Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
513 postów 11633 komentarze

Zawisza

Zawisza Niebieski - Hyde-Park, porozmawiaj o sprawach trudnych, bez cenzury stosowanej przez niektórych zwolenników teorii spiskowych. Tu nie banuję, chcę rozmawiać lecz na argumenty, jak Polak z Polakiem. Proszę tylko, by nie obrażać gości mego bloga.

Miejsca święte wiary ojców

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gdybym zapytał cię, drogi czytelniku ile znasz miejsc świętych wiary ojców na naszej ziemi? Ile ich wymienisz? Pewnie Ślężę, ale co dalej? Jeśli nie wiesz, to posłuchaj o kilku, jeśli wiesz też warto sobie przypomnieć.

Miejsca święte, miejsca mocy
Słowianie nie mieli świątyń w naszym rozumieniu, mieli miejsca mocy, które czasami wyznaczali otaczając je wałem kamiennym, czy też w inny sposób, stawiali ołtarze, menhiry czy też posągi bóstw. Były to święte gaje, święte góry, wyspy i jeśli były to miejsca składania ofiar na wolnym powietrzu to miejsce takie nazywano trzebiszczem. Niekiedy w takich miejscach powstawały budowle w których palono stale utrzymywany ogień ofiarny i  takie miejsca nazywano kapiszczami, od osmalonego od ognia dachu. Rekonstrukcję takiego kapiszcza możemy zobaczyć na filmie „Stara Baśń”.

Nie raz słyszę, że ojcowie nasi modlili się do świętych drzew, świętych kamieni. Nic mylniejszego, nie robili niczego innego niż dziś robi katolik modląc się przed figurką na skraju drogi, czy też przed świętym obrazem Matki Boskiej. Oni też w tym miejscu modlili się do Boga, a nie drzewa czy posągu. Przecież oni znali przyrodę wielokrotnie lepiej niż my, żyli z nią na codzień, ona wyznaczała im życie w dostatku, lub śmierć głodową na przednówku, czy drzewo mogło być dla nich bogiem?
 
Kapłani byli zwykłymi ludźmi żyjącymi z pracy rąk własnych i tylko na czas świąt wykonywali funkcje sakralne. Świątynie z zawodowymi kapłanami oraz z zawodowymi obrońcami pojawiły się dopiero na styku z chrześcijaństwem tak świątynia w Arkonie na wyspie Rugii, gdzie świątyni strzegło 300 jeźdźców, czy po dziś dzień nie odnaleziona świątynia Radogoszcz w grodzie Redarów.
 
Z pewnością dziś nie odnajdziemy wszystkich miejsc świętych wiary ojców. Pod siekierami padły święte gaje, w miejscach szczególnego kultu stawiano świątynie chrześcijańskie, mimo to o wielu takich miejscach wiemy, choć wielu nadal chce wymazać to z pamięci. Takich miejsc znamy wiele, choć część z nich tylko hipotetycznie, gdyż jakoś nie znalazły się pieniądze na sprawdzenie tych hipotez.
 
Ślęża
Bezsprzecznie Ślęża jest jednym z najlepiej znanym miejscem świętym wiary naszych ojców. Po dziś dzień widać tam wały kultowe. Jest to prastare miejsce kultowe, znajdujemy tam ślady bytności zarówno Celtów (rzeźby mnicha, niedźwiedzia z symbolem słońca, krzyża) jak i Słowian, a pewnie i wcześniejszych kultur.

 

fot. Powalony menhir, góra Dobrzeszowska
 
 
 
Góry Świętokrzyskie
To kompleks co najmniej trzech miejsc świętych. Największym jest Łysiec – od słowa Łyskać, błyszczeć, albo „łys” łysy (dziś św. Krzyż), miejsce kultu trzech mocy, Pogody, Śwista i Pośwista, jak twierdzi Długosz, czy też Łady, Boda i Lela, jak twierdzi „Powieść rzeczy istney”. Było to jedno z największych centrów wiary ojców działające do najmniej od VII po XI w. Po chrystianizacji tego miejsca i zastąpieniu trójcy bogów „trójcą przenajświętszą” kult dawnych wierzeń odbywał się na zboczach góry po wiek co najmniej XV. Świadczą o tym zakaz wydany przez Kazimierza Jagelończyka z roku 1468 jak również skargi mnichów na głośne zachowywanie się ludności w okolicach 1 maja. Ale Łysiec to tylko jedna z trzech znanych nam świątyń w tym miejscu. Drugą jest góra Dobrzeszowska odkryta w połowie lat 70 przez ekipę Eligii Gąsowskiej. Jest to świątynia o której wzmianki nie znajdujemy w żadnych dokumentach, zaś odkryte ślady są naprawdę warte zobaczenia, choć tylko dla wcześniej przygotowanego turysty, wyposażonego w mapę miejsca. Żadnych wskazówek informacji, czy choćby tablic informujących na miejscu nie znajdziemy. Dlaczego?
 
Trzecim miejscem świętym jest Góra Siniewska, na której symptomy wskazujące podobne założenie świątynne znalazła również Eligia Gąssowska. Jednak pieniędzy na badania jakoś po dziś dzień nie znaleziono. Jest tam tylko rezerwat przyrody.

fot. Łysiec, fragment wału kultowego otaczającego wzgórze
 
Wzgórze Tumskie, Płock
Ważnym miejscem kultowym wiary ojców na Mazowszu jest wzgórze Tumskie w Płocku. W najważniejszym punkcie wzgórza zbudowano z otoczaków polnych kamienny krąg i takimi kamieniami wybrukowano kolisty obszar wokół płaskiego ołtarza. Za ołtarzem wznosił się drewniany wizerunek bóstwa. Miejsce to było miejscem kultowym Celtów już 400 lat p.n.e. później przejęli je Słowianie. W miejscu tym w XI w zbudowano kościół wraz z grodem, który później stał się stolicą Mazowsza.
 
Gontyna św. Małgorzaty, kościół Norbertanek, Najświętszego Salwatora w Krakowie
To miejsca święte wiary ojców w Krakowie. Warto zauważyć że te trzy miejsca kultowe, gdzie stoją dziś świątynie chrześcijańskie swym układem odzwierciedlają układ mgławicy Oriona na mapie nieba. Dla Słowian pas Oriona symbolizował trzech kosiarzy.
 
Góra Grodowa - Wyszogród
To kolejne słowiańskie miejsce kultowe, w którym znajdujemy kamienny krąg datowany na 400 rok p.n.e. Ślady kultów słowiańskich pojawiły się tam około roku 670 n.e.
 
Gaik w Radzikowie Starym
Badania archeologiczne wykazują istnienie tam ośrodka kultowego w VI – VII w n.e. Znaleziono tam miejsca po 25 palach  i 13 jamach ofiarnych. Tradycja składania pisanek w tym miejscu i wzniecania ognia w wieczór świętojański, czy też palenia pierwszych zżętych snopów dotrwała tu aż do XX w.
 
Babia Góra koło Choroszczy na Podlasiu
Tam znajdował się święty gaj, w którym ludność miejscowa pozostawiała ofiary przez wiele wieków po przyjęciu chrześcijaństwa. Dziś postawiono tam posąg i miejsce to staje się jedną z atrakcji turystycznych na szlaku rowerowym między Narwiańskim Parkiem Narodowym a Białymstokiem.

 

fot. Katedra zbudowana w miejscu dawnej świątyni słowiańskiej
 
Gniezno góra Lecha, Katedra Gnieźnieńska
Na Górze Lecha w VI-VII w n.e. powstało silne miejsce kultowe, do którego pielgrzymowano ze wszystkich stron. Opisuje je Długosz. Według niego poświęcona była opiekunowi zmarłych Nyjowi, którego prawdopodobnie należy kojarzyć z  Welesem, bogiem zaświatów. Również badania przeprowadzone w latach 1936-38 przez prof. Kostrzewskiego w podziemiach katedry Gnieźnieńskiej wykazały istnienie tam palenisk kultowych z okresu przedchrześcijańskiego.
 
Ostrów Lednicki
Również miejscem kultowym Słowian była wyspa znana jako Ostrów Lednicki. W tym miejscu powstał jeden z głównych grodów Mieszka i tu prawdopodobnie urodził się Chrobry. Również pewne znaleziska wskazują, że tak samo jak w Gnieźnie było to miejsce poświęcone Welesowi.
 
Chełmska Góra koło Koszalina
Było to miejsce w którym najprawdopodobniej czczono Słońce wykorzystywane przez różne kultury, możliwe, że już 1000 lat p.n.e. W czasie badań archeologicznych w latach 1959 i 1962 natrafiono na ślady spalonej gontyny w której wnętrzu po przekątnej znajdowały się dwa paleniska o średnicy ok. 50 cm. Prawdopodobnie w środku między tymi paleniskami ustawiono posąg. Znaleziska kości zwierzęcych w naczyniach koło miejsca świętego wskazywały, że składano tam ofiary ze zwierząt. Mnich Helkold wspominał, że często były to woły i owce.
 
Święta Góra koło Polanowa
Innym ważnym miejscem kultowym Słowian pomorskich byłą Święta Góra, tu prawdopodobnie znajdował się święty gaj. W kronikach znajdziemy informacje, że na szczycie zbierali się Słowianie. W XIV wieku Cystersi zbudowali tu świątynię poświęconą Matce Boskiej, niedaleko znajduje się cudowne źródełko. Teren ten nie doczekał się jednak jeszcze kompleksowych badań.
 
Szczecin
O słowiańskich kultach w Szczecinie wiemy stosunkowo dość dużo. W Życiorysach św. Ottona Bamberskiego autorstwa Herborda i Ebbona zapisano, że znajdowały się tam dwa drzewa, które otaczano wielką czcią. Spod jednego z nich, dębu wypływało źródełko poświęcone Perkunowi. Otton początkowo chciał te drzewa ściąć, ale na prośbę mieszkańców zostawił te drzewa po złożeniu przysięgi, że nie będą miejscem kultu. W okolicach Szczecina były co najmniej trzy świątynie słowiańskie. Główna na wzgórzu Trzygława, który utożsamiany jest z lokalnym wcieleniem Welesa (dziś Wzgórze Zamkowe). W tej świątyni znajdował się posąg bóstwa o trzech głowach, który jak opisuje kronikarz przysłaniano na dzień złotą chustą, by nie widział grzechów. Do wróżenia używano karego konia, który dla pomyślności wyprawy miał bezbłędnie przejść trasę między 9 włóczniami. Po każdym powrocie z wypraw łupieżczych Słowianie składali w świątyniach część łupów. Ocenia się, że zwyczajowo było to ok. 10 % łupów.
 
Tyle miejsc świętych można wymienić, a to przecież tylko wybrane znane nam miejsca kultowe wiary ojców. Stoją tam dziś znane kościoły i katedry chrześcijańskie. Inne porasta las i tak naprawdę nikt się nimi nie interesuje, a przecież to świadectwo naszej prastarej kultury, świadectwo tego, że nasza kultura nie zaczęła się chrztem Mieszka i jego dworu, że jest znacznie starsza, jak również tego, że mimo nacisków przetrwała ona wiele wieków po chrystianizacji naszego kraju. Czy nie warto udostępnić ich jako miejsc atrakcji turystycznych, kto nam tego broni? Wydaje się, że duży wpływ mają na to „obywatele Watykanu”.
 
Polacy, czy obywatele Watykanu?
Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że do oceny postępowania zdawałoby się biskupa polskiego, Polska i Polacy nie mają prawa. Biskup jest obywatelem Watykanu i nic nam do niego. Ciśnie się więc na usta pytanie, co obywatelom Watykanu do spraw Polski, czemu w jej sprawach się wypowiadają? Obywatel Watykanu, ilu ich w naszym kraju mamy? Są to zarówno osoby legitymujące się paszportem Watykanu, ale przecież to tylko garstka. Znacznie więcej w naszym kraju jest tych co są mentalnie obywatelami Watykanu. Nie raz w moich wędrówkach po zabytkach dawnej Polski spotykałem się z obywatelami Watykanu, mieszkańcami naszych wiosek, naszych miast. To na kopcu będącym grobem celtyckiego woja, ktoś koniecznie musiał postawić chrześcijańską kapliczkę, to zapytasz o taki zabytek naszej dawnej kultury i usłyszysz, to nie ważne, niepewne, nie udowodnione, nie prawda, jak kiedyś mi odpowiedział pewien Przewodnik Świętokrzyski, gdy zapytałem o wały kultowe na świętej górze wiary ojców Łyścu? To szukasz gdzieś w gęstwinie drzew zabytku, który nikt w żadnym przewodniku nie promuje, nikt nie zadbał o właściwe oznakowanie tych miejsc, opisanie zabytków? To usłyszysz, że kultura i wiara ojców to jakieś zabobony niewarte wspomnienia. Czy ktoś kto nie szanuje naszego dorobku kulturalnego może się mienić Polakiem?

autorstwo: Zarówno tekst jak i wszystkie użyte tu fotografie są mojego autorstwa.
 
 
 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Czy @Autor też należy do Redakcji, czy tylko kolegów tam ma?
 • @Jan Szczepanik 19:28:31
  Autor nie należy do redakcji, ani nie ma tam znajomych.
 • @Nathanel 19:24:42
  Pojedziesz do Egiptu, do Grecji zachwycasz się świątyniami pogańskimi. Ja ci pokazuję piękno naszej kultury, ty nazywasz to sektą? Czy ty jesteś Polakiem?

  A tak przy okazji, kościół rodzimowierczy z tego co wiem jest zarejestrowanym Kościołem w Polsce, będzie można na niego dokonywać odpisów z podatków, więc jest taką samą wiarą jak każda inna.
 • @autor
  Odpowiadając na pytanie w temacie - takich miejsc jest bardzo wiele, z reguły na ich miejscu stoją średniowieczne kościoły.


  na szlaku rowerowym między Narwiańskim Parkiem Narodowym a Bydgoszczą.

  Bydgoszczą???? Spod Podlasia????
 • @Nathanel 19:37:56
  W redakcji byłem raz na zaproszenie ówczesnego redaktora naczelnego, niestety nie spotkaliśmy się wtedy. Jak dotychczas nie spotkałem się z żadnym z redaktorów, więc dolary, czy orzechy?
 • @Maciej Piotr Synak 19:43:03
  Masz rację, Białymstokiem, już poprawiam
  :)
 • @Nathanel 19:24:42
  "PS. Są rzetelne portale które mają zapisane w regulaminach że nie wolno na nich promować sekt"

  Poważnie?
  Jest portal na którym nie ma nachalnej promocji sekty watykańskiej?
  Daj mi linka bo nie wierzę
 • @Nathanel 19:24:42
  "Dla mnie to możecie się modlić nawet do slupka przy furtce na moim podwórku. Albo do takiego gumowego atrybutu z ajkim paraduje wasz inny antykatolicki guru lub do świńskiego ryja."

  Mam takie samo zdanie.
  Dla mnie każdy może też i modlić się do dwóch zbitych pod kątem prostym sztachet i też mi nic do tego - dopóki nie wmawia wszystkim dookoła że to jedyna słuszna wiara i siłą bądź podstępem wciąga do niej nawet noworodków.
 • @Nathanel 19:24:42
  Panie Nathanelu

  Napisał Pan (cytuję) -

  ".... Ale naszym dowodzi wzorcowy katolik-patriota."

  Pan Opara zamieścił o sobie następującą informację:

  "Ryszard Opara - Polak. Patriota. Humanista"

  Gdzie tu widzi Pan katolika?
 • @Zawisza Niebieski 19:41:15
  Cyt. - "kościół rodzimowierczy z tego co wiem jest zarejestrowanym Kościołem w Polsce, będzie można na niego dokonywać odpisów z podatków, więc jest taką samą wiarą jak każda inna."

  ----------------------

  Podobnie jak wiara w "Latającego Potwora Spaghetti".

  Już po twoim pierwszym poście na NE zorientowałem się, żeś korzeniami z eskimosów.
 • @nonscolar 20:43:01
  Akurat pudło, od dzieciństwa nie lubiłem ani zimy ani opowieści o terenach polarnych, wyprawach na biegun :) Korzeniami jestem z Polski, stąd jakoś mi z jej wrogami nie po drodze.
 • :):):)
  http://www.wykop.pl/link/1816780/po-kupuje-polubienia-na-facebooku-najwiecej-fanow-pochodzi-z-istambulu/
 • za-wisza
  Za ołtarzem wznosił się drewniany wizerunek bóstwa. Miejsce to było miejscem kultowym Celtów już 400 lat p.n.e. później przejęli je Słowianie.
  Jak SŁOWIANIE żyjący na swoich ;naszych terenach od 10700 lat mogli przejmować miejsca kultowe po kimś kto nie mieszkał tam wcześniej niż minimum 8686 lat p.n.e. lub 10701 lat temu? ?
 • @Nathanel 03:09:52
  Pomarzyć dobra rzecz, ale podrzuciłeś mi ciekaw temat. Jest taka książka, Seks a religie, czy coś w tym rodzaju, kiedyś fragment czytałem, tam są opisane takie dziwne zachowania religijne. Z tego co pamiętam, to w Skandynawi jest taki odłam co sie fascynuje włosami łonowymi, z tego co pamiętam to oni w Jezusa wierzą, ale muszę zerknąć, by jakiegoś błędu nie popełnić. Ciekawy temat, warto napisać.
 • @latajace skrzypce 03:21:34
  Kiedyś o tym pisałem, część ludności Polski to ludność rdzenna, która zamieszkuje te ziemie od neolitu i ich potomkowie na pewno na naszej ziemi mieszkają i to w znacznym stopniu. W dawnych czasach nie było wywózek, zastępowania jednych ludów innymi. Choć były przemieszczenia, jak choćby ok. 200 letni pobyt Gotów na Pomorzu, po czym powędrowali dalej. Jest rzeczywiście haplogrupa, która wywodzi sie z naszych ziem i liczy sobie około 10 tys lat, zaliczana do haplogrup słowiańskich. Trudno jednak mówić, że to wszystko Słowianie.
 • @Naftali 05:32:07
  Ciekawa zagadka, widziałem to na kilku nagrobkach, wydaje mi się, że to z Horacego.
 • @AnnaP 06:09:06
  Nie rozumiem jak można tak nienawidzić własnej kultury, dorobku materialnego ziemi, na której człowiek się narodził.
  Taka góra Dobrzeszowska to przecież skarb turystyczny, wystarczy kilka tabliczek, zrobić parking, wyznaczyć trasę i sprawę nagłośnić, postawić kilka punktów z pamiątkami zrobić festyn i już kilku ludzi ma pracę. Tylko, że nikomu się nie chce, bo co powie ksiądz dobrodziej, bo co powiedzą mentalni Watykańczycy? Zasypać, zniszczyć, zakopać. Mentalność jak tego mnicha, którego opisywał Ursyn Niemcewicz, co w czasie prac na Łyścu wydobyto z ziemi figurkę, a ten kazał ją potłuc i kawałki w fundament wrzucić.

  Ja te elementy które pokazuję, a jest ich więcej odnalazłem, bo miałem mapę z badań archeologicznych. Tam na miejscu niczego się nie dowiesz.
 • @Nathanel 03:01:13
  Uwaga bo krzyżak Nabamel zacznie nas obdarowywać swoją miłością bliźniego czyli albo zwyzywa albo będą rękoczyny.
 • @Naftali 15:53:54
  W krypcie tej byłem kilkukrotnie, na środku leżały zwłoki które miały być zwłokami Jeremiego Wiśniowieckiego, później czytałem, gdzieś, że badania to wykluczyły, obok leżał powstaniec z powstania styczniowego, jeśli dobrze pamiętam. Łysiec i Szczecin to jedne z lepiej opisanych świątyń wiary ojców., m.in. dlatego, że było to zanim powstała Częstochowa główne miejsce kultowe na terenach Polski, tu pielgrzymowali królowie, stąd właśnie tu umieszczono najważniejsze dla KK relikwie, jakie mamy w Polsce, czyli fragmenty drzewa krzyża. I tak się zastanawiam, gdyby popytać, tych "najgorliwszych" jaki jest najcenniejszy skarb KK na terenach Polski, ilu by z nich pomyślało o Łyścu?
 • @Naftali 15:53:54
  Przeczytałem informację z Wikipedii na temat Łyśca, i powiem szczerze, cieniutka ta informacja. Wały kultowe powstawały w 2 okresach, jeden koło bodajże VII w, drugi w okresie reakcji pogańskiej, z tego drugiego zbudowano m.in kapliczkę z Maryją na drodze do Słupii. Ciekawostką jest również informacja, którą uzyskałem od jednego z mieszkańców, że przy budowaniu wieży telewizyjnej wały kultowy w jej okolicy przemieszczono spychaczami o kilka metrów, by było miejsce dla budowy. W sumie uwielbiam Góry Świętokrzyskie, tam wszystko tchnie dawnymi czasami, przykład: Góra Radostowa, domowa Żeromskiego, też była poświęcona bóstwu słowiańskiemu, jak wskazuje nazwa, czy są tam pozostałości jakiejś świątyni? Nie znam badań.
 • @Nathanel 03:02:05
  "Zamilcz,"

  A niby dlaczego?
  Niewygodne pytanie?
  Czyli: JESTEŚ KŁAMCĄ !!! Jeśli nie potrafisz podać takowego przykładu.
  KŁAMCĄ I MANIPULATOREM.
 • @Nathanel 03:10:46
  "@ALIK 19:59:49
  Poproś swojego swarozyca to co podpowie."

  Po pierwsze wierzę w to co widzę a nie to co ktoś opowiada - szczególnie gdy są to bajki a wręcz totalne bzdety.
  Więc nie mam żadnych bogów, czy bożków, itp.

  A o odpowiedź poprosiłem Ciebie bo Ty zacząłeś ten temat.
  Nie potrafisz odpowiedzieć to znaczy że jesteś kłamcą i manipulatorem - i jak widać SEKCIARZEM.
  I tyle
 • @AnnaP 18:54:47
  Mam podobne zdanie co do miejsc mocy, ostatnio, bo w październiku odwiedziłem takie miejsce w Odrach, na Kaszubach, tam znajduje się miejsce mocy w kręgach Gotów. Ja nie odbieram żadnego promieniowania, no, ale ja jestem z natury niedowiarek, homeoterapia też na mnie nie działa. :)
 • Do autora
  Szacunek dla autora Zawisza Niebieski

  Mam małe sprostowanie co do bytności Celtów (Celt - znaczy pasterz)
  Przed przyjściem na ziemie Lechitów (Królów Pasterzy) chrześcijaństwa obowiązującą religią Słowian był Wedyzm - inaczej wiedza. Celtowie R1b przejęli religię Słowian ich obyczaje i kulturę, ale zamieszkiwali tereny na zachód od Niemych ludzi
  http://cdn.eupedia.com/images/content/Haplogroup-R1a-M458.png
  Np. rycerze okrągłego stołu, następny przykład to tzw druidzi itd można wymieniać.
  Wedyzm był też religią Ameryki Południowej (Majowie) jak i Indian Ameryki Północnej, Azji (Indie)
  Religia była rozpowszechniona na świecie dzięki Bogom (Gigantom)

  Krzyż celtycki
  https://lh4.googleusercontent.com/-EIhUyCPnTDA/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAACc/qOnuO3fDdE8/photo.jpg
  Krzyż Słoneczny zwany czasem Słonecznym Kręgiem, krzyż Odyna z mitologii skandynawskiej, krzyż używany przez Celtów, od niego wywodzi się krzyż celtycki.
  http://www.ezechiel.pl/joomla1.5/images/stories/krzyz/krzy%20sol%203.jpg
  Krzyże słoneczne zawsze są znajdowane wraz z miejscem pochówku Słowian przedchrześcijańskich.
  Krzyż i jego kształt przedstawia wygląd świata i centralne miejsce zamieszkiwania Boga-Bogów
  Słowianie nie modlili się do figurek ani posągów (bałwany-bałwochwalstwo) modlili się do Boga/Bogów w Niebie który jest za firmamentem nieba.
  Co do miejsc przedchrześcijańskich starej wiary to jest dużo dużo więcej.
  Oficjalna nauka (nauka Watykanu) to ukrywa, a dokumenty i artefakty niszczy. Zło które przyszło do Słowian zniszczyło wartości przekazane przez Boga

  Gerlach - poprawna nazwa Góra Lacha
  Bałtyk - Ocean Sarmacki
  Karpaty - Góry Sarmackie itd można bez końca wymieniać.

  Sarmaci
  Sarma - znaczy „otoczyć”.
  ci - znaczy pasterze
  Tak nazwano kiedyś tereny otoczone przez pasterzy np Lechi-ci, Masage-ci z Rodami nazwanymi od chwały lub rzek itd

  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930