec klamstwo, ale poza tym, ze napisales ze ja klamie, nie podales zadnego dowodu.
  Czyli znow swiadczysz falszywie.

  Wyglada na to, ze myslisz jak Goebbels, ze jesli klamstwo powtorzysz wielokrotna ilosc razy, to stanie sie prawda?

  ''Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.''
  http://pl.wikiquote.org/wiki/Joseph_Goebbels
 • @roux 17:09:45
  ''Znam kilka języków.
  Ale co to ma do rzeczy?
  Czy jesteś pewna, że znasz język polski?''
  //

  A w jakim jezyku do ciebie pisze? w jezyku Laponczykow? w jezyku Same?

  A teraz, czy jezyki ktore znasz sa slowianskie? Bo jesli tak, to daleko w rozmowie nie zajdziemy.
 • @grishyn 16:45:19
  ''Kolejne cykliczne kłamstwo Bara-bar:
  /// Czlowkieku, kimkolwiek jestes, jesli twierdzisz, ze slowo Chrystusowi NIE pochodzi od slowa Chrystus, to mylisz sie! ///
  _____________________________

  Nigdy i nigdzie tak nie twierdziłem !''
  //


  Czyli zgadzasz sie, ze Chrystusowi sa od Chrystusa, a nie od chrztu.

  A jesli tak, to dlaczego mowisz, ze ja klamie???
 • @Bara-bar 20:56:49
  Chrześcijanie, czyli uczniowie Chrystusa też są od Chrystusa a nie od chrztu.
 • @roux 21:18:24
  Tylko w językach słowiańskich jest podobieństwo między chrztem i chrześcijaninem. W innych językach tego nie ma hiszpański Cristiano, Cristo, el bautismo; angielski Christian, Christ, Baptism; włoski Cristiano, Cristo, il Battesimo; łacina Christianorum iudicio Christi, baptismum. Chrześcijanin i chrzest nie ma nic wspólnego. Chrześcijanin to człowiek Chrystus - pomazaniec, mesjasz, wybraniec. Stąd nie jest błędem nazwanie uczniów Chrystusa chrześcijanami. A tak przy okazji, przecież Jezus też był ochrzczony, czyż nie?
 • @Zawisza Niebieski 22:06:25
  Celna uwaga...
  ps. I mamy następną "cudowną postać" z tamtego okresu, czyli Jana Chrzciciela...
 • @Zawisza Niebieski 22:06:25
  /Stąd nie jest błędem nazwanie uczniów Chrystusa chrześcijanami. /

  Nie może być mowy o błędzie.

  /..Jezus też był ochrzczony, ../

  Powiem więcej, po chrzcie Jezus stał się Chrystusem

  "21) Kiedy cały lud był chrzczony, został też ochrzczony Jezus, a gdy się modlił, niebo się otwarło (22) i zstąpił na niego duch święty, z kształtu cielesnego Podobny do gołębia, a z nieba dobiegł głos: "Tyś jest mój Syn. umiłowany; ciebie darzę uznaniem". (Łk 3:21-22)
 • @Bara-bar 20:56:49
  I widzisz Bara-bar, znowu się mylisz pisząc: "Od chrztu pochodzi chrzesijanie.
  Od Chrystusa pochodzi Chrystusowi." Chrześcijanie pochodzą od Chrystusa, tak jak i chrystusowi. Jezus ci źle powiedział? Nie. Po prostu swoją imaginację traktujesz jako słowo Jezusa. Nie twierdzę, że do zrozumienia nie potrzeba modlitwy, ale ona nie gwarantuje prawidłowości rozumienia. Tu wzdrygasz się przed poznawaniem historii, kultury, bo jakiegoś "żmijowego plemienia" słuchać nie będziesz. Wolisz słuchać własnej imaginacji tworzonej bez wiedzy historycznej, kulturowej nakładając dzisiejsze znaczenia słów na słowa dawne. A kto ci ma opowiedzieć o kulturze w jakiej wychował się Jezus, jak nie jego ziomkowie Żydzi. Jezus urodził się Żydem całe życie był Żydem jego uczniowie byli Żydami i Paweł twórca Kościoła też był Żydem. Tylko mówimy Żydem, nie żydem.
 • @mania przepraszania 22:14:16
  Tak, Jan Chrzciciel to ciekawa postać. Po dziś mamy spory, czy był esseńczykiem modyfikującym naukę esseńczyków, gdyż nie wszystkie jego nauki były zgodne z treścią głoszoną przez esseńczyków. Z ewangelii wynika, że judeochrześcijanie konkurowali i spierali się z uczniami Jana, Mamy tego zapis u Łukasza, jak wiemy ucznia Pawła Łk 1:42-45, gdy matka Jana stawia nad sobą Maryję. Oraz 3:15-18 gdy samemu Janowi włożono w usta słowa, w których Jezus jest od niego mocniejszy. Łukasz nie widział zarówno Jezusa a tym bardziej Jana, który został zabity jeszcze za czasów Jezusa. Słowa te są świadectwem sporu między uczniami Jana i Jezusa. Świadectwa uczniów Jana możemy się tylko domyślać. Jak wiele innych dokumentów i w tym przypadku nie uznano za stosowne ich przechować.
 • @Zawisza Niebieski 22:48:10
  ''I widzisz Bara-bar, znowu się mylisz pisząc: "Od chrztu pochodzi chrzesijanie.
  Od Chrystusa pochodzi Chrystusowi." Chrześcijanie pochodzą od Chrystusa, tak jak i chrystusowi.''
  //

  Acha, czyli wedle ciebie, tak slowo chrzescijanie, jak i slowo Chrystusowi pochodzi od Chrystusa i znaczy uczniow Chrystusa.

  Jest to ciekawe, bo to sa dwa rozne slowa, bo jedno w rdzeniu ma chrzest, a drugie ma w rdzeniu Chrystusa.

  Czy wedlug ciebie wszyscy ochrzczeni sa uczniami Chrystusa?

  A teraz pytanie, jak wedlug ciebie powinnismy nazywac w jezyku polskim baptystow, bo przeciez nie ma takiego polskiego slowa, ktore w rdzeniu ma cos od czego moze pochodzic slowo baptyzm-batism.

  Slowo baptysci, pochodzi od greckiego slowa baptizo, ktore znaczy chrzest.
  http://biblehub.com/interlinear/matthew/3-11.htm

  Tak wiec, jak w jezyku polskim powinno brzmiec baptysci?
  Bo jak wiesz w j. polskim nie mowimy, ze poddajemy sie baptismowi, lecz chrztu, ktore pochodzi NIE od Chrystusa!

  Czy wedlug ciebie chrzczonych nazwac chrzescijanami jest bledne?

  Jesli tak, to jak nazywasz ludzi po chrzcie, jesli nie chrzescijanami?

  Nie mozesz nawac ich chrzcicielami, bo chrzciciel to ten, ktory innych chrzci.

  Wiemy, ze Jan Chrzciciel chrzcil.
  Kogo, ktorego ze swych uczniow Pan Jezus ochrzcil?
 • @Zawisza Niebieski 22:48:10
  ''Jezus ci źle powiedział? Nie. Po prostu swoją imaginację traktujesz jako słowo Jezusa. Nie twierdzę, że do zrozumienia nie potrzeba modlitwy, ale ona nie gwarantuje prawidłowości rozumienia.''
  //

  Mylisz sie.
  Ja nie traktiuje mojej imaginacji, jako Slowo Chrystusa. Gdybym tak czynila, bylabym do dnia dzisiejszego katoliczka, bo tylko tymnasiagnelam od kolyski, katolicyzm byl wszystkim co wiedzialam...

  Ty mylisz sie, bo to wlasnie modlitwa do Chrystusa, wiara Mu, wiernosc Mu i cierpilwosc..., jest jedyna gwarancja do zrozumienia Slowa Boga.
 • @Zawisza Niebieski 22:48:10
  ''Tu wzdrygasz się przed poznawaniem historii, kultury, bo jakiegoś "żmijowego plemienia" słuchać nie będziesz. Wolisz słuchać własnej imaginacji tworzonej bez wiedzy historycznej, kulturowej nakładając dzisiejsze znaczenia słów na słowa dawne. A kto ci ma opowiedzieć o kulturze w jakiej wychował się Jezus, jak nie jego ziomkowie Żydzi. Jezus urodził się Żydem całe życie był Żydem jego uczniowie byli Żydami i Paweł twórca Kościoła też był Żydem. Tylko mówimy Żydem, nie żydem.''
  //

  Ktoz ci powiedzial, ze ja wzdrygam sie od poznawania historii, kultury???
  Nie zmyslaj.

  Ty znasz historie, ta oficjalna, czyli zaklamana!

  I dlatego wlasnie podwazasz Slowo Chrystusa, ktore mowi nam o plemieniu zmijowym!

  Ty, a nie ja wierzysz imaginacji swojej, wierzysz temu swiatu, ktorego bozkiem - wladca jest szatan.

  Ty nazywasz Pana Jezusa Chrystusa Zydem!!!

  A On z Ducha Swietego poczety, a nie z Zyda, czy Zydowki.

  No, ale ewedlug ciebie rabini zydowscy mowia prawde.
  Kiedy miales Bar micwe?
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bar_micwa

  Pan Jezus nie jest ani zydem, ani Zydem!

  Z Ducha Swietego poczety w rodzinie Judejczykow.

  Jest Bogem w ciele czlowieka!
 • @Bara-bar 12:37:01
  Na temat pochodzenia Jezusa;
  //1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę i jego braci, 3 a Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar, a Fares zrodził Ezroma, a Ezrom zrodził Arama, 4 a Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona, a Naasson zrodził Salmona, 5 a Salmon zrodził Booza z Rachab, a Booz zrodził Jobeda z Rut, a Jobed zrodził Jessego, 6 a Jesse zrodził Dawida, króla. A Dawid zrodził Salomona z [żony] Uriasza, 7 a Salomon zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiasza, a Abiasz zrodził Azafa, 8 a Azaf zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozjasza, 9 a Ozjasz zrodził Joatama, a Joatam zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezechiasza, 10 a Ezechiasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amosa, a Amos zrodził Jozjasza, 11 a Jozjasz zrodził Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 12 A po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz zrodził Salatiela, a Salatiel zrodził Zorobabela, 13 a Zorobabel zrodził Abiuda, a Abiud zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, 14 a Azor zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achima, a Achim zrodził Eliuda, 15 a Eliud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Mattana, a Mattan zrodził Jakuba, 16 a Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem. 17 Wszystkich zatem pokoleń [jest]: od Abrahama do Dawida pokoleń czternaście, i od Dawida do przesiedlenia babilońskiego pokoleń czternaście, i od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa pokoleń czternaście//Mt 1,1-17
  Ps. Żydem sie jest "po matce"...
 • @mania przepraszania 12:57:23
  Z zydowki to moze ty jestes.

  Pan Jezus NIE jest!

  Czytaj, napisano:

  '' (15) Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
  (16) Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.'' (Mat.1:15,16)


  ''Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi''
  ''Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi''
  ''Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi''
  ''Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi''
  ''Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi''
  ''Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi''
  ''Jakub ojcem Józefa, MĘŻA Maryi''

  Czyja to genealogia? Marii, czy tez jej meza Jozefa???


  '' (18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.'' (Mat.1:18)

  ''znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.''
  ''znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.''
  ''znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.''
  ''znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.''
  ''znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.''
  ''znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.''
  ''znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.''

  Czy wedlug ciebe zydzi sa poczeci za sprawa Ducha Swietego?
  Bo tylko wtedy, Pan Jezus moze byc zydem-Zydem!
 • @Bara-bar 13:20:31
  i po co te inwektywy? Ja przywołuję tylko Ewangelie, z których tak obficie pani korzysta, ale jak widać tylko wtedy gdy pasują do pani wyobrażeń...
  Kończę już ten dyskurs bo widzę że zaczyna niebezpiecznie ocierać sie o "dno"...
 • @mania przepraszania 13:25:08
  ''i po co te inwektywy?''
  //

  Jakie inwektywy?
  Gdziez ja napisalam obelge, zniewage?!
 • @Bara-bar 13:31:17
  //Z zydowki to moze ty jestes//
  Bez komentarza...
 • @mania przepraszania 13:35:26
  //Z zydowki to moze ty jestes//

  Hm, czyli ciebie obraza byc nazwanym synem zydowki - Zydem?

  Ale jak ty nazywasz tak Pana Jezusa, ktory z Ducha Swietego poczety, to nie jest obrazliwe???

  Kto tu KOGO obraza nazywajac Pana Jezusa Zydem, synem zydowki???
 • @Bara-bar 13:47:13
  Odpisuję po raz ostatni, nikogo nie chciałem obrazić, podałem tylko rodowód Jezusa z Ewangelii Mateusza, drugi jest w Ewangelii Łukasza. Swoich rodziców natomiast znam i wiem kim są, i tyle...
  Kończę więc 'konwersację" i pomimo tego "zgrzytu" życzę miłego dnia..
 • @mania przepraszania 14:10:30
  Ja rowniez zycze milego dnia.
 • @Zawisza Niebieski
  ''Ty zaś swoim podejściem, przynajmniej na tyle na ile tu prezentujesz spełniasz wszelkie normy złego tłumacza, tego co zna tylko słownik. Ja tłumaczę teksty techniczne, bo jestem inżynierem, ale nie wezmę się za tekst medyczny, bo się po prostu na tym nie znam. ''
  //

  Techniczne slowa nawet maszyna przetlumaczy!

  Do medycznych nie trzeba tlumacza, bo medycyna operuje lacina.

  Jak przetlumaczysz zwrot: ''zlapany na goracym uczynku''?

  Ja na norweski przetlumacze to na: ''przylapany ze spodniami na kolanach''!

  A jak ty to przetlumaczysz na jezyk ktory znasz?
 • @Bara-bar 13:47:13
  /Kto tu KOGO obraza nazywajac Pana Jezusa Zydem, synem zydowki???/
  Masz coś przeciwko Żydom?
 • @roux 18:41:50
  ''Masz coś przeciwko Żydom?''
  //

  Oprocz tego, ze przecza, ze Pan Jezus jest Mesjaszem?

  Czy zgadzasz sie z Zydami-zydami, ze Pan Jezus NIE jest Chrystusem-Mesjaszem?
  Czy przytakujesz im?

  Czy wedlug ciebie Pan Jezus Chrystus nie jest Mesjaszem?
 • ze swiadkami straznicy jest tak
  ze oni nigdy nie odpowiadaja na pytania.
 • @roux 18:41:50
  Mówić, że Jezus nie był Żydem, bo był Mesjaszem,
  to tak jakby upierać się przy tym, że Nelson Mandela nie był czarnoskórym Afrykańczykiem, ponieważ jest dla miliardów ludzi symbolem walki z rasizmem i laureatem Nagrody Nobla:))

  __ Taka oto logika przyświeca przezabawnej niekiedy blogerce B-b.

  Pozdrawiam myślących i rozsądnych :-)
 • @grishyn 19:57:24
  Czy wedle ciebie Zydzi-zydzi wierza, ze Pan Jezus jest Chryrystusem-Mesjaszem?

  Ja takiego Zyda-zyda jeszcze nie widzialam.

  Zydzi to nie kolor skory!!!
 • @Bara-bar 19:03:41
  czytając Twoje wpisy obawiam się, że nie do końca rozumiesz kto to jest Mesjasz
 • @roux 20:05:15
  Na prawde?

  To oswiec mnie!!!
 • @Bara-bar 20:14:23
  Naprawdę
 • @grishyn 19:57:24
  Blogerka nie wie co znaczy Mesjasz. Albo nie chce wiedzieć.
  Trzyma się wybranych fragmentów Pisma, które zresztą interpretuje na sposób watykański.
  Nie przyjmuje do wiadomości fragmentów biblijnych zaprzeczających przyjętym przez nią tezom.

  "(10) I słyszałem głos wielki mówiący na niebie: Terazci się stało zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy." (Ap 12:10 Bg)
 • @roux 21:32:25
  Czekam na to, ze mnie oswiecisz.

  Gdzie napisano, ze Pan Jezus Chrystus jest zydem-Zydem?

  Bo jesli tak napisano, wtedy znaczy, ze Pan Jezus nauczal, aby Mu nie wierzyc, bo zydzi-Zydzi Mu nie wierza (wy podobnie, boscie sekta zydowska)!
 • @Bara-bar 01:34:09
  "9) Rzekła mu tedy ona niewiasta Samarytańska: Jakoż ty będąc Żydem, żądasz ode mnie napoju, od niewiasty Samarytanki? (gdyż Żydowie nie obcują z Samarytany.)'
  (Jn 4:9 Bg)
 • @roux 10:00:09
  Umiesz czytac?
  To czytaj, ale NIE tlumaczenia, lecz interlinearna:

  ''Samarytanka na to: Jakże Ty, będąc Judejczykiem (2453. Judejczyk, mieszkaniec Judei) , prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała pić? Judejczycy (2453. Judejczyk, mieszkaniec Judei) bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami.'' (Jn.4:9)
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/4/verse/9

  Co znaczylo dla Samaytanki, Judejczyk?

  Dzis w dobie internetu, w dobie informacji, nie mozesz wymowic sie, ze nie miales dostepu do Biblii interlinearnej!

  Nam dzis wiele dano, a napisano, ze komu wiele dano, od tego wiele sie wymaga!

  I wlasnie jej, Samarytance Pan Jezus WPROST mowi, ze jest Mesjaszem!

  ''25 Rzekła Mu niewiasta:
  Wiem, że nadchodzi Mesjasz, nazywany Chrystusem.
  Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
  26 Jezus jej na to:
  Jestem Nim Ja, który z tobą rozmawiam.'' (Jan.4:25,26)

  Czy komukolwiek nalezacemu do organizacji religijnej (nierzadnicy) Pan Jezus powiedzial wprost, ze jest Mesjaszem???
 • @Bara-bar 10:34:01
  A według Ciebie na przykład apostoł Paweł z Tarsu jest Żydem?
 • @roux 11:07:12
  A ty znow zamiast odpowiedziec zadaejsz pytania. :)))

  //
  ''A według Ciebie na przykład apostoł Paweł z Tarsu jest Żydem?''
  //

  '' (2) Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się OKALECZEŃCÓW!

  (3) My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.

  (4) Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej:

  (5) obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, (6) co do gorliwości - prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez zarzutu.

  (7) Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na CHRYTUSA uznałem za stratę.
  (8) I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, PANA mojego.

  Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał CHRYSTUSA

  (9) i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w CHRYSTUSA, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -

  (10) przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, (11) dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.'' (Fil.2:2-11)

  Proponuje wszystkim sprawdzic w interlinearnej, klikac na nastepne wersy:
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/11/chapter/3/verse/2
 • @Bara-bar 12:13:31
  Twierdząc bezpodstawnie, że Jezus Chrystus nie był Żydem powtarzasz pogląd Kościoła oraz pewnego zapaśnika MMA

  http://roux.neon24.pl/post/111106,jezus-chrystus-nie-byl-zydem-informuje-wpolityce-pl

  Co do Pawła, to po prostu nie wiesz co powiedzieć.
  Paweł i pozostali apostołowie byli Żydami, również Maria, matka Jezusa i bracia Jezusa byli Żydami i siostry Jezusa też.
 • @Bara-bar 12:37:01
  Masz ogromne braki w historii Kościoła w historii stąd takie rzeczy mówisz.
  Nie da się tego modlitwą nadrobić.
  Słowo "chrześcijanie" ukształtowało się dopiero w kulturze grecko-rzymskiej. Wcześniej byli po prostu jedną z sekt żydowskich. Stąd można z całą pewnością powiedzieć, że chrześcijanin oznacza naśladowca - uczeń Chrystusa. Chrystus (pomazaniec) też jest słowem greckim, ma ten sam rodowód co chrześcijanin.
  Czy nazywam Jezusa Żydem, on się urodził w żydowskiej rodzinie, był Żydem, żył jak Żyd i umarł na krzyżu jak Żyd, tylko czy to coś obraźliwego?

  Kolejna sprawa, przyjmujesz, że Jezus był Judeiczykiem. Słowo to wywodzi się od pokolenia Judy, a później przekształcone zostało w słowo Żyd. To tylko przekształcenie słowa, języki żywe przekształcają słowa zmienia się ich brzmienie. Dawną dziewkę nazywamy dziś dziewczyną.
  Te popełniane przez ciebie kardynalne błędy powodują, że nie wierzę byś potrafiła poprawnie czytać biblię. Poczytaj trochę książek o historii chrześcijaństwa. Nie będę ci wskazywał, znajdź sobie autorów, którym ty ufasz. Ale jeśli zobaczysz autora, który będzie podważał fakt, że Jezus był Żydem, to omijaj go z daleka.
 • @roux 18:00:33
  ''Twierdząc bezpodstawnie, że Jezus Chrystus nie był Żydem powtarzasz pogląd Kościoła oraz pewnego zapaśnika MMA ''
  //

  Nie, to ty twierdzac, ze Pan Jezus Chrystus byl Zydem powtarzasz nauki Kosciola, bo przeczysz Biblii, w ktorej napisano, ze z Ducha Swietego byl poczety!

  Innymi slowy, dla ciebie byc Zydem znaczy byc z Ducha Swietego poczetym!


  //
  ''Co do Pawła, to po prostu nie wiesz co powiedzieć.
  Paweł i pozostali apostołowie byli Żydami, również Maria, matka Jezusa i bracia Jezusa byli Żydami i siostry Jezusa też.''
  //

  Co do Apostola Pawla podalam ci wersy, w ktorych on sam mowi kim jest.

  Powiedz mi, gdzie napisano, ze jest pokolenie Zyda, bo jeden z synow Izralea mial na imie Zyd?

  Nie serwoj mi nauk straznicy, lecz podaj z Biblii!
 • @Zawisza Niebieski 11:45:06
  ''Czy nazywam Jezusa Żydem, on się urodził w żydowskiej rodzinie, był Żydem, żył jak Żyd i umarł na krzyżu jak Żyd, tylko czy to coś obraźliwego?''
  //

  Czy Zmartwychwstal jak Zyd, zostal porwany do nieba jak Zyd, i zasiada na Tronie Boga jak Zyd???

  Wedlug ciebie Pan Jezus NIE byl z Ducha Swietego poczety, lecz z Zydow!

  Biblia mowi, ze byl z Ducha Swietego poczety! Podwazasz wiec BIBLIE!

  Nie byl poczety z rodzicow Zydow, ani z rodziciew Judejczykow, lecz z Ducha Swietego!!!

  A moze dla ciebie Zydzi sa z Ducha Swietego?

  Podwarzasz Biblie Zawioszo!


  //
  ''Kolejna sprawa, przyjmujesz, że Jezus był Judeiczykiem. ''
  //

  Nie, ja tak nie mowie!

  Ja mowie, ze w Biblii napisano, ze Pan Jezus urodzil sie w rodzinie (Maria i Jiozef) wywodzacej sie z pokolen Izraela.
  Narodzil sie na ziemi Judejskiej, Betlejem Judzkim!

  I choc mowil w dialekcie galilejskim, i podobnie dom uczniow Swocih byl zwany Galilejczykiem, to jednak urodzil sie w Judei.

  Pan Jezus byl z Ducha Swietego poczety, a nie z Judajczykow, ani nie z zadnych Zydow!

  Pan Jezus NIE jest/byl ani Judejczykiem, ani Zydem!

  Z Ducha Swietego poczety!

  Pan Jezus jest Ojcem Odwiecznym, Bogiem Poteznym!

  Jest Bogiem - Zbawicielem naszym!


  //
  ''Słowo to wywodzi się od pokolenia Judy, a później przekształcone zostało w słowo Żyd. To tylko przekształcenie słowa, języki żywe przekształcają słowa zmienia się ich brzmienie.''
  //

  I ty mowisz, ze znasz historie???
  Kon by sie usmial!

  Pewnie ty tez wierzysz, ze do NY w 9/11 2001 ''Ali Baba i 40 rozbijnikow przylecieli na latajacych dywanach'' i wysadzili w powietrze WTC 1, 2 i 7!
  A Osvald zabil Kennedyego...
 • @Bara-bar 18:42:11
  Czy apostoł Paweł z Tarsu jest (był) Żydem?
 • @jerkey 08:40:59
  Dawno sie nie odzywales, wiec witaj.

  Piszesz:

  ''Twoje widzenie sprawy jak zwykle jest silnie "spolaryzowane" i nie dostrzegasz przez to całokształtu. Bawisz się w coś co Paweł nazywał "sporami o słowa".''
  //

  Mylisz sie.
  Mi nie o slowa chodzi, lecz o to co znacza, skad niebiblijne slowa wziely sie w Biblii? dlaczego niebiblijne slowa zostaly do Biblii przez tlumaczy wpisane...?

  Chyba, ze ty uwazasz, ze wszystkie tlumaczenia Biblii sa 100% zgodne z manuskryptami?

  A moze po prostu myslisz, ze wiekoszosc ma racje (bo wiekszosc, jesli nie wszyscy chrzescijanie glosza, ze Pan Jezus byl Zydem)?

  Ja tak nie uwazam.

  Ja wiem, ze wiekszosc sie zawsze mylila i teraz rowniez sie myli. Cala Biblia nas o tym informuje.

  //
  ''Jezus MUSIAŁ mieć pochodzenie Żydowskie/Izraelskie, ponieważ musiał być potomkiem Dawida, aby mieć prawo do "zasiadania na tronie Dawida". (Iz. 9:7). W przeciwieństwie do ciebie, dla Boga takie szczegóły są istotne, jeśli chodzi o spełnianie się Jego proroctw w 100%.''
  //

  Mylisz sie. Maria i Jozef musieli pochodzic z pokolenia Izraela. NIE Zyda, lecz Izraela.

  Wiesz czym ty sie zajmujesz udawadniajac mi, ze Pan Jezus byl Zydem?

  Zajmujesz sie:

  '' (4) a także zajmowania się baśniami i GENEALOGAMI bez końca....'' (1Tym1:4)

  Biblia jasno i zrozumiale mowi, ze Pan Jezus byl poczety z Ducha-Tchnienia Swietego! Przyszedl na ziemie= Zstapil z NIEBA!!!

  Zbawiciel MUSIAL przyjsc w ciele czlowieka, musial byc jak Adam, SYNEM BOGA!
  Tak jak Adam NIE mial ziemskich rodzicow, tak tez Pan Jezus NIE byl przez ludzi poczety, lecz z Ducha Swietego!

  '' (23) Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego....
  (38) syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.'' (Luk.3:23-38)

  Czy Pan Jezus wedlug ciebie byl synem Jozefa? czy Jozef Go poczal?
  Bo jesli tak, wtedy Biblii przeczysz.

  Adam na pewno nie byl Zydem, bo Zydzi, ich religia powstala dopiero po zburzeniu Jrozolimy w roku 70, a ich panstwo w 1948 roku.

  Nie byl tez Judejczykiem, bo wtedy Judei nie bylo.

  '' (45) Tak też jest napisane:
  Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
  (46) Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem.
  (47) Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - Z NIEBA.'' (1Kor.15:45-47)

  Mysle, ze powinienes tez przeczytac List do Hebrajczykow...


  //
  ''To, że Maria poczęła za sprawą DŚ nie ma akurat żadnego związku z tematem. W ten sposób Jezus jest jednocześnie Synem Bożym, doskonałym człowiekiem i Żydem/Izraelitą - potomkiem Dawida.''
  //

  Maria NIE poczela, a w Marii poczety byl przez Ducha (Pneuma) Swietego i ma to wielki zwiazek z tematem.

  Czlowiek doskonaly to nie Zyd!

  Ale jesli dla ciebie Zydzi sa doskonalymi ludzmi, to brak mi slow!

  Pan Jezus chodzac po ziemi pokazal nam jak postepuje czlowiek doskonaly: On NIKOGO NIE zabil! On nie zabijal swoich wrogow! Dal sie zabic, lecz NIKOGO nie zabil!
  A Zydzi zabijaja swoich wrogow!
 • @Bara-bar 15:01:47
  Zaślepia cię nienawiść do Żydów, tak że nie możesz przyjąć prawdy oczywistej. Wśród Żydów są mordercy, złodzieje, judaizm dopuszcza lichwę, czego normalny człowiek nie dopuszcza jako rzecz niegodną równą niewolnictwu.
  Ale gdyby tak było jak chcesz, to musisz wtedy przyznać, że Jezus nie był Mesjaszem, gdyż prorocy wyraźnie określili, że Mesjasz musi być mężczyzną z domu Dawida. Ponieważ ani Bóg Ojciec ani Duch święty nie byli z domu Dawida, to mamy albo Jezus nie był Mesjaszem, albo był synem Józefa.
  Jak pisałem, Żydzi dziedziczą żydoskość po matce, a Maria była Żydówką. Ród po ojcu.

  Czyli swoimi teoriami zaprzeczasz, że Jezus był Mesjaszem.

  Ile procent Żydów zabiło kogoś? Czy dla ciebie człowiek staje się Żydem gdy kogoś zabije? Czy uważasz, że Jezus by stać się Żydem musiał kogoś zabić?

  Wszyscy ci mówią, Jezus urodził się Żydem, był wychowany w Żydowskiej rodzinie, nauczał Żydów jako Żyd i umarł na krzyżu jako Żyd. Co więcej do pojawienia się Pawła wszyscy uczniowie Jezusa uważali, że jego nauka jest przeznaczona wyłącznie dla Żydów. Po zmartwychwstaniu jeśli przyjął poprzednie ciało, to było to ciało Żyda. Ponieważ do Nieba wstąpił wraz ze swym ciałem, to nadal jest.... no zgadnijmy kim? Tylko czy to w jakiś sposób deprecjonuje jego naukę? Chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu a na judaizmie Jezus oparł swą naukę. Jezus nie odrzucił Judaizmu, choć nie w pełni go przyjął.
 • @Zawisza Niebieski 17:22:06
  ///Ile procent Żydów zabiło kogoś? Czy dla ciebie człowiek staje się Żydem gdy kogoś zabije? Czy uważasz, że Jezus by stać się Żydem musiał kogoś zabić?///

  "Wtedy Piotr otworzył usta i rzekł: „Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie jest stronniczy, 35 lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe.


  36 Posłał słowo do synów Izraela, aby im oznajmić dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa: Ten jest Panem wszystkich innych. 37 Wiecie, o czym mówiono po całej Judei — począwszy od Galilei po chrzcie głoszonym przez Jana — 38 mianowicie o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg go namaścił duchem świętym i mocą, a on szedł przez kraj, czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkich ciemiężonych przez Diabła; albowiem był z nim Bóg. 39 A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił zarówno w krainie Żydów, jak i w Jerozolimie; zgładzili go jednak przez zawieszenie na palu. 40 Jego to wskrzesił Bóg na trzeci dzień i dał, by on się ujawnił, 41 nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wyznaczonym przez Boga — nam, którzyśmy z nim jedli i pili po tym, jak powstał z martwych. 42 Rozkazał nam też głosić ludowi i dawać dokładne świadectwo, że to on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. 43 O nim wszyscy prorocy świadczą, że każdy, kto w nim pokłada wiarę, przez jego imię dostępuje przebaczenia grzechów”.(Dz.10:34-43 NW)
 • @Zawisza Niebieski 17:22:06
  ''Zaślepia cię nienawiść do Żydów..''
  //

  Nienawisc? Jaka nienawisc?

  Ty, nazywasz Pana Jezusa Zydem, POCZYTAJ TALMUD!!!

  Czy ty wogole wiesz co to Talmud???

  Jesli wiesz, to co Talmud mowi o Panu Jezusie?

  Cytuj z Talmudu co napisano o Panu Jezusie, jesli masz odwage!

  Zydowstwo opiera sie na Talmudzie, wiec cytuj z Talmudu!

  CYTUJ z TALMUDU co napisano tam o Panu Jezusie!!!

  CYTUJ!
 • @jerkey 08:40:59
  Czy ja sie myle, kiedy mysle, ze jestes ewangelista i dlatego wierzysz w to ze Zydzi sa swietym/wybranyn narodem Boga i dlatego wolno im zabijac...?
 • @jerkey 12:57:29
  Ok, wiec pomylilam cie z ewagenlistami, a to dlatego, ze niewiele piszesz o twojej wierze, a to co napisales skierowalo mnie na bledne tory.

  Mysle, ze latwiej bedzie nam sie rozmawialo, jesli odpowiesz na pytanie:
  Czy nalezysz do jakiejs religii, czy tez nalezysz do Pana Jezusa Chrustusa?

  Ja naleze tylko do Pana Jezusa Chrystusa. Jego wyznaje przed kazdym.
 • @roux 19:16:58
  ''Czy apostoł Paweł z Tarsu jest (był) Żydem?''
  //

  Nie, Apostol Pawel NIE jest (byl) Zydem!

  Apostol Pawel wierzyl, ze Pan Jezus jest Chrystusem-Mesjaszem, a Zydzi nie wierza!

  Nie bylo i nie ma Zydei, byla Judea.
 • @Zawisza Niebieski 17:22:06
  ''Jak pisałem, Żydzi dziedziczą żydoskość po matce, a Maria była Żydówką. Ród po ojcu.''
  //

  Co ty napisales?
  Czy wedlug ciebie Maria byla mezczyzna, ojcem???

  Zydzi sa z matki, a Izraelici z ojca!

  To najlepszy dowod na to, ze w Biblii nie ma mowy o zydach wogole!


  //
  ''Wszyscy ci mówią, Jezus urodził się Żydem, był wychowany w Żydowskiej rodzinie, nauczał Żydów jako Żyd i umarł na krzyżu jako Żyd. ...''
  //

  Ja slucham tylko Pana Jezusa Chrystusa, a nie wszystkich!!!


  //
  Jezus nie odrzucił Judaizmu, choć nie w pełni go przyjął.''
  //

  Na prawde, rece opadaja!
  Czy ty czytasz co sam piszesz?
 • @Bara-bar 13:31:15
  /To najlepszy dowod na to, ze w Biblii nie ma mowy o zydach wogole!/

  Radziłbym przeczytać całą Biblię, nie tylko wybrane fragmenty.

  /Ja slucham tylko Pana Jezusa Chrystusa, a nie wszystkich!!!/

  To bardzo Cię proszę, wskaż gdzie Jezus mówi o sobie że jest Bogiem?

  Co do pytania o apostoła Pawła, rozumiem, że to dla Ciebie za trudne pytanie.
 • @roux 18:27:09
  Oj! Tak, tak! Zdecydowanie za trudne:)) Ileż to blogerka B-b musi się natrudzić, żeby nie odpowiedzieć na te pytania.

  Robi to wg zasady: Nie zełgać wprost, ale też całej prawdy nie odkryć.
  vide http://bar-bara.neon24.pl/post/113510,kolejna-odpowiedz-rouxowi

  Pozdrawiam
 • @Zawisza Niebieski 21:25:02
  ''Tłumacząc coś z Biblii nie wystarczy tylko biblia linearna, ale niezbędna jest wiedza historyczna.''
  //

  Tak, tlumacze nie tylko Biblii, ale wszystkich ksiag napisanych setki lat temu, powinni miec wiedze historyczna...

  Kto ukrzyzowal Pana Jezusa? Rzymianie, czy Wlosi?
  Oczywiscie prawidlowa odpowiedz brzmi Rzymianie.

  Dzis Rzymianie sa obywaltelami Wloch.
  Jednak nie mozemy twierdzic, ze Apostol Pawel mial obywatelstwo wloskie! Mial on obywatelstwo rzymskie!

  W czasach opisanych w NT nie bylo ani Wlochow, ani Zydow!

  Byli Judejczycy, bo byla Judea; byli Galilejczycy, bo byla Galilea; byli Samarytanie, bo byla Samaria..., i byli Rzymianie, bo bylo cesarstwo rzymskie.
 • Zawisza jeszcze jedno
  Kiedys w Jerozolimie byli Kaplani, byla Swiatynia (przed rokiem 70), w ktorej skladano ofiary...., to byla religia Judejczykow.

  Dzis nie ma w Jerozolimie Swiatyni. Zydzi nie skladaja ofiar przeblagalnych...
  Zydzi wciakaja karteczki w Sciane Placzu!

  Powiedz mi gdzie o takiej religii (wciskaniu karteczek w Sciane Placzu) jest w Biblii mowa?

  A moze znasz takie ksiegi historyczne (bo jak sam piszesz wiele czytasz), ktore mowia, ze za czasow, kiedy Pan Jezus chodzil po ziemi, Judejczycy wciskali karteczki w Sciane Placzu?
  Czy byla wtedy Sciana Placzu?
 • @Bara-bar 15:39:49
  /W czasach opisanych w NT nie bylo ani Wlochow, ani Zydow!/

  Czyli uważasz, że apostoł Paweł nie był Żydem?

  To bardzo interesujące, lecz niestety to nieprawda.
 • @roux 18:15:04
  ''Czyli uważasz, że apostoł Paweł nie był Żydem?''
  //

  Nie, nie byl Zydem!

  Wedlug ciebie Apostol Pawel nie wie kim jest, lecz ty zyjacy prawie 2000 lat temu wiesz?

  Dla mniejestes poprostu bezmyslny slupem ogloszeniowym sraznicy, bo bezmyslnie powtarzasz nauki straznicy!

  '' (25) Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez sądu? - odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano rzemieniem.
  (26) Usłyszawszy to, setnik poszedł do trybuna i powiedział mu: Co chcesz robić? Bo ten człowiek jest Rzymianinem.
  (27) Trybun przyszedł i zapytał go:
  Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem?
  A on odpowiedział: Tak.
  (28) Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo - odrzekł trybun.
  A Paweł powiedział:
  A ja mam je od urodzenia.
  (29) Natychmiast też odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem..'' (Dz.11:25-29)
 • @Bara-bar 20:26:46
  A potrafisz zrozumieć, że apostoł Paweł był narodowości żydowskiej i miał obywatelstwo rzymskie?

  Ty też możesz być obywatelką Norwegii, czy wtedy przestaniesz być narodowości polskiej?

  Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź.
 • @roux 20:41:25
  ''Ty też możesz być obywatelką Norwegii, czy wtedy przestaniesz być narodowości polskiej?''
  //

  Zgubiles puente!

  Ja nie urodzilam sie Norweszka. Nigdy wiec nie bede Norweszka z/od urodzenia.

  A Apostol Pawel byl od urodzenia obywatelem rzymskim!

  Prosze, czytaj UWAZNIE:

  ''(27) Trybun przyszedł i zapytał go:
  Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem?
  A on odpowiedział: Tak.
  (28) Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo - odrzekł trybun.

  A Paweł powiedział:

  A ja mam je OD URODZENIA. '' (Dz.22:27,28)
 • @Bara-bar 21:21:30
  Czy urodzone w Norwegi dziecko Polaka, jest narodowości polskiej czy norweskiej?
 • @Naftali 21:42:02
  Chyba za trudne pytanie zadałem?
 • @roux 21:54:55
  :)))

  Rozbawiles mnie do lez:))))))))))
 • @Bara-bar 22:27:15
  Jednak nie umiałaś odpowiedzieć na pytanie, więc było za trudne.
 • @roux 22:40:40
  Ja tobie na te i wszystkie inne twoje pytania do mnie WIELOKROTNIE odpowiedzialam, ale do ciebie odpowiedzi nie docieraja.

  Przyklad na to jaki jestes:

  zadajesz pytanie np: ile jest 2x2?

  ja odpowiadam 4!

  A ty dalej w nieskonczonosc pytasz ile jest 2x2?
  I twierdzisz, ze zadles mi takie trudne pytanie, ze nie potrafilam odpowiedziec.
  Dlatego smieszny jestes :)))
 • @Bara-bar 23:11:35
  Pozwolę sobie zauważyć, że nie odpowiedziałaś na pytanie:

  @Bara-bar 21:21:30
  Czy urodzone w Norwegi dziecko Polaka, jest narodowości polskiej czy norweskiej?
  nadużycie link skomentuj usuń
  roux 10.10.2014 21:38:44

  Nie przypuszczam, żebyś nie odróżniała narodowości od obywatelstwa, wydaje mi się raczej, że odpowiedź uważasz za niewygodną.

  narodowość
  1. «przynależność do danego narodu; też: poczucie tej przynależności»
  2. «naród»
  http://sjp.pwn.pl/sjp/narodowosc;2486997.html

  naród
  1. «ogół mieszkańców pewnego terytorium mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością oraz kulturą, mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze»
  http://sjp.pwn.pl/szukaj/nar%C3%B3d.html

  obywatelstwo
  «oficjalnie uznana przynależność do jakiegoś państwa»
  http://sjp.pwn.pl/szukaj/obywatelstwo.html

  A wracając do apostoła Pawła, był obywatelem Rzymskim narodowości żydowskiej. Był Żydem.
 • @roux 08:38:48
  Na prawde? przepisy obowiazujace dzisiaj, obowiazywaly blisko 2000 lat temu?

  Czy ja tez za pieniadze moge nabyc obywatelstwo rzymskie, choc Cesarstywa Rzymskiego juz dawno nie ma?

  ''(28) Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo - odrzekł trybun....'' (Dz.11:28)

  Nie knebluj Apostola Pawla.
  On sam odpowiada na pytanie przez ciebie postawione:

  ''Czyli uważasz, że apostoł Paweł nie był Żydem?''
  http://Zawisza.neon24.pl/post/113186,chrzescijanstwo-od-jezusa-po-religie-wladzy#comment_1036180


  ''(1) W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu! Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym.

  (2) Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców (2699. katatomēn -obrzezywaczy)!

  (3) My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym (4061.peritomē) - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a NIE pokładamy ufności w ciele.

  (4) Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej:

  (5) obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, (6) co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez zarzutu.

  (7) Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.

  (8) I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa

  (9) i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -

  (10) przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, (11) dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. '' (Fil.3:1:11)

  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/11/chapter/3/verse/2

  Czy Apostol Pawel mowi, ze jest Zydem z Zydow?
  Nie, lecz ze jest Hebrajczykiem, z Hebrajczykow i z pokolenie Beniamina!

  ***

  Mi wcale nie chodzi o to jak ty (wy swiadkowie straznicy), czy KK..., czy Zawisza interpretujecie slowo judejczyk...
  Dla mnie, mozecie nawet uwazac, inerpretowac, ze znaczy to eskimos!

  Mnie chodzi tylko o to, ze w manuskryptach napisano 2453. ioudaios- judejczyk.
  http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/word/id/%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82

  Czy to tak trudno zrozumiec?
 • @Bara-bar 14:54:14
  Czy według Ciebie stwierdzenie prostego faktu, że Żydzi byli narodem wybranym , i równie prostego faktu, że zarówno Jezus i wszyscy apostołowie byli Żydami, jest dla nich obraźliwe?

  "5) Obrzezany będąc ósmego dnia, z narodu Izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Żyd z Żydów, według zakonu Faryzeusz;"
  (Fil 3:5 Bg)
 • @roux 13:18:53
  /Należy czytać Biblię ze zrozumieniem/ Kochani - Biblia to nie czytanka, nic Ci nie da czytanie ze zrozumieniem, nic nie da filozofia i miliony komentarzy- żeby zrozumieć, trzeba.....ale nie chcę wchodzić z Wami w polemikę, w każdym niemal poście jest okruch prawdy i okruch niezrozumienia. Dla przykładu- w jednym z postów, nie będę teraz szukała autora, jest mowa o tym, jak zrozumieć, że mówili różnymi językami, a Piotr potrzebował tłumacza w Rzymie?- nie zrozumiesz, chociaż św. Paweł pisze o tym, że jeśli już objawił się( w danej społeczności) dar mówienia językami, to módlcie się też o dar tłumaczenia języków; powiem więcej, gdyby ktoś obok Was zaczął używać tego daru, to nie koniecznie będzie mówił czystym angielskim i tłumacz nie pomoże; proszę zauważyć, że w wielu postach dotykacie pojęć duchowych i DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO- powtarzam- DARÓW< więc to co masz z Ducha, nie zrozumiesz li tylko intelektem...To co poruszcie w swoich postach, to temat- rzeka, a ja jestem tu tylko na chwilę, przypadkiem, więc powiem tylko dla siebie samej i dla Was: "Jeśli się nie staniecie jak te dzieci...."- więc stańmy się dziećmi, a wówczas poznamy Zmartwychwstałego i On otworzy Nam oczy jak uczniom z EMAUS. A w ogóle dobrze, że dyskutujecie, to znaczy, że szukacie, że znajdziecie- byle tylko nie zagłuszyć tych poszukiwań filozofowaniem i sprzeczkami. KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!
 • @roux 19:17:10
  ''Czy według Ciebie stwierdzenie prostego faktu, że Żydzi byli narodem wybranym , i równie prostego faktu, że zarówno Jezus i wszyscy apostołowie byli Żydami, jest dla nich obraźliwe?''
  //

  '' Żydzi byli narodem wybranym''? Przez kogo wybranym?

  Co wedlug ciebie znaczy Zyd?

  Pisanie, ze Pan Jezus byl Zydem jest na pewno obrazliwe!

  Bo Pan Jezus z Ducha Swietego poczety, nie z Zyda i nie z Zydowki!

  Pan Jezus jest Bogiem, jest Zbawicielem, nabyl nas Smiercia Swa na krzyzu..., byl zanim swiat powstal, przez Niego i dla Niego wszytsko sie stalo!

  A ty twierdzac, ze byl Zydem, twierdzisz, ze przez Zyda i dla Zyda wszytsko sie stalo!
  Twierdzisz, ze Zyd jest naszym Zbawicielem, ze Zyd byl zanim byl swiat..!

  Chcesz czic Zyda, Zydow, czcij!

  Ja nie czcze Zyda, ani Zydow!

  Ja czcze Syna tak jak czcze Ojca!

  Pan Jezus jest Bogiem! A Bog nie jest Zydem!
 • @Bara-bar 17:14:01
  /Co wedlug ciebie znaczy Zyd?/

  Odpowiedź znajdziesz tutaj:

  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/111536,izraelita-zyd-hebrajczyk

  i komentarz:

  Naftali
  Witaj
  Moim zdaniem w przystępnej formie przedstawiłeś informacje dotyczące narodu żydowskiego.
  Ktoś, kto tego nie rozumie, to chyba nie chce rozumieć.
  Pozdrawiam
  nadużycie link skomentuj
  roux 30.07.2014 08:22:37

  Kogo należy czcić?
  Sam Pan Jezus powiedział wprost:

  "10) Wtedy Jezus rzekł do niego: "Precz, Szatanie! Jest bowiem napisane: 'Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę' ". (Mt 4:10 NW)

  Czy masz coś przeciwko Żydom?
 • @roux 18:02:15
  Nie odpowiedziales na pytania:

  1. '' Żydzi byli narodem wybranym''? Przez kogo wybranym?

  2. Co wedlug ciebie znaczy Zyd?

  Jesli nie rozumiesz pytan, zadam ci pomocnicze:

  Czy Abram-Abracham byl wedlug ciebie Zydem?
  Czy Jakub-Izrael byl Zydem?

  Czy Zyd to etnicznosc? czy to rasa - czystosc rasowa? czy to pochodenie z matek?
 • @Bara-bar 19:20:27
  ad 1
  Żydzi byli wybrani przez Jehowę Boga

  "(5) Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. (6) Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom.
  (Wj 19:5-6 NW)

  ad 2.
  Odpowiedź znajdziesz w linkowanym poście Naftalego.

  Czy masz coś przeciwko Żydom?
 • @roux 20:26:51
  ''ad 1
  Żydzi byli wybrani przez Jehowę Boga

  "(5) Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. (6) Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom.
  (Wj 19:5-6 NW)

  Ja w tym fragmencie widze tylko to, ze ci ktorzy sluchaja Boga, spelniaja Jego Przykazania sa Jego ludem.

  Czy wedle ciebie Zydzi to czynia, skoro nie wierza w Pana Jezusa Chrystusa???

  Czy wedlug ciebie Izraelici sa Zydami, od nazwy ich ojca Izraela, a nie od Judy?

  Czy ja ciebie dobrze rozumiem?

  Bo twoj towarzysz naftali pisze cos takiego:

  '' Żyd
  Po hebr. Jehudi: „od; należący do Judy po hebr. Jehuda”.
  W Biblii nazwy „Żyd” lub „Żydzi”, odnoszące się pierwotnie do członków plemienia Judy''
  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/111536,izraelita-zyd-hebrajczyk


  ''ad 2.
  Odpowiedź znajdziesz w linkowanym poście Naftalego.''

  Dla naftalego Izraelici sa Zydami, Judejczycy sa Zydami, Abracham jest Zydem, Jakub-Izrael jest Zydem...

  Widze, ze ty nie chcesz odpowiedziec, lecz chowasz sie za naftalego.


  Roux, czy Adam i Ewa byli Zydami?

  Tak, czy nie?

  Jesli nie, to KTO po raz pierwszy w Biblii jest wedlug ciebie Zydem?
 • @Bara-bar 21:50:01
  To raczej ty unikasz odpowiedzi, czy masz coś przeciwko Żydom.

  Zaprzeczając oczywistym faktom po raz kolejny stajesz po stronie KK.
 • @roux 08:34:04
  ''To raczej ty unikasz odpowiedzi, czy masz coś przeciwko Żydom.''
  //

  Jakim Zydom? Kto byl pierwszym Zydem?

  Czy wedle ciebie Zydzi wierza, ze Pan Jezus jest Chrystusem?

  Czy tez wedle ciebie Judasz byl Zydem?

  Czy wedle ciebie ci, ktozy wrzeszczeli : Na krzyz z Nim, a krew Jego na nas i dzieci nasze, byli Zydami?
 • @Bara-bar 20:57:02
  /Czy wedle ciebie Zydzi wierza, ze Pan Jezus jest Chrystusem?/

  To pytanie do Żydów.

  /Czy tez wedle ciebie Judasz byl Zydem?

  To oczywiste, ze był Żydem, tak jak wszyscy uczniowie Jezusa.


  /Czy wedle ciebie ci, ktozy wrzeszczeli : Na krzyz z Nim, a krew Jego na nas i dzieci nasze, byli Zydami?/

  To oczywiste, że byli Żydami.

  Cały czas unikasz odpowiedzi.

  Pozdrawiam
  Mała poprawka: nie "na krzyż" lecz "na pal"
 • @roux 21:18:45
  ''Cały czas unikasz odpowiedzi.''
  //

  Nie jest to prawda.

  Ja chce, abys sprecyzowal kto to dla ciebie Zyd. Kto byl pierwszy Zydem wedlug ciebie...

  Ja nie mam nic przeciwko zadnemu czlowiekowi, ale tez nie z kazdym zasiade do stolu - bede sie zgadzala...

  Z tymi, ktorzy uwazaja, ze Pan Jezus jest klamca, ze nie jest Mesjaszem nie zasiade do stolu - nie bede sie zgadzala.

  Czy wedlug ciebie Zydzi wierza, ze Pan Jezus jest Mesjaszem?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930