Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
513 postów 11633 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Kościół a sprawa Polski - tolerancja

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czasy Jagiellonów to złoty okres w dziejach Polski. Polska jest unią wielonarodową rozwijającą się w tolerancji dla narodowości, wyznania i zwyczajów jej mieszkańców.

W poprzednim moim artykule przedstawione zostało działanie Kościoła w okresie od początków państwowości po okres rozbicia dzielnicowego. Gdy ugrywając młodszych synów władcy przeciw seniorowi Kościół w Polsce zdobywał przywileje, których nie miał na zachodzie Europy takie jak zrzeczenie się księcia do prawa przejmowania majątku po zmarłym biskupie, obowiązku zakonów i kościołów, które na ich utrzymanie otrzymywały od pana feudalnego grunty, przenocowania i nakarmienia posłańca w służbie władcy a także wyjęcia kapłanów spod jurysdykcji księcia i władzy państwowej. Władza państwowa straciła uprawnienia do sądzenia kapłanów.

Polska jednak rosła w siłę, rozrastały się jej tereny, tereny na których żyli ludzie o różnym pochodzeniu, różnej religii, różnych zwyczajach.

Unia z Litwą powoduje przyjęcie do wspólnoty Bałtów. W tym czasie Niemcy przez dwa zakony: Krzyżaków, którzy podbili i podporządkowali sobie lud Bałtyjski - Prusów, podbili i częściowo podporządkowali Jadźwingów* (zamieszkujących dzisiejszą Suwalszczyznę) i Rycerzy Krzyżowych, od roku 1237 część zakonu krzyżackiego, którzy podporządkowali sobie tereny dzisiejszej Estonii dążą do odcięcia ujarzmienia, pod płaszczykiem nawracania, ludów tej części Europy od Bałtyku co dało by im kontrolę nad całym handlem i drogami handlowymi wiodącymi po wodach tego morza. Realizację tych planów przerwała bitwa pod Grunwaldem.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na sytuację w Azji. Azja przemiatana jest w całej historii Polski ruchami ludów stepowych, Awarów, Madziarów, Mongołów, Tatarów, Turków. Na tych terenach tworzyły się państwa ludów osiadłych skupionych wokół miast tworzonych na szlaku jedwabnym. Jednym ze znaczących dla naszej kultury ludów z tamtych terenów są Chazarowie - w sumie mieszanka różnych ludów stepowych skupionych na zyskach płynących z handlu, nawróconych przez swych władców na judaizm. Wypierani ze swych terenów pojawiają się najpierw na terenach Rusi Kijowskiej, skąd wyparci pogromami, buntującej się na skutek ucisków ludności, gdyż głównie trudnili się rzemiosłem, lichwą i poborami podatków, czego nauczył ich handel Szlaku Jedwabnego, pojawiają się najpierw na Litwie, później w Polsce. Lud ten przynosi ze sobą umiejętność handlu, ale również coś, co mocno zagraża ekonomice, społeczeństwu i polityce kraju, jest to lichwa. Chrześcijanie odrzucili lichwę jako niegodne wykorzystywanie człowieka przez człowieka, pożyczyć pieniądze możesz, ale odebrać możesz tylko tyle ileś pożyczył. Nie zabraniał tego jednak judaizm. Z tego płynie tworzenie się majątków opartych na obrocie pieniędzmi, czyli dzisiejsza działalność bankowa. Powstająca grupa bankierów wspiera różne rodzaje gospodarki, również władcę, przy czym często za takie wsparcie żąda jakiś przywilejów, praw lub ustępstw.

Wady i zalety tolerancjii
Polska tolerancja daje krajowi wiele korzyści, to na nasze tereny przybywają ludy niosące ze sobą różne umiejętności. Dla Polaka wartością jest ziemia, jest ona wyznacznikiem szlacheckości. Miasta Polski w większości mówią po niemiecku, szczególnie wyższe warstwy mieszczaństwa. Z zachodu spływają ludzie niosący ze sobą rzemiosło, handel. Jednym z wartych wspomnienia ludem są Menonici, odłam protestantyzmu o bardzo surowych zasadach (np. brak kieszeni w ubraniach, by nie można było niczego niepostrzeżenie dla innych schować). Lud przybył do nas z terenów Niderlandów po roku 1555 roku i osiedlił się m.in. na Żuławach Wiślanych, które były wyludnione, ze względu na powtarzające się powodzie. Potrafili tak zagospodarować teren i to im zawdzięczamy, że dziś Żuławy są zamieszkałe.

Tak więc Polska Jagiellonów i późniejsza, kiedy byliśmy najsilniejszym państwem Europy, mogącym kreować politykę całej Europy jest państwem wielonarodowościowy i wieloreligijnym. Podstawą istnienia takiego państwa jest tolerancja zarówno religijna jak i narodowościowa.

To właśnie w związku z bitwą pod Grunwaldem i późniejszym oskarżeniem Polski, iż pobiliśmy zakon chrześcijański sprzymierzając się z poganami pojawia się idea tolerancji religijnej. Paweł Włodkowic, rektor Uniwersytetu Jagielońskiego na soborze w Konstancji broniąc sprawy Polski głosi: „Nie wolno niewiernym, choćby nawet nie uznawali cesarstwa rzymskiego, zabierać państw ich, posiadłości lub przywilejów, ponieważ bez grzechu za sprawą Boga je posiadają, który to wszystko bez różnicy stworzył dla człowieka, którego ukształtował na swój obraz. (...) Pisma cesarskie udzielone krzyżowcom z Prus albo innym w sprawie zajęcia ziem niewiernych żadnych im nie dają praw, ale raczej oszukują wiernych w Chrystusie, ponieważ nikt nie daje nic z tego czego nie posiada, ani też tego rodzaju dokumenty, ani papieży, ani cesarzy nie mogły im dać jakichkolwiek uprawnień, szczególnie przeciw prawu naturalnemu i Bożemu.(...) Wszelkie prawo naturalne, boskie, kościelne i świeckie potępia zwalczających tych, którzy pragną żyć w pokoju". "Nie należy niepokoić ani osób, ani majątków niewiernych, którzy chcą spokojnie żyć między chrześcijanami (...) Niewiernym wolno bez popełnienia grzechu władać posiadłościami i majątkami oraz dzierżyć władzę, gdyż wszystkie te rzeczy stworzone zostały nie tylko dla wiernych [chrześcijan], ale dla wszystkich istot rozumnych”. Po raz pierwszy w swej średniowiecznej historii Europa usłyszała o tolerancji religijnej, o tym, że nawracać nie należy ogniem i mieczem a nauczając.
 
Polacy przyzwyczajeni do różnorodności religii nie widzą w tym problemu. Wiedzieli ile w imię krzyża i chrystianizacji nasza ziemia ucierpiała. Znali ludzi, którzy na skutek różnych akceptowalnych powodów z własnej woli przechodzili na prawosławie lub na katolicyzm**. W szeregach naszych wojsk walczyli ramię w ramię katolicy, prawosławni i muzułmanie. Prawosławni książęta ruscy stawali się katolikami. I jakoś Bóg nie przestawał im sprzyjać. W 1573 na sejmie w Warszawie szlachta przysięga sobie „Obiecujemy to sobie spólnie, (…) którzy jestechmy różni w wierze, pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w Kościelach krwie nie przelewać ani się karać odsądzeniem majętności, na honorze, więzienie i wygnaniem i zwierzchności żadnej ani urzędowi do takowego postępku żadnym sposobem nie pomagać”. Ustalenia tego sejmu określamy Konfederacją Warszawską. Gwarantowało to Polsce pokój wewnętrzny w czasach, gdy na zachodzie Europy trwały rzezie wojen religijnych.
 
 
Dla religii tolerancja jest czymś złym
Każda religia dla swego istnienia musi mówić, że tylko jej widzenie Boga, jakie oni reprezentują jest tym prawdziwym i jedynym miłym Bogu. Tu niestety potrzeby Kościoła i Polski się rozbiegają. Polska wielonarodowościowa potrzebuje tolerancji, Kościół musi nawracać na swoją wizję chrześcijaństwa, myśli o odwróceniu skutków schizmy wschodniej i nie ma znaczenia iż różnice między katolicyzmem i prawosławiem są minimalne, że protestantyzm wyrasta z protestu przeciw nadużyciom hierarchii. Kościół musi nawracać i Kościół działa, i ma ku temu możliwości. Nauka młodzieży jest całkowicie w rękach Kościoła, głównie Jezuitów. Tam właśnie powstają kadry, które będą przeciwdziałały zakusom tolerancyjnym. A na Polskę jako państwo wielkie, znaczące w Europie i tolerancyjne Watykan patrzy uważnie. W roku 1556, ustanowiono w Polsce pierwszą stałą nuncjaturę, która miała obserwować i przekazywać papieżowi informację o sytuacji i szybko interweniować, gdyby coś niezgodnego w wolą Watykanu się działo. Na synodzie w Piotrkowie w 1577 roku na ten akt tolerancji biskupi rzucają klątwę. Klątwę tę potwierdził papież bullą z roku 1578. O wielkości wyklętej przez biskupów polskich i papieża Konfederacji Warszawskiej niech świadczy fakt, że została ona wciągnięta na listę Pamięć Świata – UNESCO. Pównież pisząc konstytucję amerykańską autorzy wzorowali się na tym dokumencie.
 
Dla Kościoła obszar Polski to obszar walki o podporządkowanie prawosławia władzy papieża
Kościół prawosławny działał w Polsce na równych prawach. Gwarantował to między innymi akt unii florenckiej z 1443 wydanym w Budzie przez Władysława III Warneńczyka, zrównujący prawa obu kościołów.

W roku 1582 Batory rzuca na kolana Moskwę. Car Iwan Groźny widząc całkowitą klęskę prowadził z papieżem negocjacje o unii prawosławia z Rzymem. Właśnie te rozmowy doprowadziły do wysłania jezuity Possevina, do pośredniczenia w rokowaniach. Dzięki tej mediacji rozejm w Jamie Zapolskim mocno ograniczył korzyści jakie Batoremu dawało jego zwycięstwo. Po rozejmie Iwan Groźny nie kwapił się do realizacji obietnic, stąd Kościół zaczął namawiać Batorego do ponownej wojny oferując 25 tys. dukatów miesięcznie na pokrycie kosztów wyprawy. Plany te pokrzyżowała śmierć króla.

Jednak Watykan nie zaprzestał myśleć o przejęciu kontroli nad prawosławiem, tak rozumiejąc zjednoczenie Kościoła po schizmie wschodniej. Jezuici działają dalej. W odpowiedzi na powstający patriarchat moskiewski w 1589 roku Zygmunt III określany „królem jezuitów” przy silnym wsparciu właśnie tego zakonu, w tym wspaniałego mówcy Piotra Skargi, czy też dziś świętego, Andrzeja Bobli podpisuje traktat powstały wśród ostrych sporów na synodzie w Brześciu Litewskim (1596 r.), Traktat ten delegalizuje kościół prawosławny w Polsce w jego miejsce powołując kościół unicki, zachowujący liturgię, wystrój kościoła prawosławnego lecz podporządkowując kościół Watykanowi. Na reakcję długo nie trzeba było czekać. W roku 1620 następuje powołanie nowych biskupów prawosławnych dla diecezji w Polsce, odtworzenie struktur cerkwi prawosławnej zalegalizowane w 1633, i tak powstały dwie równoważne i zwaśnione metropolie Kijowskie.

W ten sposób zburzono spokój religijny na wschodzie Polski, dano pretekst do tworzenia się nienawiści, równocześnie rzuciło to Cerkwię prawosławną w ręce Moskwy, co ona w późniejszym czasie skrzętnie wykorzystała. Jest to dzieło w głównej mierze Jezuitów. Te działania doprowadziły do odbierania siłą cerkwii, klasztorów, majątków i regularnych bitew wykrwawiających Polskę. Właśnie w oparciu o prawosławie Kozacy Chmielnickiego budowali swe poparcie w narodzie.

Ale nie tylko unia i działalność Jezuitów była powodem tych klęsk. Polacy również często nie dotrzymywali innych umów. Rękoma duchownych senatorów i magnatów nie dopuszczono do realizacji umowy Zborowskiej (1649) po bitwie pod Zborowem (1648), gdzie nie udało się przyjść z odsieczą oblężonemu przez Kozaków Zbarażowi, czy tym razem bardziej dzięki magnatom w tym rodowi Radziwiłłów i posłowi Śicińskiemu nie podpisano umowy w Białej Cerkwi (pierwsze w Polsce zerwanie sejmu z użyciem liberum veto), co doprowadziło do bitwy pod Batohem (1652) i pierwszej rzezi pojmanych jeńców przez Chmielnickiego, w której powiązani pojmani patrzyli jak ich braci mordowano czekając na swoją kolejność. Rodziła się nienawiść między Polakami - Lachami i Polakami ruskiego pochodzenia, która w późniejszym okresie zaowocowała mordami na Wołyniu, Podolu... Polska wykrwawiała się, brak tolerancji dawał swoje owoce, później Moskwa pogodziła obie strony odbierając obu narodom niepodległość.
c.d.n.
 
O działaniach Kościołą w początkach państwowości przeczytasz tu: "Kościół a sprawa Polski - początki państwowości

 
 

___________
* Jadźwingowie po ich pokonaniu w części stali się poddanymi Krzyżaków w części emigrowali na Żmudź, Litwę i Mazowsze, część naszych herbów szlacheckich ma właśnie Bałtyjski rodowód. 
 
** Taka zmiana religii nastąpiła wśród szlachty mazowieckiej, wielkopolska która po przyłączeniu do Polski Grodów Czerwińskich uzyskała tam nadania ziemskie. Na skutek braku katolickich katolickich przechodzi na prawosławie.

Prawa autorskie: Jestem autorem tekstu jak i zdjęcia "Ostatnia cerkiew unicka, Kostomłoty".

KOMENTARZE

 • Tolerancja
  Nie ma czegoś takiego jak "polska tolerancja". Wszędzie było wielu uczciwych, dobrodusznych, życzliwych, pełnych nadziei, i TOLERANCYJNYCH romatyków, którzy zaoferowali „przemówić laikom do rozsądku”. Wszyscy oni popełnili polityczny lub emocjonalny błąd. Ich TOLERANCJA nie osiegnęła żadnego pozytywnego rezultatu. Wręcz przeciwnie, została wykorzystana, wyszydzona, i zignorowana! Tak jest do dzisiaj.
  Dlaczego? Dlatego, że "tolerancyjni" nie zdawali sobie sprawy z tego, że dyletanci, czyli Lewica wykształcona jest na bazie zmian patologiczny, które są nieuleczalne. Ich tzw. racjonalność oraz rozsądek działają wyłącznie na bazie rozumowania, które pozbawione jest części spirytualnej i wyobraźni. W prostych słowach, są to pół-główki. Mózg pół-główka pracuje na zasadach materializmu dialektycznego, który został opisany przez syna rabina o nazwisku Karl Marks. Jego bogiem jest Złoty Cielec (32 rozdział “Księgi Wyjścia”) i przyczyną do myślenia (lub rozsądku), wg żydowskiego „filozofa” Kant'a, są warunki tylko materialne (pieniądze, seks, Mercedes, i dobre żarcie). Rozmowa z pół-główkiem, który tym samym jest (uwaga!!!) socjopatem, jest jak rozmowa z osłem. Szkoda czasu, nerwów, i nadziei! (Macie przyklady na Hitlerze, Stalinie, Obamie, Tusku, itp.)
  Zdaniem Aleksandra Ściosa: „Ich fałsz i ich niby-świat muszą zniknąć”, gdyz NA TOLERANCJI socjopat zawsze zyskał, a tolerancyjny stracił.
 • @Zdzich 23:36:03
  Lewica, to sprawa zupełnie późniejsza, na razie mówimy o państwie wielonarodowościowym, wieloreligijnym, w którym w pewnym stopniu tolerancję się zachowywało. Nie ma w Polsce wojen religijnych. Kościół u swych podstaw ma zaprzeczenie tolerancji, dla zachowania rządu dusz musi zwalczać wszelkie odstępstwa. U nas zawsze gniazdami nietolerancji były zakony. Kiedyś Jezuici, dziś mamy międzynarodowy zakon multimedialny redemptorystów. Wystarczy popatrzeć na wiernych tego zakonu. Ludzi co obronili krzyż przed przedstawicielami Kościoła w Polsce, czyli Episkopatem. Bolszewicy, lewacy tak zwalczali Kościół, gdyż przejęli jego metody. Religią ich była równość ludu, której oczywiście nigdy nie chcieli osiągnąć, tak jak hierarcha kościelna nauk Jezusa.
  Tolerancja na poziomie państwa nie jest do osiągnięcia, ale na poziomie obywateli tak. Po prostu akceptujesz odmienność sąsiada. Dziś w Europie mamy jako taką tolerancję, choć napływający do niej muzułamani tego pojęcia nie znają.
 • @Nathanel 00:02:08
  Bardzo płytko podchodzisz do tematu. Tak Jagiełło to książę litewski, nikt temu nie zaprzecza. Jednak za czasów rządów tego rodu Polska kwitła, rozwijała się. Późniejsi królowie elekcyjni nie byli już tak pro polscy. Z pewnością Jagiełło myślał jak Litwin, myślał o litewskiej sprawie, ale przecież dziś Litwini mają go za zdrajcę, czyż nie? Lud który we wspólnocie czuł się niższy, a tak na pewno w Unii Polsko - Litewskiej czuli się Litwini po uzyskaniu niezależności będzie na zasadzie reakcji alergicznej przeciwny. Zresztą pokażę Ci jedną rzecz. Niedaleko Warszawy, raptem 80 km od słupka stanowiącego centrum Warszawy jest zamek Liw. Był to zamek graniczny z Litwą. Wiżajny, moja ukochana suwalszczyzna, Góra Grodowa, Jezioro Hańcza, lekcja geologii polodowcowej - rzeka Czarna Hańcza to 300 km od Warszawy, od Krakowa 600. Czy nadal myślisz kategoriami przyjaciel-wróg? Oszołomy są wszędzie, ich widać, bo są najgłośniejsi, tyle, że tyle ich ile sobie pokrzyczą.
 • @Zawisza Niebieski 00:13:08
  "Lewica, to sprawa zupełnie późniejsza". Nie zgadzam się. Lewica ukształtowała się juz ża czasow Jezusa Chrystusa. Stanowili nią Żydzi ze swoim Talmudem i tzw. Prawem Żydowskim.
  "Nie ma w Polsce wojen religijnych." - A cały komunizm i zabójstwa księży to czym było? "Bolszewicy którzy przejęli metody Kościoła?" - Większej pierdoły i oszczerstwa(!) dawno nie widziałem.
  "Tolerancja na poziomie państwa nie jest do osiągnięcia, ale na poziomie obywateli tak. Po prostu akceptujesz odmienność sąsiada". - Zatem zaakceptuj Kościół, gdyż Kościół to my, twoi sąsiedzi.
 • @night rat 00:55:25
  Powiem tak, nauka Jezusa jest bardzo tolerancyjna. On brał w obronę warstwy uciśnione. Powiem jeszcze, że Talmud nie traktował kobiet wyżej, niż niewolników. W procesach nie wierzono zarówno niewolnikowi, bo ten mógł świadczyć na korzyść pana bojąc się konsekwencji ani kobiecie, gdyż to Ewa spowodowała wypędzenie z raju, Żona Abrahama Sara, nie uwierzyła, że Pan może dać jej syna, bo ona za stara, skłamała przed Panem. Stąd wywodzono, że kobiety kłamliwe są. Nauka Jezusa brała zawsze w obronę najsłabszych. Kościół po roku 313 już nie. On budował i wspierał władzę pomazańców nad ludem.
 • @Zdzich 00:52:04
  Lekka przesada szukać lewicy w czasach Jezusa. Ja zawsze akceptowałem Kościół jako wszystkich wierzących, wszakże jestem jego członkiem. Ale nie akceptuję tych, co przez Kościół władzy nad innymi poszukują. O nich mówię, o zdrajcach narodu polskiego, o tych, co w imię Jezusa niewolę narzucali. Teraz pracuję nad tekstem o przyjęciu przez Kościół konstytucji 3 maja. O powieszonych zdrajcach. To też historia którą warto przypomnieć.
  Wojny religijne, przecież ja mówię o czasach Jagiellonów. Wtedy Polska uchroniła się od mordowania wyznawców Jezusa w imię samego Jezusa. gdy Europa zachodnia spływała krwią jednych wyznawców Jezusa wytoczoną przez innych wyznawców Jezusa. I nie mówię, że katolicy byli tu gorsi.
 • @Zawisza Niebieski 01:23:28
  Kimże są "ci, co przez Kościół władzy nad innymi poszukują"?
  Kimże są "ci, co w imię Jezusa niewolę narzucali"?
 • @Zdzich 01:57:54
  Odpowiem pytaniami. Czy Jezus potrzebował koron ze złota i drogich kamieni? Czy mówił swym uczniom weźcie miecze, oddziały zbrojnych i zabijajcie tych, co w mą nauke nie chce uwierzyć? Czy Jezus mówił, królowie mają być mi posłuszni? Czy Jezus mówił jestem pomazańcem bożym, klątwą obłożę każdego co mnie tknie? Z tego co czytałem w Biblii Jezus z krzyża powiedział, "odpuść im, bo nie wiedzą co czynią". Po 313 roku Konstantyn Wielki z ruchu wspierającego ludzi uciemiężonych zbudował Kościół hierarchiczny, na wzór cesarstwa rzymskiego, Papieża, biskupów i lud, który ma na ten kościół pracować. A to wszystko w imię Jezusa, co ujmował się za tymi, co byli uciemiężeni. Odpowiesz sobie na pytania "Kimże są "ci, co przez Kościół władzy nad innymi poszukują"? Kimże są "ci, co w imię Jezusa niewolę narzucali"?" Po 15 stuleciach od nauczania Jezusa Paweł Włodkowic musiał nauczać Kościół "Nie wolno niewiernym, choćby nawet nie uznawali cesarstwa rzymskiego, zabierać państw ich, posiadłości lub przywilejów, ponieważ bez grzechu za sprawą Boga je posiadają, który to wszystko bez różnicy stworzył dla człowieka, którego ukształtował na swój obraz. (...) Pisma cesarskie udzielone krzyżowcom z Prus albo innym w sprawie zajęcia ziem niewiernych żadnych im nie dają praw, ale raczej oszukują wiernych w Chrystusie, ponieważ nikt nie daje nic z tego czego nie posiada, ani też tego rodzaju dokumenty, ani papieży, ani cesarzy nie mogły im dać jakichkolwiek uprawnień, szczególnie przeciw prawu naturalnemu i Bożemu.(...)" Już wiesz?
 • @Zawisza Niebieski 02:22:45
  Skoro mam samemu odpowiedzieć sobie na własne pytania, to:
  1. Nie ma takich, co przez Kościół władzy nad innymi poszukują;
  2. Nie ma takich, co w imię Jezusa niewolę narzucali;
  3. Konstantyn Wielki już dawno nie żyje;
  4. Lud nigdy nie pracował na kościół, ale budował i buduje kościoły ochoczo na chwałę Bożą i celem gloryfikacji nauk Chrystusa.

  Jesli chodzi o tzw. ziemie krzyżackie, to nie Kościół ale książęta mazowieccy (Polacy!) usiłowali narzucić Prusom chrześcijaństwo, a w konsekwencji i swoje zwierzchnictwo. Henryk Brodaty podsunął Konradowi Mazowieckiemu pomysł wykorzystania w walkach z Prusami zakonu krzyżackiego. W 1217 r. papież Honoriusz III zainicjował szeroko zakrojoną POMOC Konradowi Mazowieckiemu i Henrykowi Brodatemu (Polakom) i podjęto, za pośrednictwem księcia śląskiego i biskupa płockiego Guntera, rokowania z Krzyżakami. Uwieńczone one zostały nadaniem zakonowi w 1228 r. ziemi chełmińskiej i Kujaw. "Dzięki" temu ukladowi i by zająć nadane im terytorium i przystąpić do podboju ziem pruskich, pojawili się Krzyżacy, którym to w wielu wyprawach towarzyszyło POLSKIE rycerstwo. [przepisane z Encyklopedii]
  Poniał, czy też zaprzeczysz?
 • @Nathanel 03:53:07, @Zdzich
  Zacznijmy od krzyżaków. Po utracie ziemi świętej krzyżacy poszukują miejsca osiedlenia się. Początkowo próbują na Węgrzech, ale tam wyczuli, jacy to pobożni chrześcijanie i po prostu pogonili. Później rzeczywiście Konrad Mazowiecki mając problemy z wyprawami łupieżczymi Bałtów (zapędzali się aż pod dzisiejszą Warszawę) ściąga tych bogobojnych mężów, by palili, łupili, zachował się opis, jak jednego z mężczyzn, po rozkrojeniu mu brzucha jelita przybili do drzewa i kazali mu biegać dookoła aż owinęły się wokół tego drzewa, kiedy skonał. Takie to chrześcijańskie rozrywki mieli ci bogobojni mężowie.
  Wojna o Żmudź to wojna o życie dla Polski, Litwy, Rusi. Krzyżacy dążą do opanowania całego wschodniego wybrzeża Bałtyku. Co by było gdyby opanowali mieliśmy przykład za czasów Fryderyka I Wielkiego (złodzieja) gdy opanował ujście Wisły. Nałożył ogromne cła czyniąc handel nieopłacalny. Z tego czasu pochodzi powiedzenie, wyszedł jak Zabłocki na mydle. Gdyby nie unia z Litwą, gdyby nie Jagiełło i wykształceni ludzie w Polsce już dawno byśmy po niemiecku gadali jak nasi zachodni sąsiedzi Słowianie Zachodni. Skutki bitwy pod Grunwaldem odczuwamy po dziś, nadal jesteśmy Polakami. Niemcy od V w dążyli do rozszerzenia swych ziem na wschod, to proces stały. Dawniej narzędziem było chrześcijaństwo, dziś podbijają nas ekonomicznie m.in. poprzez hipermarkety niszczą nasz handel.m Wykupując sklepy, całe branże jak cement, cukier niszczą naszą ekonomię.

  Teraz Zdzich, można by powiedzieć pała, lekcji nie odrobiłeś.
  Państwo średniowieczne to władza Książęca i równoległa jej władza Biskupa. Właśnie przez religię Biskupi narzucali swą władzę ludowi. Trzeba było zapytać wolnego kmiecia, gdy w imię Jezusa stawał się chłopem pańszczyźnianym, który nawet nie miał prawa się przeprowadzić. Pisząc o reakcji pogańskiej Gall pisze o pronionych książętach, to właśnie rodząca się szlachta i kler.
  Ależ oczywiście, wszystko robili łożyli na kler, odrabiali pańszczyznę z własnej i nieprzymuszonej woli Miałem przykład takiej nieprzymuszonej woli gdy moje dziecię brało 1 komunię. Ogłoszenia duszpasterskie brzmiało: "mamy po komunii przyjdą na godzinę 14 by kościół posprzątać".
 • @Zawisza Niebieski...Polska jest unią wielonarodową...
  Proszę nie traktować poniższych zdań jako szukania dziury w całym.
  Przez wiele lat również rozmyślałem o polityce " Polska i jej wschodnie przestrzenie...

  Czy naprawdę " Polska była unią wielonarodową " czy raczej " Polska była w unii wielonarodowej " ???
  A może jeszcze bardziej precyzyjnie " łacińska Regnum Poloniae była w tej unii" ???

  Pojęciem Polska zbyt powierchownie określamy różne byty polityczne...
  Prowadzi to często do nieuzasadnionych wniosków a jeszcz częściej do złudzeń...i stąpania po omacku w przestrzeni światowych wydarzen...

  Pozdrawiam
 • @Zawisza Niebieski
  Ten tekst jest za bardzo "rozciągnięty w czasie". Powinno z tego być 3 - 4 notki bardziej szczegółowe.

  Zauważa Jacniacki, że jest kwestią, czym jest Polska (albo polskość).
  Zdzich chce, aby polskość (Polska) , była "podzbiorem" katolicyzmu.
  To w zasadzie - czy "unia wielonarodowa" - wtedy mogą być aspiracje do odrębności cywilizacyjnej, albo "w unii wielonarodowej" - wtedy jesteśmy tylko elementem "katolickiego ludu bożego".

  Myślę, że temat powinien być rozszerzony - to powinien powstać cykl wykładów uzupełniony o instytucje życia publicznego.
  Trzeba prześledzić rozwój idei i zauważyć początki upadku. Wielka rola jest Sejmu 1505 roku. To wtedy zaczęła się kwestia ograniczeń przemieszczania się chłopów (kmieć - to nieco inne pojęcie). Arjanek chce się "punktowo" przyczepić. Kiepsko to wychodzi, ale fakt, że zarzut ma uzasadnienie.
 • @Zbigniew Jacniacki 08:50:05
  Też mam podobne do Pana rozterki, problemów jest kilka. Polska i Słowiańszczyzna, wspólnota kulturowa z ludami ruskimi. Dzielił nas na Lachów i Rusów już Nestor, ale to już było po tym, jak Rusowie wpadli pod władzę wikingów (Rurykowiczów).
  Ma Pan rację, byliśmy jednym z narodów unii, może tylko uważaliśmy się za lepszych, co dziś odbija się nienawiścią do Polaków na Litwie, na Ukrainie. Mieliśmy dużą szansę, przegraliśmy ją, stąd piszę o historii zastanawiając się, dlaczego. Kto nam w tym "pomógł".
 • @Arjanek 08:54:05
  Dziękuję za pozycję, tekst to długi, ponad 300 stron, tak od ręki nie da się z nim zapoznać, może w krótkich słowach powie Pan dlaczego się mylę.

  Pozdrawiam
 • @Arjanek 08:54:05
  Proszę rozwinąć tezę , że Zawisza Niebieski myli się w zdaniu o pozycji kmieci...

  Feliks Koneczny , ktorego twórczość poznałem jeszcze w czasach studenckich w latach 80-tych , zbudowal swój system walki cywilizacji zakładając istnienie cywilizacji łacińskiej....Kiedyś przyjmowałem taką tezę za pewnik ...( byłem katolikiem bardziej papieskim niż przewidują to ustawy). Dopiero zycie dostarczylo mi przesłanek , że cywilizacja łacinska to taki hary poter lub czarodziejska wróżka..Nie istnieją , ale fajnie się o nich czyta...
  Wróćmy do pozycji politycznej większości "miejscowych", żyjacych w łacinskiej Regnum Poloniae...
  W komentarzach pod innym postem , jako przykład personalistycznego, a zatem z definicj chwalebnego, wydarzenia pewien polski"Lord" podaje prawa "neminem captivabimus"....

  A cóż one znaczyły w praktyce ? Były przywilejem wąskiej grupy szlachciców, czyli zawodowych i dziedzicznych oficerów ...dopiero pod koniec istnienia łacinskiej prowincji polskiej przywilej ten rozciągnieto na mieszczan... O kmieciach i wtedy nie prypomniano sobie , że też są godni personalistycznego podejścia...

  """Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka"""Anegdota ? Możliwe, ale coś jest na rzeczy w myśleniu dzieci oligarchów z łaski"boskich" kaplanów...

  Pozdrawiam i czekam na rozwinięcie wątku pomyłki Zawiszy Niebieskiego

  Ps.

  """Neminem captivabimus nisi iure victum (łac. nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego) – zasada gwarantująca w Rzeczypospolitej nietykalność osobistą szlachcie !!!, a więc zapewniająca, iż posiadający takie prawo nie zostanie uwięziony bez wyroku sądowego.

  Zasada ta została pierwotnie sformułowana w przywileju nadanym przez Władysława Jagiełłę w Brześciu Kujawskim 25 kwietnia 1425, jednak nie wszedł on w życie. Ostatecznie wprowadzono ją przywilejem jedlneńskim z 4 marca 1430 i krakowskim z 9 stycznia 1433. Prawo nietykalności osobistej zostało wówczas nadane posesjonatom. Na mocy Prawa o miastach (1791)!!!! przywilej ten rozszerzono na mieszczan z miast królewskich posiadających majątek nieruchomy....""""
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:22:25
  Historia Polski, jej różne aspekty, choćby Szlachta / Magnateria a sprawa Polski to kolejny duży temat, częściowo związany, bo przecież książęta Kościoła ze szlachty i magnaterii się wywodzili, często działali właśnie dla dobra swego rodu. Kolejna sprawa to Żydzi, poddani polskich królów, którzy zawsze zachowywali odrębność, religijną, kulturową, szkolnictwa, wyglądu. Każdy z tematów warto by rozważyć. Postaram się jeszcze wrócić do tego okresu, ale w późniejszym czasie, co oczywiście nie przeszkadza, by ktoś inny do tego aspektu się odniósł. Ja w tej chwili już jestem w czasach przedrozbiorowych, zobaczę jak to będzie wyglądało objętościowo. Albo konstytucję 3 maja zostawię jako niezależny temat albo też omówię razem z sytuacją, która doprowadziła do upadku niepodległości.
 • @Zbigniew Jacniacki 09:58:26
  """Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka""" dotyczyło Francji choć prawda, że oligarchowie z łaski "boskiej" żyli w takim świecie. Jak Pan wspomina o przywilejach, warto również wspomnieć o tym, że był pomysł odbierania szlachcie gołocie przywilejów szlacheckich.
 • @night rat 00:55:25
  //... wiara chrześcijańska jest bardzo tolerancyjna ale skąd mógłbyś to wiedzieć?//

  Zakładasz, ze Zawisza Niebieski nie jest Chrześcijaninem?...
 • @Zdzich 01:57:54
  //Kimże są "ci, co przez Kościół władzy nad innymi poszukują"? //

  Np. Kaczor i jego klika.

  //Kimże są "ci, co w imię Jezusa niewolę narzucali"?//

  Lista jest bardzo długa - od Krzyżaków przez konkwistadorów Pizarra do...
 • @Nathanel 03:53:07
  //Nieszczęscia Polski zaczęły się od Jagiełły który wykorzystał Polskę dla sprawy Litwy i skłocił na z Zachodem.//

  Mógłbyś te odkrywczą tezę rozwinąć?
 • @Arjanek 10:13:50
  Mocno kontrowersyjna i w mojej ocenie z góry nieprawdziwa teza. Haplogrupa Polska R1a1 h7 (piszę z pamięci, mogę pomylić) liczy sobie ok. 11 tys. lat. Koło Izbicy Kujawskiej ma Pan megality liczące ok. 3.5 tysiąca lat pod jednym z nich są ślady orki, już wtedy mieliśmy zróżnicowane społeczeństwo, warstwę rządzącą i warstwę podległą. Społeczność trudni się rolnictwem, czyli są chłopami.
  Szlachta Polska wywodzi się z reformy armii za Bolesława Szczodrego, nadania ziemskie za służbę dla księcia i gotowość do stanięcia przy boku księcia na każde jego zawołanie. Szlachta Polski to w porywach 13% społeczeństwa, czyli co, 87% to niewolnicy lub ludność w inny sposób importowana?
 • @Zawisza Niebieski 11:19:09
  "Szlachta Polski to w porywach 13% społeczeństwa, czyli co, 87% to niewolnicy..... "

  :-) Wole taką wersje o naszych dawnych "chłopach".

  http://www.youtube.com/watch?v=1k0ke7ycs7Q
 • --------NAJŚMIEŚNIEJSZY SPÓR --ŚWIATA
  Oto Polak ,który poświęca swój czas , szpera w historii chcąc doszukać się przyczyn upadku swojej Ojczyzny RZECZPOSPOLITEJ . Przecież Polak ma prawo ! ba OBOWIĄZEK znależć przyczyny zła celem wyeliminowania .Logiczne

  Lekarz zleca dziesiątki badań by znalezć zródło choroby - stawia diagnozę , przepisuje lekarstwa -wyznacza kontrolne wizyty.

  Co robi Zawisza Niebieski -wyprowadza historyczny RACHUNEK CIĄGNIONY celem doszukania się PRZYCZYN BŁĘDÓW popełnianych od wieków przez Polaków - a które doprowadziły do UPADKU PAŃSTWA polskiego.

  ---Polak ! przed i po szkodzie GŁUPI !!! w czym tkwi przyczyna tej głupoty?-

  ADWERSARZE ! Zawiszy jacyś dziwni Polacy . Za wszelką cenę chcą zdeprecjonować jego dorobek intelektualny.

  Zabraniają Polakowi myśleć z troską i po polsku ,za nic mając dobro ZNIKAJĄCEJ po raz któryś własnej Ojczyzny .

  Polacy ! nie jest to śmieszne ? NIE CHCIEĆ chcącemu / lekarzowi / postawić diagnozy chorej MATCE ??.
 • @Stara Baba 17:47:28
  Bardzo mądry wykład, zawsze lubiłem takie. Po pierwsze popieram i zawsze popierałem końcowy wniosek, święto narodowe winno być w czasie, w którym jest ciepło, można wspólnie cieszyć się, że jesteśmy jednym narodem. No może nie 22 lipca, ale przeciw 15 lipca nie wnosił bym żadnego sprzeciwu, wręcz popieram, za to sprzeciwiam się dzisiejszemu obchodzeniu tego święta, czyli bijatyce głupków, którzy niszczą cały wydźwięk tego święta.

  Obciążenia chłopa to zupełnie odmienny temat. Pierwsza sprawa, w średniowieczu człowiek był wartością i to znaczną wartością, stąd opowieści o beztroskim zabijaniu dla zabijania są bzdurą. Atakując jakąś wioskę należało nie tylko zrabować ale również zachować przy życiu maksymalną liczbę osób, tak samo jak w czasie bitwy. Jeniec, czy porwany niewolnik mógł wykupić się, a to było dochodem z którego utrzymywali się wojowie, póki nie wprowadzono utrzymania drużyn z nadań ziemskich. Ciekawe byłoby porównanie, czy chłop pańszczyźniany płacił więcej obciążeń na rzecz państwa czy my dziś. Pewnie w pierwszej grupie podatkowej to jednak mógł płacić podobnie, w wyższych płacimy więcej dziś. Chłop płacił daninę na rzecz utrzymania kultu religijnego czyli dziesięcinę. Książę był zobowiązany do opłaty świętopietrza, czyli denara od głowy. Oczywiście to obciążenie płacić musiał mieszkaniec w formie innych podatków, płacono daniny na wojsko, opłaty targowe i inne elementy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć czy dzisiejsze daniny w pierwszej grupie podatkowej są wyższe czy też nie. Mogą być wyższe, choć dziś powiedzmy szczerze, państwo daje z tych danin więcej. Czy można doliczać obciążenia na lecznictwo na emerytury? Kiedyś tego nie było, kaleki żołnierz żył z żebractwa. Emerytów utrzymywały rodziny, medykowi trzeba było samemu zapłacić. Stąd mówienie tego pana, że ja teraz pracuję na opłaty 6 miesięcy a kiedyś pracowano, bodajże z tego co powiedział 40 dni nie jest prawdą. Bo te 40 dni to tylko część daniny.
 • @night rat 18:06:51
  Nie ma znaczenia czy lepszy był władca chrześcijański, czy też inni. Zawsze trafiali się władcy dobrzy i psychopaci, nie ma znaczenia jego religia. Iwan Groźny był przecież władcą chrześcijańskim, a co wyczyniał? Chrześcijaństwo dla Polski było jej być albo nie być. Nie mogła istnieć jako państwo pogańskie, bo byśmy dziś byli Niemcami jak Słowianie Zachodni.

  Jezus, Chrystus, Mesjasz czyż to nie nazwy tej samej osoby. OK, w czasach Jezusa z Nazaretu Jezusów było wielu, dziś to imię nam się jednoznacznie kojarzy, ja nie widzę w tym umniejszania. Jezus - głos ludu, to mi zakrawa na socjalizm. Jezus głosił naukę, brał w tej nauce pod opiekę ludzi w jakiś tam sposób upośledzonych społecznie. Nigdy nie zaprzeczam Boskości nauki Jezusa, jego słowom. Choć mogę już rozważać działania ludzi, uczniów, uczniów tychże uczniów, ojców Kościoła. Żaden z nich nie był Bogiem. Byli ludźmi z wszystkimi ludzkimi słabościami. Piotr np. był człowiekiem bardzo słabym, nie miał pojęcia o misji Jezusa. Gdy go przyszli pojmać, chciał mieczem bronić, potem się 3 razy wyrzekł, gdy poszedł do grobu to nie on uwierzył w zmartwychwstanie a drugi nie wymieniony z nazwy uczeń. Później Paweł mówi o Piotrze jako o chorągiewce, co sprzyjał kościołowi Pawła, ale jak się pojawili judeochrześcijanie nagle Pawła opuszczał. To wszystko mówi Nowy Testament, nie można tego kontensować? Nauka Jezusa nie tworzy kościoła hierarchicznego, ten kościół utworzył Konstantyn Wielki, choć do końca życia był on wyznawcą "Słońca niezwyciężonego", dopiero podobnież na łożu śmierci się nawrócił. To ludzie wykorzystywali naukę Jezusa, chrześcijaństwo by podporządkowywać sobie innych. To ludzie twierdzili, że są pomazańcami bożymi. Czy Jezus mówił coś o pomazańcach? Oczywiście, że grzechy poszczególnych ludzi nie obciążają Kościoła, póki Kościół nie zaczyna grzesznika chronić. Wtedy jego grzech bierze na swe barki. Ale jako Polak, katolik mogę zadać sobie pytanie, czy mój Kościół w historii był wartością dodatnią dla mego kraju, czy mu sprzyjał, czy też wręcz na odwrót. Czy ludzie dziś sławieni (święci, błogosławieni) czyli ci, co mają dla mnie jako katolika być wzorcem byli prawymi ludźmi, jak bł. ks. Popiełuszko, czy też zdrajcami jak św. Stanisław. Czy takie rozważania przeczą wierze?
 • @ninanonimowa 18:36:34
  Dzięki nianianominowa, aż tak wielki się nie czuję. Ale prawdą jest, że chcę pokazać historię, odkłamać ją, tam gdzie została zakłamana i pokazując fakty zamknąć usta tym co nadal ją chcą zakłamywać.

  Przyświeca mi jedna zasada, jeśli nie nauczysz się na skórze swych ojców, sam swą skórę wystawisz na podobne baty, ty albo twe dzieci.

  A nauka jest bolesna, dlatego wielu chce zasłaniać i oczy i uszy, wielu chce mnie zakrzyczeć, bo po co mówić, przecież tak było dobrze jak nikt nic nie wiedział a tylko wierzył w to, co przywódcy mówili.
 • @night rat 18:33:13
  Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
  I jak mam cię poważnie traktować?...
 • pała
  Kolosalne bzdury o Chazarach, kłania się Sołżenicyn i Pogonowski.

  Bzdury o kościele.
  Chiński mur jest rzeczowym dowodem na pierdoły jakie o Europie wypisuje Zawisza niebieski. Władza cesarska w Chinach doprowadziła do stagnacji całą chińską cywilizację, wyrżnęła w pień arystokracje 6 pokonanych królestw. Państwowa religia konfucjańska obowiązuje w Korei Północnej a mondzioły z NE nie rozumieją jakim dobrodziejstwem dla Europy była Stolica Apostolska.
  To dzięki Watykanowi nie powstało Cesarstwo Europejskie!!!!
  Papież miał prawo zarzucić królowi tyranię nikt inny tego zrobić wobec władzy monarszej nie mógł.
  Sprawa Włodkowica - to podwaliny pod Redukcje Paragwajskie.
  To czego dokonał KRK uznając prawa pogan nie zauważyli do dziś protestanci, komunizujący ateiści i syjoniści. Wszyscy oni prawo eksterminacji myślących inaczej stosowali bezwzględnie i konsekwentnie. Często stosują do dziś!!!
  Dowód - Rdzenna ludność Ameryki Północnej stanowiąca 0,02% ogółu.
  O działaniach czerwonej zarazy pisać nie muszę, póki co na NE niema ich akolitów.

  przydatne linki:
  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11963&Itemid=80
  http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/norman_davies/europa
  http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=1068
  http://www.bibula.com/?p=14596
 • @Zawisza Niebieski 19:17:10
  "Czy Jezus mówił coś o pomazańcach? Oczywiście, że grzechy poszczególnych ludzi nie obciążają Kościoła, póki Kościół nie zaczyna grzesznika chronić. Wtedy jego grzech bierze na swe barki."

  Aby rozważać te rolę Kościoła - najpierw trzeba zapytać, czy Chrystus wyzwolił nas od grzechu.
  Jeśli Kościół dalej rozważa wszystko w tych kategoriach - to oznacza, że nie przyjął posłannictwa Chrystusa i dalej utrzymuje zależności starotestamentowe. Z tego wynikałoby, że ofiara Chrystusa była niepotrzebna a Kościół jest tylko sektą judaistyczną.

  Cóż. Taki pogląd podważa obecną doktrynę KRK, ale bez postawienia kwestii - nie da się stworzyć wspólnoty opartej o nauki Chrystusa.

  Trudny temat i zapewne będą zaciekłe ataki, ale to jedyna droga do Prawdy.
 • @norwid 06:49:30
  Nikt tu w czambuł nie potępia Kościoła, zastanawiamy się tylko, czy co jest większe, korzyści czy straty mówimy o postępkach ludzi, którzy podejmowali decyzje obowiązujące w całym Kościele. Jak wspierał nas Kościół w okresach dla nas trudnych.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:32:20
  Większość tematów związanych z Kościołem jest trudnych, bo poza dążeniem do prawdy i rzetelnej wiedzy wchodzą sprawy ambicjonalne, odczuć. Niektórzy mają wpojone tak silnie, że każde słowo o Kościele to walka z nim, że dyskutować się nie da. Do nich nic nie dotrze, ich umysły są zamknięte na wiedzę, na prawdę.

  Grzech - w mojej ocenie Jezus uwolnił nas od grzechu pierworodnego, pozostawiając nadal wolną wolę, czyli również prawo do grzechu, dal drogę powrotu, niewielu ją rozumie, niewielu chce się jej podjąć. Przykład Biskup Wesołowski, który nie przyjmuje do wiadomości swojego grzechu, nie wchodzi na drogę rozgrzeszenia, która wymaga właśnie uznania swego grzechu. Tak więc Jezus nie uwolnił nas od grzechów, które popełniamy, popełnimy, nadal mamy wolną wolę.

  Czy podważa to doktrynę Kościoła? Trudno mi o tym powiedzieć.
 • @Zawisza Niebieski 10:35:46
  Całe to pojęcie grzechu - jest moim zdaniem, błędne.
  Nie grzech, a wina.
  To różne pojęcia.
  Wina - to mój błąd wynikający niekiedy nawet z sytuacji nieumyślnej, gdy grzech dotyczy sytuacji określonej przez element zewnętrzny (czyli prawo i tych, którzy o prawie decydują).
  Czyż nie jest, że "chcącemu nie dzieje się krzywda"? A tego nie da się wyjaśnić w kategoriach grzechu - bo on wynika z samego postępku.
  Wina zaś - tylko wtedy, gdy ta druga strona uzna to za swoją krzywdę.

  I tu rzekoma Cywilizacja Łacińska kłóci się z pojęciem grzechu i judaizmem. Tego nie da się pogodzić.

  Ale trzeba zacząć o tym rozmawiać.
 • Arjanek, Zawisza Niebieski
  "// Trzeba było zapytać wolnego kmiecia, gdy w imię Jezusa stawał się chłopem pańszczyźnianym, który nawet nie miał prawa się przeprowadzić.//

  Pan się myli."

  Otóż nie. Przynajmniej nie w tym zdaniu. W czasach, kiedy wolny kmieć zamieniał się w niewolnego chłopa pańszczyźnianego, wszystko działo się w imię Jezusa (czasem Maryi). I Koneczny o tym napisał.
  Nic o pogańskich wolnych kmieciach, obróconych w niewolnych chrześcijańskich chłopów, tylko o chrześcijanach, przez innych chrześcijan zniewolonych sądownie i ekonomicznie.
  Czyżby Kościół Rzymski przeciwstawiał się temu? Czyżby nie brał w tym udziału?

  Było tak jak Z.N. napisał. Kościół Rzymski rzucił klątwę na "Konfederację Warszawską". A to była tak genialna deklaracja, że służyła niejednokrotnie za wzór (m.in. dla Deklaracji Niepodległości USA).
  Czym była klątwa K.R. w zamierzchłych czasach, mało kto już wie. Wyklętego można było bezkarnie napaść, ograbić, obrócić w niewolę, zabić. Całe państwa (sic!). Na władców Polski, na Królestwo, bądź Księstwo Polskie klątw K.R. było tyle, że trudno zliczyć. Wiele nigdy nie zostało zdjętych.
  Czym groziła klątwa (ta nie była pierwsza!), Polska dowiedziała się podczas najazdu Brzetysława. Następne porównywalne zniszczenia kraju wiążą się z najazdami mongolskimi. Kolejne... to chyba dopiero II W.Ś.
  Polityka Kościoła Rzymskiego rzadko współgrała dla dobra narodu polskiego, dla państwa polskiego, a nawet tylko dla ludności zamieszkującej te tereny. Taka jest prawda. K.R. bawi się w politykę od dawna, unurzany jest cały jako organizacja. Te nieliczne indywidualności, naprawdę wierzące, chcące dobrze i mające szanse coś zmienić, to wyjątki, dzięki którym ten cały K.R. ma jeszcze sens.
 • -------- kula śnieżna JUŻ !!! toczy się -- dla dobra RZECZPOSPOLITEJ
  http://bialczynski.wordpress.com/2014/09/14/kosciol-i-kobiety-cala-prawda/
 • @Zdzich 03:07:28
  1. Nie ma takich, co przez Kościół władzy nad innymi poszukują;
  2. Nie ma takich, co w imię Jezusa niewolę narzucali;

  Bzdury Pan pleciesz.

  Papież Urban II w roku 1095 wydał encyklikę papieską Terra Nullius (pustej ziemi, która dała europejskim królom i książętom "prawo odkrycia" i przywłaszczenia sobie ziem niezamieszkałych przez chrześcijan.

  Papież Mikołaj V w roku 1452 wydał encyklikę Romanus Pontifex deklarującą wojnę z nie-chrześcijanami i zezwalającą podbicie narodów i ich terytoriów. Obydwie encykliki traktowały nie-chrześcijan jako niecywilizowanych podludzi, a z tego względu pozbawiały ich prawa do własnej ziemi i narodowości. Chrześcijańscy przywódcy ze spokojnym sumieniem głosili prawa nadane im przez Boga do panowania nad cudzymi terytoriami i powołując się na te prawa usprawiedliwiali wywołane przez siebie wojny, kolonizację, niewolnictwo i ludobójstwo. Na podstawie przyzwoleń papieskich odebrane zostały ziemie Indian obu Ameryk, a ludność wymordowana w 98%.

  Co prawda w roku 1573 papież wydał encyklikę Sublimis Deus, zakazującą traktowania Indian jak zwierzęta, czy trzymania ich jako niewolników, niemniej jednak ludobójstwo Indian amerykańskich trwa do dnia dzisiejszego właśnie dzięki ówczesnym zezwoleniom Kościoła Katolickiego.

  W czyim imieniu działali papieże? Nie Chrystusa?

  http://archive.adl.org/education/curriculum_connections/doctrine_of_discovery.html
  http://niepoprawni.pl/blog/6496/co-to-jest-ludobojstwo
 • @Lotna 21:29:50
  Powyzej to nie tylko bzdury, ale powazne OSZCZERSTWA.
 • @Zawisza Niebieski, ninanonimowa, Ruszkiewicz
  Dokumentów są tony i prac naukowych setki ton. Zawisza Niebieski postanowił wynaleźć koło, ale krzywo mu to wychodzi. Nie dlatego, że nie studiuje historii, ale dlatego że wyciąga z niej mało istotne i sporadyczne "grzechy" Kościoła, zlepia je klejem nienawiści i podaje nam jako sensacyjną nowość. A wszystko to po to, aby usprawiedliwić swoją własną nienawiść do Kościoła i, przy okazji, wciągnąć czytelników (nawet samego Ruszkiewicza) do własnego piekiełka, które samemu stworzył. Nie bez powodu muszę dodać, że "ninanonimowa" to sobowtór Zawiszy Niebieskiego.
  Normalnie powinniśmy zignorować tą glupią zabawe w czytanie wypocin Zawiszy Niebieskiego, ale skoro już wdepnęliśmy w jego opinie, że Kościół "narzucał niewolę" pomagając Henrykowi Brodatemu i Konradowi Mazowieckiemu podbić i zdobyć Prusy, zatem proponuję zainteresowanym tu "historykom" zaprowadzić sprawiedliwość i oddać Prusy Niemcom jak najszybciej. W końcu, wg Was, nim mniej Kościoła w Polsce, tym lepiej.
  A zaraz potem, proszę, przestańcie uprawiać historię i wpieprzać się do Kościoła bez skarpetek i w brudnych butach podszytych nienawiścią. W Synagodze przyjmą Was z otwartymi ramionami.
  +
 • Doskonaly text!
  Gratuluje Autorowi!
  Prosze sie nie opedzac... test sam sie operdza.
 • @Zdzich 00:05:37
  --dobry człowieku !! -prawdę mówiąc NIE POTRZEBNE jest !! żadne zródło historyczne dla oceny roli KK w Polsce.

  WYSTARCZY- wziąć pod lupę okres , w którym my żyjemy .Zrobić tabelkę WINIEN -MA wpisać w rubryki------ PRO/ ANTY polskie działania

  ------------------------a prawda i sama prawda UKARZE się Tobie

  Ps.Zdzisiu ! proszę ! do działania
 • @Zdzich 00:03:45
  To są suche fakty, nic więcej. Oszczercą jesteś ty.
 • @Zdzich 00:05:37
  Dlaczego moje teksty ciebie i innych tak bardzo drażnią? Wydaje mi się, że po prostu chcesz wszystko zamieść pod dywan i głosić PR-owską opowieść o wszechstronnej pomocy Kościoła dla Polski. Mniej więcej podobną jak ZSRR głosiło o miłości do krajów bloku socjalistycznego. Wielu ludzi w to uwierzyło, gdy pojawiają się takie teksty ludziom oczy się otwierają i PR pryska jak bańka mydlana. A to PR-owców, głosicieli PR-owskich treści boli.

  Watykan był zawsze daleko od Polski i trudno się dziwić, że papież, dla którego często Polska to była suma, jaką ze świętopietrza dostawał dbał o swoje interesy. Cały okres naszych rozbiorów, to ruchy rewolucyjno - narodowowyzwoleńcze w Europie, Kościół bał się tego jak ognia, bo ograniczało to jego dobrobyt. We Francji odebrano cały majątek a księżom wyznaczono pensję za ich pracę. Dlatego Kościół wolał, byśmy byli poddanymi prawosławnego Cara a nie wyzwolili się i nie wpadli np. na pomysł stworzenia Kościoła narodowego. W głębokim poważaniu miał nasze ruchy patriotyczne, potępił wszystkie nasze powstania, no dobrze przy jednym polecił się modlić za Polaków. I temu dziwić się nie należy, należy tylko powiedzieć prawdę dla Kościoła ogólnoświatowego byliśmy tylko niekochaną córką, co jak potrzeba, to się ją woła, mówi, że ma pomagać, gdy sama pomocy potrzebuje, mówi się jej, a radź sobie sama, tylko mi problemów nie narób.
  Drugim problemem był kler w Polsce. Były wielkie, wspaniałe osoby. Ale wielu było sprzedawczyków, wrogów naszego kraju, a piastując wysokie stanowiska i mając zaufanie, bo przecież w imieniu Boga mówi ich działalność była bardzo szkodliwa. Dlatego należy o tym mówić, by rozumieć rolę m.in międzynarodowych zakonów, które również realizują swoje interesy a Polska jest dla nich tylko miejscem ich realizacji. Czy można liczyć na to, że zakon działający w ok. 100 krajach na świecie ukocha Polskę, tak, by to dla jej dobra działać. A dlaczego nie ma ukochać innego kraju, albo po prostu własnego brzucha?

  Właśnie tej prawdy się boisz, ją chcesz zamieść pod dywan i nie wiem, czy masz w tym interes, czy też działasz na etacie "pożytecznego idioty" fakt, że nie mając argumentów do obalenia, bo są to ogólnie znane historykom fakty latasz z miotłą i zasłoną z krzycząc, ludzie nie patrzcie, bo się zgorszycie, to "wrogowie Kościoła". Czasy takich ludzi się kończą, internet daje wspaniałe możliwości propagowania wiedzy i sprawdzenia, kto mówi prawdę. Pewnego dnia zostaniesz z tą miotłą i szmatą do zasłaniania na środku placu a ludzie będą tylko wzruszali na ciebie rękoma.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:28:49
  Ma Pan rację, "wina", nie "grzech" Pojęcie grzechu jest dla wielu dość wygodnym pojęciem. Popełniłem grzech, przyznam się przed sobą, później w ciszy konfesjonału przed księdzem (zobowiązanym tajemnicą spowiedzi), odklepię kilka zdrowasiek i grzech prysł, nie ma go, został odpuszczony. Zapominają o zadośćuczynieniu, które jest zgodnie z nauką Kościoła niezbędne dla odpuszczenia. Mądry ksiądz jako jeden z warunków odpuszczenia powinien postawić obowiązek przeproszenia, zadośćuczynienia. Ale ilu jest takich?

  Wina jest winą, nie podlega rozgrzeszeniu w ciszy, poza oczami. Winę musisz zmazać a przebaczającym jest skrzywdzony, czyli osoba, której bezpośrednio sprawa dotyczyła. Ksiądz z reguły daje rozgrzeszenie, skrzywdzony nie zawsze.
 • @Lotna 21:29:50
  ctrl+v

  Sprawa Włodkowica - to podwaliny pod Redukcje Paragwajskie.
  To czego dokonał KRK uznając prawa pogan nie zauważyli do dziś protestanci, komunizujący ateiści i syjoniści. Wszyscy oni prawo eksterminacji myślących inaczej stosowali bezwzględnie i konsekwentnie. Często stosują do dziś!!!
  Dowód - Rdzenna ludność Ameryki Północnej stanowiąca 0,02% ogółu.

  LOTNA NIE UMNI CZYTAĆ (jak by powiedział Fedorowicz ;D)
  ale gardłuje że tylko menażka może pomóc
 • @Zawisza Niebieski, ninanonimowa, Lotna
  Zawisza Niebieski: Twoje teksty nie drażnią. Straciłem tylko czas i CIERPLIWOŚĆ na czytanie Twoich wywodów mniakalno-depresyjnych, którymi chcesz się podzielic z innymi czytelnikami. Skutki tego rodzaju stanów depresyjnych są zgubne. Nie jestem psychiatrą, aby Ci pomóc, ale powiem tylko tyle: Człowiek, który jest niewolnikiem własnych namiętności lub nałogu, nie potrafi kochać. Stąd Twoja nienawiśc do kościoła.

  Lotna: Po przeczytaniu Twoich wypocin, już nawet sobie wyobraziłem tych księży Kościoła Katolickiego, którzy dokonują ludobójstwa Indian w Ameryce. Tylko obawiam się, że goniąc za Indianami w sutannie, nie są w stanie złapać ani jednego. No chyba, że strzelają z łuku. Twój przypadek depresji maniakalnej jest cięższy od Zawiszy Niebieskiego.

  Ninanonimowa: Zatem wpiszmy w te rubryki majątek Kościoła na Prusach i we Francji też, na tą okazję. A potem wypełnijmy rubrykę "MA", czyli ten majątek Kościoła, który Polacy mają obecnie. Nie zapomnij o Prusach.
  Ciekawe też ile Polacy i Francuzi BĘDĄ MIELI po oddaniu w/w terytoriów Kościołowi .... "sama prawda UKARZE się Tobie".
  Zauważyłem też pewną zależność: Polska jest tym mniejsza, nim więcej Kościoła Katolickiego Polacy się pozbywają. No to "do działania" wrogowie Kościoła. Już wam mało pozostało.
 • @Roman.Br 14:39:18
  Przyjechałeś do kościoła w Schönbark'u na koniu. Nie widzę w tym nic złego.
 • @Zdzich 23:39:27
  Ależ czy ktoś ci nakazał czytać o prawdzie historycznej? Czy ktoś cię zmuszał? Nie pamiętam, ale w dużym procencie katolicy wierzą, że Jezus urodził się w stajence, w grudniową noc, a troskliwa matula chustą przed mrozem ją otula. Czy można im tego zabronić? Czytałem taki artykuł, że nadmierna religijność jest uleczalna. Pewna angielska psychiatra tak twierdziła. Z pewnością należałoby jej metody sprawdzić na islamskich ekstremistach, ale u nas też z pewnością pożyteczną pracę by znalazła.
  Możesz sobie wierzyć, że książki historyczne, to dzieła szatana. Ostatecznie do reformacji Biblia też była działem szatana, czytać jej nie wolno było, gdyż mogła na złe drogi sprowadzić.
  Kochać potrafię, mam kochającą rodzinę, wielu o takiej by marzyło.
  Powiedziałeś nianinonimowej "Zauważyłem też pewną zależność: Polska jest tym mniejsza, nim więcej Kościoła Katolickiego Polacy się pozbywają. " Badania naukowe mówią coś odwrotnego, im bardziej religijny kraj, tym niższa stopa życia jego obywateli. Czy nie mam racji?
  Nie ma we mnie nienawiści do Kościoła, jest tylko umiłowanie prawdy. Ty prawdy się boisz jak diabeł święconej wody. Jest w tym pewnie jakaś psychologiczna zasada, niestety jestem inżynierem, nie psychologiem.
 • @norwid 17:22:28
  Mylisz się, sprawa Włodkowica to podwaliny pod konstytucję amerykańską, konstytucję 3 maja, dzisiejszą myśl tolerancyjną nowoczesnego świata. To wielka myśl, tak wielka, że wielu w XXI wieku jeszcze do niej nie dorosło.
 • @Zdzich 23:39:27
  Martw się swoim przypadkiem, a nie moim, bo twoja "odpowiedź" do mnie jest poniżej wszelkiej krytyki.
 • @norwid 17:22:28
  Nie przekręcaj kota ogonem. Ja odpowiedziałam na brednie zdzicha, który twierdził o niepodważalnej świętości Kościoła, a nie o tym, co Kościół zrobił dobrego. Po to w końcu Kościół jest, aby czynić dobro.
  Jak widać ty też masz duże wątpliwości co do ludobójstwa na Indianach amerykańskich. Nie wiedziałam, że przytoczenie faktów to gardłowanie. Jeśli ci za mało, to tu są następne:
  https://www.youtube.com/watch?v=0brD50DIv5Q
  Możemy podyskutować po tym, jak obejrzysz ten film, wtedy ty będziesz mógł pogardłować.
 • @Lotna 00:44:19
  DURNIU, ten tekst z filmu byl napisany przez Zydow w Talmudzie celem wyniszczenia Gojow. Kosciol Katolicki posluguje sie Nowym Testamentem napisanym po ukrzyzowaniu Chrystusa. Nowy Testament zastepuje Stary Testament, ktory wciaz jest uprawiany przez Zydow i Protestantow. Nie oskarzaj Katolikow za nikczemnosci i ludobojstwa uprawiane przez Zydow!!!
 • @Zdzich 03:21:24
  Zobacz cały film a nie jego pierwsze 10 minut. W całym filmie nie ma ani słowa o zbrodniach popełnionych przez żydów, ani nawet o żydach, a o zbrodniach Kościoła Anglikańskiego i Katolickiego pod egidą rządu kanadyjskiego, czyli korony brytyjskiej, którzy jak widać, bardzo wzięli sobie Talmud do serca, a nie Nowy Testament.

  Pozwól, że na tym skończę z tobą dyskusję, która nie ma najmniejszego sensu, skoro nie jesteś w stanie pojąć prostego przekazu, a zamiast argumentów używasz inwektyw.
 • @Zdzich 03:21:24
  Człowieku, to nie są fora ogólne, typu Onet, to są blogi. Tu się dyskutuje a nie obraża. Z nicku Lotna wnioskuję, że jest to kobieta. Nasza kultura, kultura Ojców nakazuje szacunek do kobiet, to nie narzucona nam kultura pasterskich ludów semickich, gdzie kobietę ma się za nic. Tu jest Polska, nie Watykan, nie Galilea.
  Kiedyś było to nie do pomyślenia, ale naszedł nas międzynarodowy zakon ze swoimi polskojęzycznymi mediami i okazuje się, że w czasie mszy mężczyzna może uderzyć kobietę. Zdziczenie obyczajów niesione nam przez obcych.
  Za moich religia była w salkach katechetycznych przy kościele, i jak komuś się cięższe słowo wyrwało przy dziewczynie to przepraszał. Dziś chłopak rozmawiając z dziewczyną rzuca "panienkami" co drugie słowo. Ludzie Kościoła mają wpływ na wychowanie naszej młodzieży i kultura osobista upada, liczy się tylko mamona, tak jak w Kościele (patrz największa afera III Rzeczypospolitej, Komisja Majątkowa, gdzie nakradli tyle iż nikt nie odważył się skwitować jej jakimkolwiek rozliczeniem, bo myślę, że ludzie by wtedy się ruszyli i Polska zostałaby oczyszczona ze złodziei.)

  To jest blog, gdzie serce jest bliżej Polski a nie Watykanu i szanujemy kulturę i wiarę Ojców, szanujemy kobiety i szanujemy siebie na wzajem
 • @Zdzich 23:40:24
  """Przyjechałeś do kościoła w Schönbark'u na koniu. Nie widzę w tym nic złego."""" Zdzisio

  Tak, przyjechałem na tym młodym koniku, a odjechałem PKS-em :)))
  Pozwoliłem mu wejść do kościoła.., i to był błąd. Gdy z niego wybiegł
  spłoszony, nie mogłem już go odnaleźć.
  Taki niby zwykły koń a jaki mądry - w przeciwieństwie?

  Jesteśmy w Polsce, piszemy Szymbark, drogi koniczku z wielkimi uszami.
  EOT
 • @Lotna 03:50:14
  Widziałem cały film. Oczywiście, "w całym filmie nie ma ani słowa o zbrodniach popełnionych przez żydów".
  Nie jesteś w stanie pojąć prostego przekazu, że bicie dzwonów Kościoła Katolickiego nie ma nic wspólnego ze starożytnym Talmudem, o którym jest ten film. Jest to zwykły, ochydny, paszkwil n.t. niby-Katolików zrobiony przez Syjonistów.
 • @Zawisza Niebieski 08:56:35
  Skąd wiesz, że "Lotna" to kobieta? Jesteście z tej samej Loży? Przy okazji "Szalom" do "ninanonimowej".
  Twoj nałóg przerósł świadomość, a oczy oślepły. Bij pianę dalej. Ja zwalniam się z czytania.
 • @Zdzich 23:46:56
  Widzisz, czasem wystarczy pomyśleć a nie wszędzie widzieć paranoje i spiski. Lotna ma formę żeńską, stąd przyjąłem, że to kobieta. Ale mogę cię teraz poinformować, rzeczywiście zachowałeś się w sposób chamski w stosunku do kobiety. Porozmawiałem z Lotną na priv, o chamstwie, o wolności słowa, o banowaniu i o kulturze nas, czy też przyniesionej nam z zewnątrz kulturze obcych nam ludów.

  Każdy ma swoją twarz, każdy pracuje na swój rachunek, mam nadzieję,że stać cię będzie na przeproszenie tu Lotnej, za słowo, które przyjmijmy nieopatrznie ci się wyrwało. Liczę na to.
 • @night rat 04:48:40
  Oczywiście, że jestem w stanie udowodnić, że Kościół nakradł. Wystarczy przytoczyć największą aferę III Rzeczypospolitej, komisję majątkową. Jeśli masz rozliczenia z państwem co do złotówki musisz się rozliczyć, rozdysponowano ogromny majątek państwa i nikt nawet raportu z tego nie odważył się sporządzić, zbyt wysoko postawiony złodziej.
 • @night rat 08:24:56
  Ależ oczywiście Kościołowi się należy cała Polska, albo jeszcze więcej, bo to ofiara. Ofiarą to jesteśmy my.
  Ale powiedz skąd wziął się majątek Kościoła? Z nadań książęcych, władców, ale również różnych innych ludzi i były to nadania celowe. Dla umożliwienia konkretnej działalności. Przykładowo w Warszawie dziś określamy to Szmulki, ale prawidłowa nazwa tej części Pragi to Michałów, właściciele tych ziem nadali Kościołowi ziemie dla utrzymania ochronki. Dziś Kościół ochronki nie prowadzi, zwrócił ziemie?

  Kościół w zamian za użytkowanie tych nieruchomości otrzymywał emerytury, więc nie lituj się nad tymi uciemiężonymi, lituj się nad Polską, którą okradziono. Polakami, których się raz po raz okłamuje. Nie mam czasu na kolejny odcinek, ale będzie :)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930